Anda di halaman 1dari 35

PENGETAN DINTEN KARTINI

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.


Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.
Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.
Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti
Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih
saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan
salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.
Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya.
R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing
bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang
karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia
taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.
Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita.
Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih
kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged
dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan
majengipun bangsa punika.
Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos
ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar
pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking
pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem
ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.
Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged
kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika
saestu saged damel mongkoging manah.
Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged
nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika.
Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun
putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.
Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi
pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.
PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫صصدَقَ و‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ذ‬ ِ ‫وال ّص‬ َ .‫ه‬ ُ َ‫حصد‬ْ ‫و‬ َ ‫ة‬ِ ‫حّر َيص‬ ُ ْ ‫من َصصا ب ِصصال‬ َ ‫ع‬َ ْ ‫ي ا َن‬ْ ‫ذ‬ ِ ّ ‫ه ال‬ِ ‫مدُ لل‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬
َ
‫ب‬َ ‫ح صَزا‬ ْ َ ‫م ا ْل‬ َ ‫ح صَز‬ ْ َ ‫م ا ْل‬َ ‫ه صَز‬َ ‫و‬َ ُ‫جن ْصدَه‬ ُ ‫ع صّز‬ َ ‫وأ‬ َ ُ‫عب ْصدَه‬ َ ‫ص صَر‬ َ َ ‫ون‬ َ ُ‫ع صدَه‬ ْ
.‫ه‬ُ َ ‫عد‬
ْ َ‫ي ب‬ َ ِ ‫د ل َ ن َب‬ ٍ ‫م‬ ّ ‫ح‬
َ ‫م‬ ُ ‫د َنا‬ِ ّ ‫سي‬َ ‫على‬ َ َ ‫م‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫وال‬ َ ُ ‫صل َ ة‬ ّ ‫وال‬ َ .‫ه‬ ُ َ ‫حد‬ ْ ‫و‬ َ
.‫ما بعد‬ ْ
ّ ‫ع ُرشدَهُ أ‬ َ ِ ‫ن ت َب‬ْ ‫م‬ َ ‫و‬َ ‫ه‬ ِ ِ ‫حا ب‬ َ ‫ص‬ َ
ْ ‫وا‬ َ ‫ه‬ َ
ِ ِ ‫على ال‬ َ َ ‫و‬ َ
Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang
kulo hormati !
Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken
raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat,
Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing
majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi
kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT.
Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin.
Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh
tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho
poro ahli keluarga lan sahabatipun.
Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang
sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko
mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko
sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun
Alloh wonten Al-Qur’an
‫ها‬
َ ‫و‬
ْ ‫ص‬ ْ ُ‫ه ل َ ت‬
ُ ‫ح‬ ِ ‫ة الل‬
َ ‫م‬
َ ‫غ‬
ْ ِ ‫دوا ن‬
ّ ‫ع‬
ُ َ‫ن ت‬
ْ ِ‫و ا‬
َ
Ingkang artosipun :
“Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“
Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh
ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat
kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos
dinten meniko kito peringati.
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !
Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun
merdeka, meniko pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih
meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun
Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia
mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening
bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti
semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia
ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget
ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa
Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia.
Poro Rawuh Ingkang kulo hormati !
Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng
nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun
paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi,
toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh.
Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7
ٌ‫دي ْد‬ َ َ ‫ذا ِبى ل‬
ِ ‫ش‬ َ ‫ع‬
َ ‫ن‬
ّ ِ‫م إ‬
ْ ُ ‫فْرت‬ ْ ِ ‫ول َئ‬
َ َ‫ن ك‬ ْ ُ ‫زي ْدَ ن ّك‬
َ ‫م‬ ْ ُ ‫شك َْر ت‬
ِ َ‫م ل َء‬ ْ ِ ‫ل َئ‬
َ ‫ن‬
Ingkang Artosipun :
“Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko
Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring
nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….”
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro
pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa
rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing
kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para
pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri
Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-
jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat
dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-
amin yaa Rabbal alamin.
Poro Rawuh ingkang kulo hormat !
Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo
kito berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho
memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun
ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti
ngawontenaken pesta pora, lan hura-hura ingkang boten berarti, tanpa
ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan
Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa
asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa
poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah
mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade
dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun
Ulama rumiyin…..
‫د‬
َ ‫عصص‬
ْ َ‫س ب‬ َ ُ ‫حّتى ي َأ ْ ك‬
ُ ‫ل الّنا‬ َ ‫س‬
ُ ‫ر‬ ْ َ ‫وإ ِن َّنا ل َن‬
ِ ‫غ‬ َ ‫فاءَ ك َل َْنا‬
َ ‫وا‬
ْ ‫س‬
ُ ‫غَر‬ َ َ‫ل‬
َ ْ ‫قد‬
‫َنا‬
Ingkang Artosipun :
“Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang
jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi
kito biso mangan jasa kito.

Poro Rawuh ingkang kulo hormati !


Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe
lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados
generasi-generasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama.
Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin.
Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat
dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo.
Masang pulut ning duwur cemoro
Menawi luput kulo nyuwun ngapuro
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
‫بخط الفقير مفرو حين‬
‫و ر الجفسى‬ ّ ‫بن من‬
PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


ْ َ ‫وا‬
‫و‬ َ .‫م‬ ِ َ ‫سصصل‬ ْ ِ ‫وا ْل‬ َ ‫ن‬ ِ ‫مصصا‬ َ ْ ‫ة ا ْل ِي‬ ِ ‫م‬ َ ‫ع‬ْ ِ ‫عل َي َْنا ب ِن‬َ ‫م‬ َ ‫ع‬َ ْ ‫مدُ لله الذى ا َن‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬
َ
‫ةا‬ ِ َ ‫صصل‬ ِ ‫و‬ َ ‫حصصاِد‬ َ ّ ‫مصَر ن َصصا ب ِصصال ّ ت‬ َ ‫وأ‬ َ .‫م‬ ِ ‫صصَيا‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ة‬ ِ َ ‫صل‬ ّ ‫عل َي َْنا ِبال‬ َ ‫ب‬ ّ ‫ج‬ َ
‫را‬ ِ ‫خي ْص‬ َ ‫د‬ ٍ ‫مص‬ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫د َنصا‬ ِ ّ ‫سصي‬ َ ‫علصصى‬ َ َ ‫م‬ ُ َ ‫س صل‬ ّ ‫وال‬ َ ُ‫صصل َ ة‬ ّ ‫وال‬ َ .‫م‬ َ ‫ْل َْر‬
ِ ‫حصصا‬
‫ن‬َ ْ ‫دي‬ ِ ِ ‫عائ‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ‫م‬ ِ .‫ما بعد‬ ّ ‫ أ‬.‫م‬ ِ ‫ه الك َِرا‬
ْ ِ ِ ‫حا ب‬ َ ‫ص‬ْ َ ‫ه وا‬ ِ ِ ‫عَلى ا َل‬ َ ‫و‬ َ .‫م‬ِ ‫ْل ََنا‬
.‫ن‬َ ْ ‫عي‬ ِ ‫م‬ َ ‫ج‬ ْ َ‫م ا‬ ْ ُ ‫من ْك‬ ِ ‫و‬ َ ‫ن‬ ّ ‫م‬ ِ ‫ه‬ ُ ‫ل الل‬ َ ّ ‫قب‬ َ َ‫ن ت‬
َ ْ ‫زي‬
ِ ِ ‫فا ئ‬َ ْ ‫وال‬ َ
Poro Bapak, Poro Ibu, hadirin sekalian ingkang kulo hormati !
Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT,
ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat, sehingga kulo lan panjenengan
saget pepanggihan wonten meniko majlis, dalam rangka “bersilaturrohim”, utawi
resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat, sami ugi sehat lahiriah,
utawi batiniyah.
Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh, mugio tetep
dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW, shoho poro ahli
keluarga lan sahabatipun.
Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian !
Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih.
Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito
sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. Kanti menambah
amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih, tadarus Al-Qur’an
lan sanesipun. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat
Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing
wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. Ingkang
mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun,
sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian, wonten ing manah kito
sedoyo.
Poro Rawuh ingkang kulo hormat !
Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken
perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan
Romadhon, meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si
Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan
dahar, ngunjuk, shoho keluhan lan kelemahan tenogo, ingkang akhiripun kito
timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin, sehinggo kito purun
nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo
wahu.
Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi
ibadah puoso, berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan
kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut, selalu dikuasi Howo
Nafsu. Setiap hari selalu dalam pemborosan, mangan ngumbe sak katahipun,
selalu berlebih-lebihan, melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun.
Padahal, Alloh dawuh wonten Al-Qur’an :
‫ن‬
َ ْ ‫في‬
ِ ‫ر‬
ِ ‫ش‬ ُ ْ ‫ب ال‬
ْ ‫م‬ ِ ُ ‫ن الله ل َ ي‬
ّ ‫ح‬ ّ ِ ‫وا إ‬ ُ ‫ر‬
ْ ‫ف‬ ْ ُ ‫ول َ ت‬
ِ ‫س‬ َ ‫وا‬ ْ ‫وا‬
ْ ُ ‫شَرب‬ ْ ُ ‫ك ُل‬
َ ‫و‬
Ingkang artosipun :
“Mangano siro kabeh lan ngumbiho. Lan ojo ngliwati bates. Saktemen Alloh ikut
ora demen marang wong kang ngliwati bates“

Poro Bapak, poro Ibu, hadirin sekalian !


Sak meniko sampun dugi wulan syawal, wulan ingkang penuh dipun
rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. Kranten ing wulan
menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah
hidup baru gesang ingkang langkung sahe, katimbang wulan ingkang berlalu.
Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge
bersilaturrohim, mempererat tali persaudaraan antara keluarga, famili, konco-
konco lan sanak, shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Mungkin wonten ing
saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-
hal ingkang mboten nyekecoaken manah. Sering timbul rasa iri, dengki, buruk
sangka, mangkel-mangkelan lan sanesipun.
Pramilo saat meniko kito bucal, kito lenyapaken mawi berjabatan tangan,
kito isi kanti halal bihalal, saling maaf memaafkan lahir lan batin.
Monggo kito ndugeni, kito panggihi sanak keluarga, sahabat karib, tiyang
sepuh kito, guru-guru kito, kanti bersilaturahim, supados gesang kito meniko
angsal berkah sangking Alloh SWT. Kanjeng Nabi sampun dawuh :
َ َ َ
‫ه‬ ِ ‫فصصى أث َص‬
ِ ‫ر‬ ُ ‫سصصاءَ ل َص‬
ِ ‫ه‬ َ ْ ‫وي ُن‬
َ ‫ه‬
ِ ‫قص‬
ِ ‫رْز‬
ِ ‫فصصى‬ ُ َ‫ط ل‬
ِ ‫ه‬ َ ‫س‬
َ ْ ‫ن ي ُب‬ْ ‫بأ‬ ّ ‫ح‬ َ ‫نأ‬ ْ ‫م‬ َ
‫ه‬ ‫م‬ ‫ح‬
ُ َ ِ َ‫ر‬ ‫ل‬ْ ‫ص‬
ِ َ ‫ي‬ْ ‫ل‬‫ف‬َ
Artosipun :
“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine, lan didawakne (di berkahi) umure,
mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)”

Poro Bapak, Poro Ibu hadirin sekalian !


Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko, monggo
kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek, utawi mewujudkan sedoyo amal
ingkang saget mbeto bahagia, sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. Mengingat
kata penyair :
َ َ
‫مصصا ذا‬ َ ‫دا‬
َ ‫ف‬ ً ‫غ ي َص‬
ْ ِ ‫ص صن‬
ْ ‫مأ‬ْ َ ‫ول‬ ً ْ ‫عل‬
َ *‫م‬ ِ ‫ب‬
ْ ‫س‬ ْ َ ‫ول‬
ِ َ ‫م أك ْت‬ َ ‫م‬ ْ َ ‫فت َِنى ال ْي‬
ُ ‫و‬ َ ‫ذا‬
َ ِ‫إ‬
‫رى‬ ِ ‫م‬
ْ ‫ع‬
ُ ‫ن‬
ْ ‫م‬ ِ ‫ك‬َ
Ingkang artosipun :
“Naliko wis ngliwati aku sijining dino, lan aku durung ngasilken ilmu
pengetahuan, lan durung ngasilaken pekerjaan tangan, Mongko opo gunane
umurku ing dino iku”
Poro hadirin sekalian !
Sesuai kalian kata syair kasebut, monggo kito berusaha ningkataken
pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang, supados dados generasi
ingkang berguna lan berjasa, ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas,
saking agomo, bangsa lan negoro. Kranten generasi meniko ingkang menentukan
masa ingkang bade dateng. Kata penyair malih :
‫س‬ َ ‫حّتى ي َأ ْ ك ُص‬
ُ ‫ل الن ّصصا‬ َ ‫س‬
ُ ‫ر‬ ْ َ ‫وإ ِن َّنا * ل َن‬
ِ ‫غ‬ َ ‫فا ءَ ك َل َْنا‬
َ ‫وا‬
ْ ‫س‬ َ ْ ‫قد‬
ُ ‫غَر‬ َ َ‫ل‬
‫عدَ َنا‬ْ َ‫ب‬
Ingkang artosipun :
“Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa, lan kito sing mangan
jasane. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito
biso mangan jasa kito (metik jasa kito)”

Poro rawuh ingkang kulo hormat !


Kintenipun cekap semanten atur kulo, sedoyo kelepatan nyuwun
pangapunten.
‫ن‬
َ ْ ‫عي‬
ِ ‫م‬ ْ َ‫م ا‬
َ ‫ج‬ ْ ُ ‫من ْك‬
ِ ‫و‬
َ ‫ن‬
ّ ‫م‬
ِ ‫ه‬ُ ‫ل الل‬ َ َ‫ن ت‬
َ ّ ‫قب‬ ِ ِ ‫واْلفائ‬
َ ْ ‫زي‬ َ ‫ن‬
َ ْ ‫دي‬ َ ْ ‫ن ال‬
ِ ِ ‫عا ئ‬ َ ‫م‬
ِ
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


ُ َ ‫ص صل‬
‫ة‬ ّ ‫وال‬ َ .‫ن‬ َ ‫قي ْص‬
ِ ّ ‫مت‬ُ ْ ‫دى ل ِل‬ً ‫هص‬ ُ ‫ن‬ َ َ ‫قصْرا‬ ُ ْ ‫ل ال‬َ ‫ذى أ َن ْصَز‬ ِ ‫ه ال ّص‬
ِ ‫مدُ لل‬ ْ ‫ح‬َ ْ ‫ا َل‬
‫د‬ٍ ‫مصص‬ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫د َنا‬ِ ّ ‫سي‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫سل ِي‬ َ ‫مْر‬ُ ْ ‫وال‬ َ ‫ء‬ِ ‫ي‬ َ ِ ‫ف ا ْل َن ْب‬ِ ‫شَر‬ ْ َ ‫عَلى ا‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫وال‬ َ
‫ فقال اللصصه تعلصصى‬.‫ما بعد‬ ‫أ‬ .‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬
ِ ‫م‬ ‫ج‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫حا‬ ‫ص‬ َ ‫ا‬‫و‬ ‫ه‬ ِ ‫ل‬َ ‫ا‬ ‫لى‬ َ ‫ع‬
َ ‫و‬
ّ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ
‫حصصا‬ َ
َ ‫هل‬ َ
ُ ‫وا ِن ّصصا ل ص‬ ْ ّ ْ
َ ‫ن ن َّز لَنا الذ ك صَر‬ ُ ‫ح‬ ْ َ ‫ إ ِّنا ن‬: ‫فى القرآن العظيم‬
.‫ن‬َ ‫و‬ْ ُ‫فظ‬ ِ
Poro Bapak, Poro Ibu, hadirin-hadirot ingkang kulo hormati !
Lewat suasana ingkang indah, cerah, terang benderang saat meniko monggo
kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT.
Ingkang sampun paring Rahmat, Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat
meniko, kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis
ingkang mubarok, dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an”
ingkang kados meniko meriyahipun.
Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun
limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli
keluarga lan sahabatipun. Amin
Poro Bapak, Poro Ibu ingkang kulo hormati !
Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng
Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang
lagi menyebrang lautan, menuju sebuah pantai. Utawi kados dene tiang ingkang
lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai
(pelabuhan), sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Meniko wonten
ing tengah perjalanan memaggihi pinten-pinten halangan lan rintangan. Kadang-
kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin
datang meniup. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak
menyeberang. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si
musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi, utawi boten gadah gondelan
ingkang kukuh, saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing
tengah-tengah lautan. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan.
Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken !
Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat.
Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. Kadang-kadang
tiang gesang meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan, ekonomi
kirang mencukupi, kadang di coba putrinipun sakit, usaha sesuatu boten berhasil
lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko, Alloh sampun
nurunaken kitab Al-Qur’an, ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing
alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Dawuhipun Alloh
surat Al-Hajr ayat songo :
‫ن‬ ْ ُ‫فظ‬
َ ‫و‬ َ َ‫ه ل‬
ِ ‫حا‬ ُ َ ‫وا ِّنا ل‬
َ ‫ن ن َّز ل َْنا الذّ ك َْر‬
ُ ‫ح‬
ْ َ ‫إ ِّنا ن‬
Ingkang artosipun :
“Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang
Al-Qur’an.

Poro rawuh, ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89
Ingkang artosipun :
“Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake
sekabehe perkoro. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira
tumrape tiang Islam”QS. An-Nahl : 89).
PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


َ
‫هَر‬ ْ ‫ش‬َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ‫ج‬َ ‫و‬
َ ‫ن‬ ِ ‫م‬ َ ْ ‫وا ْل ِي‬ ْ ِ ‫ن ا ْل‬
َ ِ ‫سل َم‬ ِ ْ ‫دي‬ِ ِ ‫مَنا ب‬ َ ‫ع‬َ ْ ‫ي أن‬ ْ ‫ذ‬ ِ ّ ‫ه ال‬ ِ ‫مدُ لل‬ ْ ‫ح‬َ ْ ‫ا َل‬
‫عل َصصى‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫وال‬ َ ُ‫صل َة‬ ّ ‫وال‬ َ .‫ن‬ِ ‫فَرا‬ ْ ‫غ‬ُ ْ ‫ل ال‬ ِ ْ ‫فى ن َي‬ ِ ‫ة‬ ً َ ‫سي ْل‬ ْ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ‫ضا‬ َ ‫م‬ َ ‫َر‬
‫ه‬
ِ ِ ‫حاب‬
َ ‫صصص‬
ْ ‫وا‬ َ َ ‫ه‬ َ
ِ ‫علصصى اِلصص‬ َ َ ‫و‬َ .‫سصصان‬ ْ
َ ْ ‫ل ال ِن‬ ِ ‫ضصص‬ َ ‫ف‬ ْ ‫دا‬َ ٍ ‫مصص‬ ّ ‫ح‬َ ‫م‬ ُ ‫دَنا‬
ِ ّ ‫سصصي‬ َ
‫ما بعد‬ ّ ‫أ‬.‫ن بالقرآن‬ َ ْ َ ْ ‫سك ِي‬
ّ ‫م‬ َ َ ‫مت‬ُ ْ ‫ال‬
Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati !
Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami
muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Kranten Alloh sampun paring
Rohmat, Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam.
Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu
dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW, poro ahli keluarga lan poro
sohabatipun.
Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo
ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Tegesipun kito
nindakkaken perintahipun, shoho nebihi dateng laranganipun, dene termasuk
perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo
inggih meniko nglampahi poso wonteng ing wulan Romadhon, Alloh sampun
dawuh wonteng Al-Qur’an :

Ingkang artosipun :
“Hei wong-wong kang podo iman, den wajibake marang siro kabeh nglakoni
poso. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh.
Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183).

Pramilo saking meniko, monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito


sambut kanti gembira. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan, tadarrus Al-Qur’an,
Shodaqoh dateng fakir miskin, lan sanes-sanesipun.
Dene ingkang pokok inggih meniko, wonten ing wulan Ramadhan meniko
kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah, shoho nebihi larangan-larangan
ingkang nimbulaken batalipun poso. Kados dene guneman ingkang awon,
ngrasani tiyang sanes, lan lintu-lintunipun. Kranten menurut sebagian Ulama’,
tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫م‬ ٌ ْ‫صو‬َ ingkang hurufipun
wonten tigo. Inggih meniko huruf Shod, huruf Wawu lan huruf Mim. Tigang
huruf meniko anggadahei makna/arti piyambak-piyambak.
Dene ingkang No. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ت‬ ٌ ‫م‬
ْ ‫ص‬
ُ )
ingkang artosipun meneng. Berarti tiyang poso, meniko kedah meneng lisanipun
saking guneman ingkang awon, utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun.
No. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (ٌ ‫ )وََرع‬utawi Wiro’i.
Ingkang maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking
perkawis ingkang haram, utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun
wodho minggahipun syara’.
No. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ك‬ ٌ َ ‫مل‬
َ ) ingkang artosipun
ngeker, utawi mencegah, tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker
lan nyegah perkawis-perkawis ingkang ndadosaken batalipun poso.
Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri
anggen kulo matur, manggo sepindah malih, datengipun wulan Romadhon
meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Supados mangke medal saking
wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Sehinggo saget
dipun sepunten duso-duso kito. kranten kanjeng ingkang sahe, sehinggo saget
dipun sepunten duso-duso kito. kranten kanjeng Nabi dawuh :
ِ ِ ‫ن ذ َن ْب‬
‫ه‬ ْ ‫م‬
ِ ‫م‬
َ ّ ‫قد‬
َ َ ‫ما ت‬ ُ َ ‫فَر ل‬
َ ‫ه‬ ِ ُ ‫سا ًبا غ‬
َ ِ ‫حت‬
ْ ‫ماًنا َوا‬
َ ْ ‫ن إ ِي‬
َ ‫ضا‬
َ ‫م‬ َ ‫ن َقا‬
َ ‫م َر‬ ْ ‫م‬
َ
Ingkang artosipun :
“Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh.
Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat”
Poro rawuh….kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan, kulo
nyuwun pangapunten lahir lan batin.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PERINGATAN ROJABIYAH

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


ِ ‫س فِللى َليل َل‬
‫ة‬ ِ ّ ‫ق لد‬ ُ ْ ‫ت ال‬
َ ‫م‬ ِ ْ ‫ة ا َِلى ب َي‬َ ّ ‫مك‬ َ ‫ن‬
ْ ‫م‬ ِ ُ ‫سَراه‬ ْ ِ‫ل إ‬ َ َ‫جع‬ َ ‫ذى‬ ِ ّ ‫مد ُ للهِ ال‬ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬
.‫من ِْيللًرأ‬
ُ َ‫جا و‬ ِ ِ‫عًيا إ َِلى اللهِ ب ِإ ِذ ْن ِه‬
ً ‫سَرا‬ ِ ‫شي ًْرا وَن َذ ِي ًْرا وََدا‬ ِ َ‫ه ب‬ ُ َ ‫سل‬َ ‫ وَا َْر‬.‫ال ْك ُب َْرآ‬
‫ل ال ْلوََرى وَع َل َللى اللله‬ َ
ِ ‫ضل‬ َ ْ ‫م ل د ٍ أف‬ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ َ ‫م ع َل َللى‬
ُ ‫س لي ّد َِنا‬ ُ َ ‫س لل‬
ّ ‫ص لل َة ُ َوال‬ ّ ‫َوال‬
‫ما بعد‬ ّ ‫م ك َث ِي ًْرا أ‬
ً َ ‫سل‬َ َ‫صل َة ً و‬ َ ِ‫حاب ِه‬َ ‫ص‬ْ َ ‫وَا‬
: ‫فقال الله تعالى فى القر ان الكريم‬
Dumateng poro Bapak, poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati.
Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke, langkung
rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Shoho
nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun
limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW, shoho poro ahli
keluargo lan sahabatipun.
Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken !
Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun
Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Kini kembali
mengenai hal-hal historis revolusi fisik, utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh
SAW, ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. Dipun aturi
kalian Malaikat Jibril, nindaaken perintahipun Alloh SWT, dipun Isro’aken utawi
dipun lampahaken dalu, awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil
Aqsho (Palestina). Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah
dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken
dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh SWT, shoho nampi kewajiban
ibadah sholat gangsal wekdal. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an
surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten :

Ingkang artosipun :
“Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing
wekdal dalu, saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi
kiwo tengene, sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun.
Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“
Poro hadirin ingkang kulo hormati !
Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj
meniko, kito tingkataken segala bidang, Monggo Pak, Bu, warga umat Islam,
,lewat peringatan meniko, kito tingkataken No. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah
dateng Alloh SWT, ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah
meniko, sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam, anangeng
ibadahe taksih plintunan, utawi namun asal kober, menawi boten kober boten
ibadah. No. 2 Niat bantu program pemerintah, dalam rangka meratakan
pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun, saksampunipun
peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-
lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi, hidup bermasyarakat, lan
hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. Lewat pengajian-pengajian kito
saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal, lan
endi barang sing Haram. No. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah,
mewujudkan sopan santun, toto kromo, ingkang maksudipun supados umat Islam
saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. Sampun ngantos Islam namung dumel
akon-akon thok, nanging tumindha’ipun boten sesuai. Mangane boten diatur coro
Islam, pergaulane boten diatur coro Islam, nek pados rizki boten diatur coro
Islam, meniko sampun ngantos terjadi. No. 4 Niat demi wujudipun pengamalan
wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. Terutama pengamalan wajib
ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun
dipun kumndangaken setiap waktu, wonten masjid-masjid, utawi saben-saben
mushollah.
ّ ‫ي ع ََلى ال‬
ْ‫صل َة‬ ّ ‫ح‬
َ
…………. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal.
M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat, mugu-
mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. Amergi sholat meniko
merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo.
Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur
utawi dipun tingali, kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. Kranten dawuhipun
Alloh wonten Surat Al-Angkabut, ayat 45 :

Artosipun :
“Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“
Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah
meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu, terutami dumateng putra-putri kito
utawi generasi kito sedoyo, meniko kito didik, kito wulang, lan kito arahaken
dateng urusan ibadah, sampun ngantos kito umbar, mboten kito arahaken, supados
mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo, bongso lan negoro.
Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun
ingkang mendidik. Dawuhipun bapak kiai :
Senajan wadah gede isi gemuk oli. Panggonane ono ngisro ora aji

Poro Bapak, Poro Ibu, hadirin sedoyo


Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-
pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo, katah iman ingkang podo kenter
ketendang banjir kepuntir-puntir ilmu agama boten kepikir, maksud kulo, banjir
kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam.
Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang
dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. Termasuk
kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu….teng pinggir dalan celuk-
celuk dateng kanjeng Nabi, tapi piambakipun boten mandeg, slajeng dipun
tanggledaken dateng Malaikat Jibril, Jibril maringi penjelasan, bilih meniko
lambangipun dunyo sak isine, kok menawi panjenengan wahu mandek, tentu umat
panjenengan bade milih dunyo sak isine, ninggal perkoro akhirot.
Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng, dipun isi iman
ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan
akhirat. AMin yaa Robbal a’alamin. Cekap semanten aturan kulo, sedoyo
kelepatan nyuwun angunging pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO PERINGATAN MAULID NABI

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


َ َ
ُ ‫سوْ َللل‬
‫ه‬ ُ ‫ل َر‬َ ‫س‬َ ‫سل َم ِ وَأْر‬ْ ِ ‫ن وَا ْل‬ِ ‫ما‬ َ ْ ‫مةِ ا ْل ِي‬َ ْ‫م ع َل َي َْنا ب ِن ِع‬ َ َ‫الحمد لله الذى أن ْع‬
ْ َ ‫م ع ََلى‬ َ ُ ‫كا فّةِ ا ْل‬ ّ ‫ع ََلى‬
ِ ‫خي ْلرِ ال َن َل‬
.‫م‬ َ ٍ ‫م لد‬
ّ ‫ح‬َ ‫م‬
ُ ‫سي ّد ِ َنا‬ ُ َ ‫سل‬ّ ‫صل َة ُ َوال‬ ّ ‫ َوال‬.‫م‬ ِ ‫م‬
‫ فقال الله تعللالى فللى القللر أن‬.‫ما بعد‬ ّ ‫ أ‬.‫م‬ ْ ْ َ ‫وَع ََلى ا َل ِهِ وَا‬
ِ ‫حاب ِهِ الك َِرا‬ َ ‫ص‬
َ
.‫ن‬ ِ َ ‫ة ل ّل َْعال‬
َ ْ ‫مي‬ ً ‫م‬َ ‫ح‬ ْ ‫ك إ ِل ّ َر‬ َ ‫سل َْنا‬ َ ‫ما أْر‬ َ َ‫ و‬.‫الكريم‬
Hadratul Mukarromin, Poro Ulama’ul amilin. Poro Bapak, poro Ibu, hadirin
sekalian ingkang kulo hormati.
Lewat suasana ingkang indah, cerah, terang benderang ing saat meniko,
monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri, enom-tuwo sami muji syukur
dateng Alloh Kang Maha Kuoso, ingkang nitahaken poro menungso, soho
ingkang paring patrapan lan sikso, dumateng tiyang ingkang nglampahi duso,
ingkang boten purun tobat, getun lan nelongso, soho boten purun sholat lan poso,
mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho, sehinggo saget
nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso, Akhiripun pinaringan gesang
aman, damai lan sentoso, Amin yaa Robbal Aaalamin.
Ingkang kaping kaleh, mugiyo Rohmat Alloh lan salam, selali dipun
limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam, Nabi pemimpin arab lan Ajam,
ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko, bengis lan kejam,
menuju masa damai, aman lan tentram, yakni masa jahiliyah menuju masa
Islamiyah.
Poro Bapak, Ibu, Hadirin sedoyo !
Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin
acara, ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. Mugi-mugi, wekdal meniko
saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. AMin
Poro Bapak, poro Ibu ingkang kulo hormati !
Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”, meniko sampun boten
terpandang asing wonten kalangan umat Islam. Sebab pancen sampun dados
keharusan, utawi dados hal ingkang perlu, tumrap umat ingkang dipun pimpin
meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun.
Lha panjenenganipun Rasulullah SAW, meniko setunggalipun pemimpin
ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking
zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab
Tareh, wonten kitab Al-Barzanji, wonten sejarah-sejarah Islam, bilih zaman sak
derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. Menungso dereng
mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Taksih katah tiyang ingkang
menyembah berhala, menyembah hewan, kayu, watu lan sajenisipun. Saben
dinten sami permusuhan, tukar padu, nopo malih, nasih qoum wanita katah
ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. Menungso boten mengenal
perkemanusiaan. Boten mengenal hukum agama, selajeng kanti sifat Rohman
Rohimipun Alloh SWT, wonten ing tengah-tengah kegelapan, meniko dipun
terbitaken cahaya ingkang terang benderang, inggih meniko tepat wonten dinten
Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil, utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken
seorang Rosul supados paring tuntunan, lan membawa Rohmat bagi umat seluruh
alam. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107

Ingkang artosipun :
“Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat
semesta alam”
Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati !
Pramilo wonten ing kesempatan meniko, kanti kedatangan wulan maulid
meniko, monggo kito nglahiraken roso bungah, kito tingkataken anggen kito
syukur dateng Alloh SWT. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito
syukur dateng Alloh SWT. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito
dumateng Rosululloh SAW, kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan,
berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Lan ugi kito kedah
sering maos Sholawat Nabi, menyebut asmane kanjeng Nabi, soho kito kedah
selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun, kranten kito sebagai
umat ingkang dados ajaranipun. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap
syafatipun benjing ing dinten qiamat, meniko syaratipun kedah cinta kanjeng
Nabi. Kados dawuhipun kanjeng Nabi :
‫فا ع َِتى‬
َ ‫ش‬ ُ َ‫ت ل‬
َ ‫ه‬ ْ َ ‫جب‬
َ َ‫موْ ل ِد ِيْ و‬
َ ‫ن إ ِع ْت ََنى‬
ْ ‫م‬
َ
“Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh
syafaatku“
Poro rawuh ingkang kulo hormat !
Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu
(‫) اركان المحّبة ثل ثة‬
Rukunipun cinta meniko wonten tigo
Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. Berkorban demi cinta,
tanpa korban cinta sia-sia.
Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai, enjing
sonten, siang ndalu, selalu emut lan nyebut-nyebut
Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang
ingkang dipun cintai. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun,
cinta bade timbul perselisihan, ingkang akhiripun timbul kegagalan.
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !
La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan
cinta dateng Kanjeng Nabi, meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge
memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko.
Lan maleh, kito kedah sering mahos sholawat, sebagai bukti remen kito
dateng kanjeng Nabi. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados
ajaranipun, lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. Kanti mekaten
kolowahu, mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng
umatipun kanjeng Nabi, ingkang saget nampi syafa’atipun, benjang ing dinten
qiamat.
Poro rawuh, kintenipun cekap semanten atur kulo, kirang langkungipun kulo
nyuwun agungipun pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


.‫ن‬ ُ ُ ‫ن ع َل َللى ا‬
ِ ْ ‫ملوْرِ اللد ّن َْيا َوالللدي‬ ُ ْ ‫سلت َعِي‬ْ َ ‫ وَب ِلهِ ن‬.‫ن‬ ِ َ ‫ب ال ْعَللال‬
َ ْ ‫مي‬ ّ ‫مد ُ للهِ َر‬ ْ ‫ح‬َ ْ ‫ا َل‬
‫ملد ٍ وَع َل َللى َاللله‬ ّ ‫ح‬
َ ‫م‬ُ ‫سلي ّد ِ ن َللا‬
َ .‫ن‬ِ ْ ‫سل ِي‬
َ ‫مْر‬ ُ ْ ‫شَرِفال‬ْ َ ‫م ع ََلى ا‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫صل َة ُ َوال‬ّ ‫وال‬
‫ فل حول ول قوّ ة ال با لله العلى العظيم‬.‫ اما بعد‬.‫ن‬ َ
َ ْ ‫معِي‬
َ ‫ج‬
ْ ‫حب ِهِ أ‬
ْ ‫ص‬ َ َ‫و‬
Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken, soho mbak-mbak
fatayat ingkang kulo hormati. Ugi poro adik-adik, poro generasi penerus
perjuangan Islam ingkang kulo sayangi !
Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken, rasa
puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. Keranten
Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo, sehinggo kito
saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko, kanti wilujeng,
mboten wonten satunggal Alangan punopo.
Ingkang kaping kalih, mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat, tansah tetep
dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad, salah satunggalipun Nabi
pimpinan umat, Nabi ingkang bade paring syafa’at, binjang wonten ing dinten
qiamat. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken
sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat.
Poro Rawung ingkang kulo hormati !
Getuk menopo gedang goreng ?
Sampun ngantuk menopo dereng ?
Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah, niat bade ngaji, niat
pados ilmu, niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Kranten pancen dados
tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo.
dawuhipun kanjeng Nabi.
‫ة‬
ٍ ‫م‬
َ ِ ‫سل‬
ْ ‫م‬ ُ ‫ة ع ََلى‬
ُ َ‫مسل ِم ٍ و‬ َ ْ ‫ب ال ْعَل ْم ِ فَرِي‬
ٌ ‫ض‬ ُ َ ‫ط َل‬
Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam
jaler utawi istri (priyo lan wanito).
Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang, wajib
pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok, boten piyantun priyo mawon,
tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. Kranten kangge nyekapi
kebutuhan gesang meniko, menungso boten cukup berbekal harta benda, tapi
ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. Nopo maleh
wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan.
Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon
boten usah boten dados so’al
Asal sampun saget dandan utawi mack
Asal sampun saget njangan utawi masak
Asal sampun saget babaran utawi manak
Tapi kejawi saking meniko kaum wanito, kedang tumut belajar lan berjuang
kangge membela Agama, Bangsa lan Negara. Kranten kanjeng Nabi dawuh :
.‫ت‬ َ َ‫ت ف‬
ْ َ ‫سد‬ َ َ‫ت وَإ َِذا ف‬
ْ َ ‫سد‬ َ ُ ‫صل‬
ْ ‫ح‬ َ ‫ت‬ َ ُ ‫صل‬
ْ ‫ح‬ َ ‫ماد ُ ال ْب ِل َد ِ إ َِذا‬ ِ ُ ‫مْر أ َة‬
َ ‫ع‬ َ ْ ‫ا َل‬
Ing artosipun :
“Wanito meniko dados cagakipun negoro. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi
sahe. Lan menawi wanitonipun rusak, Negari ugi rusak”
Poro Rawuh kejawi saking meniko, tiyang istri menawi nglampahi amal-
amal ingkang sahe, meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh, dipun bales dipun
paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. Hal meniko dipun jelasaken
wonten Al-Qur’an surat An-Nahl, ayat 97 ingkang surosonipun :
ً ‫حي َللاة ً ط َي ّب َل‬ ُ َ
‫ة‬ َ ‫ه‬ ْ ُ ‫ن فَل َن‬
ُ ‫حي ِي َن ّل‬ ِ ْ ‫ملؤ‬
ٌ ‫م‬ ُ َ‫ن ذ َك َرٍ أوْ أن َْثى وَهُو‬ ْ ‫م‬
ِ ‫حا‬ ً ِ ‫صال‬َ ‫ل‬ َ ‫م‬ ِ َ‫ن ع‬ ْ ‫م‬ َ
.‫ن‬ ُ َ َ َ َ
َ ْ‫ملو‬ َ ْ‫وا ي َع‬
ْ ُ ‫ما كان‬َ ‫ن‬
ِ ‫س‬
َ ‫ح‬ ْ ‫م ب َأ‬
ْ ُ‫جَره‬ ْ ‫مأ‬ ْ ُ‫جزِي َن ّه‬
ْ َ ‫وَلن‬
Ingkang artosipun :
“Sopo wonge kang ngamal soleh, podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman,
mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. Lan ingsun bales kanti
balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. An-Nahl : 97)
Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati !
Pramilo saking meniko, monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat, sebagai kaum
wanito, isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito, utawi jeneng wanito.
Siang ateges wanihoto, wani noto, wani ditoto, nopo malih menawi kito enget
perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. kados pundi sepak terjangipun
Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge
mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. Kejawi meniko piyambakipun
ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan, kados
pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. Piyambakipun ugi boten ketinggalan
selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW, di dalam menegakkan
Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil
Mu’minin”. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon, piyambakipun ber
I’tiqod teguh lan jujur, sehingga ngantos Rosululloh wafat, “Siti Aisah” tetep
berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi.
Pramilo saking meniko, manggo kito sebagai muda-mudi Islam, penerus
perjuangan Rosululloh, kito giataken lan kito tingkataken. Segala bidang kito
tanam, benih-benih iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep
kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan, ingkang beraneka ragam, macam
lan warna. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito, cita-cita Agama, Bangsa lan
Negara. Amien.
Kintinipun cekap semanten atur kulo. Sedoyo kelepatan kulo, awal ngantos
akhir, kulo nyuwun agungipun pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫صلللة‬ّ ‫وال‬ ً
.‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ح‬
َ َ ُ َ ْ ْ ّ َْ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ُ ‫ك‬ ‫ي‬َ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ُ ‫ك‬ ُ
َ ْ َ ِ َ ‫حي َللا‬
‫و‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ب‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ة‬ َ ْ ‫ت َوال‬ َ ْ‫مو‬ َ ْ ‫خل َقَ ال‬ َ ‫ذى‬ ِ ّ ‫مد ُ للهِ ال‬ْ ‫ح‬َ ْ ‫ا َل‬
ً ْ‫ق قَوْ ل ً وَفِع‬ ْ َ ْ ‫سن ا ل‬ َ
َ ‫ماد‬
َ ‫ وعلى اله واصحا به‬.‫ل‬ ِ ‫خل‬ ِ َ ‫ح‬ ْ ‫سلم على سيدنا محمد أ‬ ّ ‫وال‬
‫ فقال الله تعالى فى القللران‬.‫ما بعد‬ َ َ
َ ْ ‫ت ن ََهاًرا وَلي‬ َ َ ْ َ ‫ت ال‬
ّ ‫ أ‬.‫ل‬ ْ َ‫مُر طلع‬ َ ‫ق‬ َ ‫س َوال‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫م‬ َ
َ َ ُ َ
‫ن ِإنا لله و إنا إليلله‬
َ ْ‫مو‬
ُ ِ ‫قد‬ ْ َ ‫ست‬
ْ َ ‫ة وَل ي‬ ً َ ‫سا ع‬ َ ‫ن‬ َ ْ‫خُرو‬ ِ ‫سَتاْء‬ ْ َ‫م ل ي‬ ْ ُ‫جله‬ َ ‫جآَء أ‬ َ ‫ إ َِذا‬.‫الكريم‬
.‫راجعون‬
Poro Rawuh, Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati !
Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Umar sekeluargi, ingkang ing
dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh, inggih puniko
sedanipun ……. (SI Fulan).
Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah, shoho ngaturaken matur nuwun
atas kerawuhan panjenengan sedoyo, ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah
utawi bela sungkowo, lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. Ing mriki
kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo, amergi kulo
mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco, shoho hidangan ingkang
ngremenaken manah panjenengan sedoyo. Kejawi saking meniko kulo boten saget
bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan
fikiran shoho sanesipun. Lan ing mriki, kulo, namung saget ndongaaken mugi-
mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT.
Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun.
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !
Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Umar lan poro
kerabat, shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun, atas
sedanipun si Fulan meniko. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados
taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken
malih. Inggih boten sanes monggo kito ikhlasaken mawon, lan dipun paringi
jembar kuburipun, shoho dipun ngapunetn dosa-dosanipun lan dipun tampio amal-
amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun
Allah SWT. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken
perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun
ingkang kapundut. Amin.
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !
Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken, ten mriki kulo aturaken dateng
panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan
tiang ingkang sahe. Baik segi ibadah dateng Alloh, ugi sesrawungan dateng
tanggo, utawi dateng tiyang sanes. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng
panjenengan sedoyo, bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x.
Alhamdulillah.
ْ َ ُ َ
ِ ‫شهَد َأ ع َلى ال َْر‬
‫ض‬ َ ‫م‬
ْ ُ ‫أن ْت‬
Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”, utawi utang
piutang, soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo, kulo suwun supados
panjenengan sedoyo, kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. Dene menawi
amrat menawi dipun ikhlasaken, kulo suwun supados langsung mawon hubungan
kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. Lain malih sebagai meningso tentu
kemawon sekedi utawi katah, si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang
sanes. Pramilo saking meniko, ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan
meniko, saking segi nopokemawon, panjenengan kersoho paring pangapunten.
Kintinipun cekap semanten atur kulo, sedoyo kelepatan kulo nyuwun
pangapunten. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken, kanti mahos
Sholawat (kalimat Toyibah).
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO WALIMATUL KHITAN

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫ع‬
ْ ‫ن ات ِّبلل‬ِ َ‫ك ا‬َ ْ ‫حي َْنا ا ِل َي‬
َ ْ‫م ا َو‬ ّ ُ ‫ ث‬: ‫الحمد لله الذى قد قال فى كتا به الكريم‬
‫ي‬ّ ‫ملد ٍ الن ّب ِل‬
ّ ‫ح‬َ ‫م‬ ُ ‫سلي ّد ِ َنلا‬ َ ‫م ع َل َللى‬ ُ َ ‫س لل‬
ّ ‫صلل َة ُ َوال‬ّ ‫ َوال‬.‫فللا‬ً ْ ‫حن ِي‬
َ ‫م‬ َ ّ ‫مل‬
َ ْ ‫ة ا ِب َْراه ِي‬ ِ
‫ما بعد‬ ّ ‫ق َوالوَ ِفى ا‬ ْ ِ ْ ‫صد‬
ّ ‫ل ال‬ َ
ِ ْ‫حاب ِهِ اه‬َ ‫ص‬ َ َ َ
ْ ‫فى وَع َلى ال ِهِ وَا‬ َ
َ ‫صط‬ ْ ‫م‬ ْ
ُ ‫ال‬
Poro Bapak, Poro Ibu, hadirin sedoyo ingkang kulo hormati !
Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa
puja lan puji syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Ingkang sampun paring
pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Sehingga wonten ing
kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka
Jabatud Da’wah, utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan,
mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo, kalian Allah dipun catet minongko dados
amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin.
Ingkang kaping kalih, mugi-mugiho salam bahagia Allah, lan rahmatipun,
tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai
Nabi pemimpin umat, Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat
benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. Mboten
pandang rakyat utawi pejabat, selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat,
tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat.
Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi
acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Mugi-mugi wekdal meniko
mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi
Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko
sampun yuswo 80 tahun. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Tur
wonten zaman semanten, dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang
nyunat. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu
timbul pertanyaan. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi
pemes, utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ?
Poro Ibu ingkang kulo hormati !
Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Shoho sanes
tiyang wedi pemes utawi lading. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi
khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Dados asal-usulipun sunat
puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng
kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. Dawuhipun Alloh wonten
Al-Qur’an

Artosipun :
“Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad), supoyo melu (condong)
marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. An-Nahl ayat 123).
Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat !
Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing
antawisipun : No. 1 Dipandang saking segi agama, khitan meniko saget ngilangi
najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi
kepala penis. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat.
Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. Pramilo menurut qo’idah ushul
fiqh :
‫ب‬ ِ ‫ب فَهُوَ َوا‬
ٌ ‫ج‬ ْ ‫ج‬ َ ْ ‫ل ب ِهِ إ َِلى ال‬
ِ ‫وا‬ ُ ‫ص‬
ّ َ‫ما ي ُت َو‬ ّ ُ‫ك‬
َ ‫ل‬
Artosipun :
”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko
hukume wajib“
Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi
kucur/helm puniko wajib. Sebab andadosaken absahipun sholat. Dene kaidah
ingkang No. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan
puniko saget ngilangi penyakit-penyakit ingkang timbul sangking pucukipun
zakar utawi kucur.
Dene faedah ingkang No. III khitan meniko saget nambahi dateng
keberanian utawi kekendelan, shoho nambahi kewibawaan. Hal meniko saget
dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir, sedoyo poro pejuang 45 ingkang
gagah berani, wantun ngusir panjajah, wantun bertanding melawan musuh,
meniko sedoyo, pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. Lan boten
wonteng tiyang ingkang dereng sunat, puniko wantung perang ngusir penjajah.
Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. Pramilo kangge akhir
kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun
khitanaken, enggal mawon dipun khitani. Kranten hubunganipun meniko dateng
masalah ibadah.
Kintenipun cekap semanten atur kulo
Kupat lepet taline janur
Lepat luput tetepa dadi sedulur
Masang pulut ing duwur cemoro
Menawi luput nyuwun ngapuro
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO WALIMATUL MAULID

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫ وَقَ لد َّر‬.‫ن‬ ٍ ‫ن ط ِي ْل‬ ْ ‫مل‬ ِ ‫ن‬ َ ‫سللا‬َ ْ ‫خل َلقَ ا ْل ِن‬
َ ْ‫ن ال ّلذ ِي‬ َ ْ ‫مي‬ِ َ ‫ب ال ْعَللال‬ ّ ‫م لد ُ لل لهِ َر‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬
‫ن‬ْ ‫مل‬ ِ ‫ه‬ ُ ‫جل‬
َ ‫خَر‬ ْ َ ‫ وَا‬.‫ن‬ ٍ ‫مك ِي ْل‬َ ِ‫ه وَهُوَ ِفى قََرر‬ ُ َ ‫جل‬
َ َ ‫ه وَا‬ُ َ‫ه وََرَزق‬ ُ َ ‫قا وَت‬َ ‫ش‬َ َ‫سَعااد َة ُ و‬ َ
‫سللي ّد ِ َنللا‬
َ ‫على‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫صل َ ة ُ َوال‬ ّ ‫ َوال‬.‫مب ِْين‬
ُ ‫ئ‬ ٍ ْ ‫شي‬ َ ِ‫م ب‬ َ
ُ ‫مهِ وَهُوَ ل َ ي َعْل‬ ُ
ّ ‫نا‬ ْ
ِ ‫ب َط‬
ْ ‫ه ا َِلى َيلل‬
‫و‬ ُ َ‫ن ت َب ِع‬
ْ ‫م‬ َ َ‫حا ب ِهِ و‬ َ ‫ص‬ْ َ ‫ن وَع ََلى َاله وَا‬ َ ْ ‫معِي‬ َ ‫ج‬ ْ َ‫ق ا‬ ْ َ ْ ‫ل ال‬
ِ ‫خل‬ ِ ‫ض‬َ ْ‫مد ٍ ا َف‬ ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ
‫ما بعد‬ ّ ‫الد ّْين ا‬
Poro Bapak poro Ibu, hadirin, hadirot ingkang kulo mulya’aken !
Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke,
sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo, samio nglahiraken rasa puji
syukur dateng ngarsanipun Alloh, kang Maha Kuasa kanthi ucapan
Alhamdulillah. Dene menopo wonten ing saat meniko, Alloh sampun paring
pinten-pinten rahmat, taufiq, dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo
panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo, ninggal
bondo lan rojo koyo, saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga.
Dene menopo wonten ing saat puniko, Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking
ngarsanipun ingkang Maha Kuoso, ingkang arupi kelahiran sang putro, ingkang
lahiripun kanti keadaan wilujeng, boten wonten satunggal alangan punopo.
Poro Bapak poro Ibu, hadirin sedoyo, dene kulo panjenengan dipun
rawuhaken wonten ing dalem meniko, boten sanes dipun suwuni tambahipun
barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko, sagedo dados putro
ingkang berguna migunani tumraping masyarakat, bangsa lan agama. Amien.
Poro hadirin ingkang kulo hormati !
Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger,
utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos
kewajibanipun tiang sepuh, meniko menawi kagungan putro, kedah pareng asmo
ingkang sahe, shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados
ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW
َ ‫ه ال ْك َِتاب َل‬
‫ة‬ َ ّ ‫ن ي ُعَل‬
ُ ‫مل‬ ْ َ ‫ه وَا‬
ُ ‫ه وَا َد َ ب َل‬ُ ‫م‬
َ ‫سل‬
ْ ِ‫ن ا‬َ ‫سل‬ِ ‫ح‬ ْ ُ‫ن ي‬ْ َ ‫وال ِد ِ ع ََلى وَل َد ِهِ ا‬
َ ْ ‫حق ّ ا ل‬
َ
َ
َ ‫ه ا َِذا اد َْر‬
‫ك‬ ُ ‫ج‬ ّ ّ‫ن ي ََزو‬ َ َ
ْ ‫ه ا ِل ّ طي ًّبا وَا‬ ُ َ‫ن ل َ ي َْر ُزق‬ ْ
ْ ‫ة وَا‬ َ َ ‫ماي‬َ ‫ة َوالّر‬ َ ‫ح‬َ ‫سَبا‬ ّ ‫َوال‬
Ingkang artosipun :
“Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko :
Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe
Kedah mbagusi dateng adabipun
Kedah mulang nyerat utawi nulis
Kedah mulang dateng renang utawi nglangi
Kedah mulang dateng manah utawi nembak
Kedang paring rizki ingkang halal
Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun
ketemu jodohipun.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko
amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo, ingkang
mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. Tegesipun kito
dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. Menawi didikan
kito meniko sahe, kito inggih dipun bales sahe dening Alloh, shoho putro ingkang
sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh, menawi sampun sedo.
Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon, meniko kito inggih pikantuk
sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken.
ْ ِ ْ‫جارِي َلةٍ ا َو‬ َ ‫إَذا مات إي‬
ٍ ‫عل لم‬ َ ٍ‫ص لد َقَة‬ ٍ َ ‫ن ث َل‬
َ ‫ث‬ ِ ّ ‫ه ا ِل‬
ْ ‫مل‬ ُ ُ ‫مل‬
َ َ ‫قط َعَ ع‬
َ ْ ‫م إ ِن‬َ َ ‫ن أد‬ُ ِْ َ َ ِ
َ‫ه‬
ُ ‫صا ل ٍِح ي َد ْ ع ُوْ ل‬ َ ٍ ‫فعُ ب ِهِ ا َوْوَلد‬
َ َ َ ‫ي ُن ْت‬
Ingkang artosipun :
“Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo
ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. 1. Sodaqoh, 2. Ilmu ingkang manfaat
3. Putro ingkang sholeh, ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu
(utawi tiang sepahipun)“
Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko, kulo ngajak dateng
panjenengan sedoyo, monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe
kito wulang dateng ilmu agomo, supados benjang dados lare ingkang sholeh,
minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo.
Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo,
supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep
gilang gemilang. Amin.
Poro rawuh
getuk menopo gedang goreng ?
Sampun ngantuk menopo dereng ?
Kintenipun cekap semanten atur kawulo, menawi lepat nyusun pangapuro.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


ُ‫ص لل َة‬ ّ ‫فا ِح َوال‬ َ ‫سل‬ ّ ‫ن ال‬ ِ َ‫م ع‬ ْ ُ‫ وَن ََها ه‬.‫ح‬ َ ‫كا‬ َ ّ ‫ن ل ِعَِباد ِهِ الن‬ ّ ‫س‬ َ ‫مد ُ لله اّلذى‬ ْ ‫ح‬ْ ْ ‫ا َل‬
‫مك َللاث ُِر‬ُ ‫وا فَإ ِّنى‬ ْ ُ ‫سل‬ َ ‫وا وَت ََنا‬ ْ ‫ح‬ُ َ ‫ ت ََنا ك‬: ‫ل‬ْ ِ ‫قائ‬ َ ْ ‫مد ٍ ال‬ّ ‫ح‬َ ‫م‬
ُ ‫ن‬ َ ِ ‫سي ّد‬َ ‫م ع ََلى‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫َوال‬
َ َ َ َ َ ْ ْ
َ ‫حوْل‬ َ َ ‫ما ب َعْد ُ فَل‬ّ ‫نأ‬ َ ْ ‫معِي‬َ ‫ج‬
ْ ‫حاب ِهِ ا‬ َ ‫ص‬ ْ ‫مةِ وَع َلى ال ِهِ وَا‬ َ ‫قَيا‬ ِ ‫م ال‬َ ْ‫م ي َو‬ َ ُ ‫م ال‬
َ ‫م‬ ُ ُ ‫ب ِك‬
.‫م‬ ْ ّ ِ ‫وَل َ قُوّة َ ا ِل ّ ِبا للهِ ال ْعَل‬
ِ ْ ‫ي العَظ ِي‬
Poro Bapak Kiyai, poro pini sepuh, poro tamu undangan ingkang kulo
hormati, poro hadirin, lan hadirot ingkang kulo hormati.
Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang
sampung paring rohmat, taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo, sahinggo kito
saget pepanggihan wonten ing puniko majlis, dalam rangka menyambut hari
kebahagiaan, utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko
Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados
amal sholeh kito sedoyo. Amien.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh
tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW,
soho poro ahli keluarga lan sohabatipun.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di
kalangan umat Islam. Kranten menurut ajaran agama Islam, melaksanakaken
nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Sebab nikah meniko derek
sunnahipun kanjeng Nabi, soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi :
‫ة‬
ِ ‫م‬ ِ ْ ‫م ال‬
َ ‫قَيا‬ َ ْ‫ة ي َو‬ ّ ُ ‫م ا ْل‬
َ ‫م‬ ُ ُ ‫كاث ُِر ب ِك‬ ُ ‫سل ُوْ فَإ ِ ‍ِنى‬
َ ‫م‬ َ ‫وا وَت ََنا‬ ُ َ ‫ت ََنا ك‬
ْ ‫ح‬
Ingkang artosipun :
“Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh, krono besuk
ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“
Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Menurut
Islam, nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Dados kanti meniko saget
kito simpulaken, bilih Islam lan nikah, meniko merupakan hal ingkang selalu
berhubungan, mboten kenging dipun pisahaken. Sebab nikah di dalam Islam
meniko dados amal ibadah. Dene Islam didalam nikah meniko, dados syarat
syahipun nikah.
Poro rawuh ingkang kulo hormat !
Salajengipun menurut sebagian Ulama, wonten ingkang jelasaken bilih
tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf.
Inggih meniko :
Huruf Nun, Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu
anggadahi
singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Nomer setunggal huruf Nun
meniko singkatan sangking kata Ni’mat, tegesipun tiang dados manten utawi tiang
nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin.
Nomer kaleh huruf Kaf, meniko singkatan saking kata Karomah utawi
keramat. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat,
sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng
piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri.
Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Ingkang
artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah, meniko maleh saget
cerito-cerito kaleh garwanipun, benten kaleh tiang taksih bujangan, menawi
wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik, glimpang-glimpung, kaleh bantal
guling, tapi menawi sampun nikah, yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh
garwane
Poro rawuh ingkang kulo hormati !!
Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang
kedah dipun laksanaaken. Antara suami lan istri. Dene kewajibanupun tiang jaler
sebagai suami, meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Shoho
perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso, sholat, sesuci,
adus jinabat, lan sanesipun. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung
jawab dumateng tiang istri lan putro-putrinipun.
Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an
َ ّ ‫ن ع ََلى الن‬
‫سآ ِء‬ َ ْ‫مو‬ ّ َ‫ل ق‬
ُ ‫وا‬ ُ ‫جا‬
َ ‫الّر‬
Artosipun :
“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“
Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler, ing antawisipun inggih
meniko, menawi dipun sawang ingkang jaler, kedah tansah bingahaken. Lan
menawi dipun perintah kedah selalu to’at, utawi manut, selagi perintahipun kolo
wahu mboten perkawis maksiat. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler,
tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun,
kados dawuhipun kanjeng Nabi, ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi
Hurairah, ingkang dawuhipun mekaten :
َ َ ‫مْرت ََها ا‬ َ ‫خير النسآِء إ‬
‫ن‬ َ ْ ‫طا ع َت‬
ْ ِ ‫ك وَا‬ َ َ‫ن ا‬
ْ ِ ‫ك وَا‬ َ ‫ت إ ِل َي َْها‬
َ ْ ‫سّرت‬ َ ‫مَرأة ٌ إ َِذا ن َظ َْر‬ْ ِ َ ّ ُْ َ
‫سَها‬
ِ ‫ف‬ْ َ ‫ك وَن‬َ ِ ‫مال‬
َ ‫ك ِفى‬ َ ْ ‫فظ َت‬ َ ‫ح‬
َ ‫ت ع َن َْها‬
َ ْ ‫ِغب‬
Ingkang artosipun :
“Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang, deweke tansah bungahake
marang siro, lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo,
tansah jaga awake lan bondo siro“
Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo, lintu wekdal
Insyaa Allah saget dipun sambung malih.
Kupat lepet taline janur
Lepat luput tetep dadiho sedulur
Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun
pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫م‬
ْ ‫كل‬ ُ ْ ‫من‬ِ ‫مى‬ َ ‫وا ا ْل َّيلا‬ْ ‫حل‬ ُ ِ ‫ وَا َن ْك‬.‫ل ِفى ك َِتاب ِهِ ال ْك َرِْيلم‬ َ ‫ذل قَد ْ َقا‬ ِ ّ ‫مد ُ للهِ ال‬ َ ْ ‫ا َل‬
ْ ‫ح‬
‫م‬ُ ‫قَراَء ي ُغْن ِي ِْهلل‬َ ُ‫وا ف‬ ْ ُ ‫ن ي َك ُوْن‬ ْ ِ‫م إ‬ ْ ُ ‫م ئ ِك‬َ ِ ‫م وَإ‬ْ ُ ‫ما ئ ِك‬ َ ِ ‫م وَإ‬ ْ ُ ‫عَباد ِ ك‬
ِ ‫ن‬
ْ ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ ْ ‫حي‬ِ ِ ‫صال‬
ّ ‫َوال‬
‫سلي ّد َِنا‬َ ‫م ع َلللى‬ َ ُ َ ‫سلل‬ ّ ‫صلل َة ُ َوال‬ ّ ‫ َوال‬.‫م‬ ٌ ‫سلعٌ ع َل ِي ْل‬ ِ ‫ه َوا‬ ُ ‫ضل ِهِ وَ الل‬ْ َ‫ن ف‬ ْ ‫م‬ ِ ‫الله‬
َ
‫ن‬ ّ ‫سل‬ َ َ ‫ب فِط ْلَر ت ِللى فَل ْي َت‬ ّ ‫حل‬ َ ‫نأ‬ ْ ‫مل‬ َ َ‫سن ِّتى ف‬ ُ ‫ح‬ ُ ‫مد القائل الّنكا‬ ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫موْل ََنا‬ َ َ‫و‬
‫ما بعد‬ َ َ
ّ ‫من واله ا‬ َ َ‫حا به و‬ َ ‫ص‬ ْ ‫سن ِّتى َوعلى اله وَ أ‬ ُ ِ‫ب‬
Poro bapak, poro ibu, hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken.
Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT, ingkang sampun
paring pinten-pinten rohmat dateng kito sedoyo, sehinggo kito saget makempal
wonten ing meniko majlis, dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy
ing saat meniko.
Poro rawuh ingkang kulo hormati,
Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah, kranten meniko derek
dawuhipun kanjeng Nabi, bilih wonten salah setunggulipun wekdal, sohabat
Abdurrohman bin Auf, matur dateng kanjeng Nabi, bilih piyambakipun
nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu
kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko.
‫ة‬ َ ِ ‫م وَل َوْ ب‬ َ َ َ ‫ك الله ل‬
َ ‫َباَر‬
ٍ ‫شا‬ ْ ِ ‫ك أوْل‬
“Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah, lajeng perintah ngawontenaken
walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Bicoro masalah walimah meniko, weninipun katah. kados ingkang kasebut
wonten ing kitab-kitab fiqih. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane
walimatul khitan, wonten kalane walimatul maulid, wonten kalane walimah
ngedekaken griyo utawi boyongan, shoho sanesipun. Dene ingkang paling utami
utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten”
Dene masalah ijabatut-da’wah, utawi dugeni dateng walimah, meniko
hukumipun inggih benten-benten. Menawi walimah manten, meniko ingkang
dipun undang, wajib ndugeni, selagi wonten majlis walimah manten kolowahu,
boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. Lan menawi wonten perkawis
maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah, meniko boten wajib nekani.
Dene menawi walimah saklintunipun manten, sami ugi walimah khitan
utawi maulud, utawi aqiqoh, meniko ndugeni hukumipun sunat. Poro rawuh !,
sa’lajengipun, menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh,
utawi tigo, meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek
griyanipun. Dene menawi perekipun, meniko podo ingkang dipun dugeni
langkung rumiyin ngundangipun. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng
Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA
َ َ َ َ
ِ ّ ‫ب ال‬
‫ذي‬ ِ ‫ما فَأ‬
ْ ‫ج‬ َ ُ‫حد ُه‬
َ ‫سب َقَ أ‬ ْ ِ ‫ فَإ‬.‫ه َباًبا‬
َ ‫ن‬ َ ُ ‫ب أقَْرب‬ ِ ‫ن فَأ‬
ْ ‫ج‬ ِ ‫عَيا‬
ِ ‫معَ َدا‬ ْ ِ ‫إ َِذا إ‬
َ َ ‫جت‬
‫ق‬
َ َ ‫سب‬َ
Ingkang artosipun :
“Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun
dugeni, tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. Menawi salah
setunggalipun meniko langkung rumiyin, inggih ingkang langkung rumiyin
meniko ingkang dipun dugeni“
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah
manten meniko hukumipun wajib. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun
walimah manten, kados dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko
dugeni hukumipun sunat.
Poro rawuh, meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni
walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten
ingkang njelasaken, menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib.
Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang
nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan
bungah. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng, lan menikolah ingkang
dados wajibipun dugeni undangan walimah manten.
Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap
tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat, kranten
wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang
ngraosaken sakit utawi payah. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng
tiyang ingkang ngundang seneng, tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu
ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. Pramilo dugeni dateng undangan
walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib.
Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek
dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim :
‫فط ِلًرا‬
ْ ‫م‬ َ ‫ن ك َللا‬
ُ ‫ن‬ ْ ِ ‫ل وَا‬ َ ُ ‫ما فَل ْي‬
ّ ‫ص‬ ً ِ ‫صا ئ‬
َ ‫ن‬ َ ‫ن‬
َ ‫كا‬ ْ ‫ب َفإ‬ ِ ُ ‫م فَل ْي‬
ْ ‫ج‬ َ َ‫ي ا‬
ْ ُ ‫حد ُك‬ َ ‫ع‬ ِ ُ ‫إ َِذا د‬
ْ َ‫فَل ْي َط ْع‬
‫م‬
Ingkang artosipun :
“Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko
donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“
Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun
kulo akhiri kupat lepet taline janur, lepat luput panggahodadi sedulur, sedoyo
kelepatan kulo nyuwun pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫ن‬ َ
َ ‫ وَكللا‬.‫ص لهًْرأ‬ ِ َ‫س لًبا و‬ َ َ‫ه ن‬ُ ‫م‬ َ
َ ‫جعَل‬ َ َ‫شَرا ف‬ َ َ ‫ماِء ب‬ َ ْ ‫ن ال‬
َ ‫م‬ ِ َ‫خل َق‬ُ ‫مد ُ للهِ الذى‬ ْ ‫ح‬ْ ْ ‫ا َل‬
ْ َ ْ ‫ل ال‬ َ
‫ق‬ ِ ‫خل ل‬ ِ ‫ضل‬َ ْ‫ملد ٍ أف‬ ّ ‫ح‬َ ‫م‬ُ ‫سلي ّد َِنا‬ َ ‫م ع َل َللى‬ ُ َ ‫س لل‬ ّ ‫صلل َة ُ َوال‬ّ ‫ك قَلد ِي َْرا َوال‬ َ ‫َرب ّل‬
َ َ
‫ل َو‬ َ ْ‫حللو‬ َ َ ‫ فَل‬.‫د‬ ّ ‫ أ‬.‫ما ك َث ِي ًْرا‬
ُ ْ‫ما ب َع‬ ً َ ‫سل‬َ َ‫صل َة ً و‬ َ ِ‫حب ِه‬ ْ ‫ص‬ َ َ‫ وَع ََلى أل ِهِ و‬.‫َوال ْوََرى‬
.‫م‬ ْ ّ ِ ‫ل قُوّة َ ا ِل ّ ِباللهِ ال ْعَل‬ َ
ِ ْ ‫ي العَظ ِي‬
Poro Bapak, poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy
ingkang kawulo mulya’aken. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar
kemanten ingkang kawulo hormati. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo
hormati.
Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi
ingkang kagungan dalem, langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur
dateng Alloh SWT, ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho
Hidayah dumateng kito sedoyo. Sehinggo kito saget keroyo-royo, guyub lan
rukun, sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko, kanthi
kawontenan ingkang sehat wal afiat.
Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken
dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Ugi dumateng poro ahli
keluarga lan poro sohabatipun, mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat
meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng
Nabi. ‫ن‬ ِ َ ‫ب ال َْعا ل‬
َ ْ ‫مي‬ ّ ‫ن َيا َر‬ ِ َ‫ا‬
َ ْ ‫مي‬
Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati
Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang
kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh, dumateng poro
tamu-tamu sedoyo, sami ugi sangking undangan walimatul Ursy, utawi poro
pengantar kemanten. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi
undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga
ngaturaken.
َ
ْ ُ ‫ضوْ رِ ك‬
‫م‬ ُ ِ ‫حًبا أهْل ً ب‬
ُ ‫ح‬ َ ‫مْر‬
َ
Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging
pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo
kemawon. Sami ugi sangking segi panggenan, papan pinaraan, pasugatan, shoho
poro sinoman ingkang sami leladen, lan monggo hidangan ingkang sampun
kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi
upacara Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun dahar sa’wontenipun.
Poro rawuh ingkang kawulo hormati !
Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri
sampun masrahaken putro-putrinipun, dumateng keluarga mriki, khusus ipun
dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko
ingkang asmo sederek Hindun. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih
shoho bingahipun manah, shoho kanti ucapan Alhamdulillah, penyerahanipun
kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. lan langsung mulai saat meniko kemanten
kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo.
Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. Mugi-mugi kulo selaku tiyang sepuh
mriki, sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu, sehinggo
saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia, sejahtera, maslahah lan barokah
dibawah naungan ridho Alloh SWT. Amien.

Poro rawuh ingkang kulo hormati !


Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno,
menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong, kawulo inggih
nyumbanggaaken, ugi malah matur nuwun. Dene menawi terus kundur kawulo
mboten saget nyangoni menopo-menopo, namung saget ndonga’aken, mugi-mugi
kundur panjenengan saking griyo mriki, ngantos dumugi dalemipun piyambak-
piyambak, kalian Alloh dipun paringi wilujeng, mboten wonten alangan punopo
Amien.
Akhiripun kangge kulo, kulo cekapi semanten kemawon, kirang
langkungipun anggen kulo matur, sedoyo kelepatan kulo, kulo nyuwun agunging
pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


َ
ُ‫صلل َة‬ ّ ‫ َوال‬.‫ح‬ َ ‫فا‬ َ ‫سل‬
ّ ‫ن ال‬ َ ‫م ع َل َي ْل‬
َ ‫حلّر‬َ َ‫ و‬.‫ح‬َ ‫حل ّن َللا الن ّك َللا‬
َ ‫ذى أ‬ ِ ‫ملد ُ لللهِ ال ّل‬ َ ْ ‫ا َل‬
ْ ‫ح‬
‫ وَع َل َللى‬.‫ح‬ َ ‫جللا‬
َ ّ ‫ل الن‬ َ ‫دا َنا إ َِلى‬
ِ ْ ‫س لب ِي‬ َ َ‫ذى ه‬ ِ ّ ‫مد ٍ ال‬
ّ ‫ح‬َ ‫م‬ َ ‫م ع ََلى‬
ُ ‫سي ّد ِ َنا‬ ُ َ ‫سل‬ّ ‫َوال‬
َ َ َ
ِ ‫ل وَل َ قُوّة َ إ ِل ّ ِبالل‬
‫ه‬ َ ْ‫حو‬ َ َ ‫ما بعد ُ فَل‬ ّ ‫صل َِح أ‬ ّ ‫ق َوال‬ ِ ْ ‫صد‬ ّ ‫حاب ِهِ أهَل ِهِ ال‬
َ ‫ص‬ْ ‫ا َل ِهِ وَأ‬
Poro Bapak, Poro Ibu, Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken,
shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. Sa’derengipun kulo
matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke, langkung rumiyen kulo muji
syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun pareng
Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehingga kulo lan
panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko, kanti kawontenan
rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo.
Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah
tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho
para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko.
Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken
sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten
Qiamat. Amien
Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken !
Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng
sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo, mugi-mugi
wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun.
Poro rawuh, wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun
pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra.
Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. Shoho
matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga,
ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an, shoho
hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko
mewahipun, wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar
pengantin, mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget
dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan
َ ْ ‫خي َْر ال‬
‫جَزا ك َث ًْرا‬ َ ‫ه‬ ُ ُ ‫جَزا ك‬
ُ ‫م الل‬ َ
Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait
mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening
Allah, shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. ‫ن َيا َر‬ ِ َ‫ا‬
َ ْ ‫مي‬
‫ن‬ ِ َ ‫ب ال َْعا ل‬
َ ْ ‫مي‬ ّ
Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun, wonten ing mriki kawulo
minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid.
Kolo wahu bidal sangking dalemipun, kawulo nampi Amanat sangking Bapak
Hamid, ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek
Hasan puniko, dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun
pengantin putri. Pramilo, sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados
putro mantunipun bapak shohibul bait mriki, ugi kulo wahu sampun dipun
laksanakaken Aqad Nikah. Pramilo kanti raos bingahipun manah, shoho kanthi
ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun
dumateng Bapak Shohibul bait mriki, kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih
kados mekaten meniko kawontenanipun. Dene menawi wonten kekirangipun
sangking segi nopokemawon, Dene menawin wonten kekiranganipun sangking
segi nopokemawon, sami ugi : segi pendidikan, segi pengalaman, pendamelan lan
sanesipun, kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun, sedoyo keluarga
lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan, kados pundi amrih
saget sahenipun.
Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken !
Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan
pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno, kawulo
sa’rombongan, ugi nyuwun pamit pindah, soho nyuwun tambahipun do’a restu.
Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki, tumuju dateng griyanipun
piyambak, tansah dipun paringi slamet, wilujeng, boten wonten setunggal alangan
punopo. Amien.
Shoho sa’derengipun kulo pungkasi, kawulo minongko wakil saking sedoyo
pengantar pengantin, kulo nyuwun agunging pangapunten, saking tingkah laku,
ucapan-ucapan, tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun
Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo
kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-
katahipun.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO THOLABUL ILMI

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


َ ِ ‫ل بن‬
ُ َ ‫سلل‬
‫م‬ ّ ‫صلل َة ُ َوال‬ّ ‫ َوال‬.‫ل‬ َ َ‫م ِبا ل ْعِل ْلم ِ َوال ْع‬
ِ ‫مل‬ َ َ ‫ي أد‬ْ َ َ ‫ض‬ ّ َ‫ذى ف‬ ِ ّ ‫مد ُ للهِ ال‬
ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬
‫ب‬ِ ‫حا‬ ْ َ ‫حا ب ِلهِ ا‬
َ ‫صل‬ ْ َ ‫ وَ ع َل َللى ا َل ِلهِ وَا‬.‫ل‬
َ ‫صل‬ ٍ ‫حللا‬َ ‫ل‬ ّ ُ ‫مد ٍ ع ََلى ك‬
ّ ‫ح‬َ ‫م‬ َ ‫ع ََلى‬
ُ ‫سي ّد َِنا‬
‫ما بعد‬ ّ ‫لأ‬ ْ ‫م‬َ َ ‫مةِ َوال ْك‬
َ ‫ال ْك ََرا‬
Dumateng Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian ingkang kulo hormati !
Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng
Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat, Ni’mat, dumateng
kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo
bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo
wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko, utawi dudo golek
rondho. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Ilmu sing keno kangge sangu
dateng griyane moro tuwo. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang
kang moho kuoso.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan
samiho niat ngaji. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Keranten pancen
dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Kanjeng
Nabi dawoh :
(‫مةٍ )رواه ابن عبد البر‬
َ ِ ‫سل‬
ْ ‫م‬
ُ َ‫سل ِم ٍ و‬
ِ ‫م‬ ّ ُ ‫ة ع ََلى ك‬
ُ ‫ل‬ َ ْ ‫ب ال ْعَل ْم ِ فَرِي‬
ٌ ‫ض‬ ُ َ ‫ط َل‬
Ingkang artosipun :
“Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam
jaler lan istri“
Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko
merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun,
dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dados senajan tiyangnipun
sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek, ora tedas peyek, meniko tetep
kewajiban pados ilmu.
Poro Rawuh ingkang kulo hormat !
Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek
jungkir balik, utawi ibadah mempeng, tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal
gedual.
‫ل‬ ْ ُ ‫مْر د ُوْ د َة ٌ ل َ ت‬
ُ َ ‫قب‬ ُ ُ ‫مال‬
َ ‫ه‬ َ ْ ‫ل ا َع‬ َ ْ‫عْلم ي َع‬
ُ ‫م‬ ِ ِ‫ن ب ِغَي ْر‬
ْ ‫م‬ ّ ُ ‫وُ ك‬
َ ‫ل‬
Tiyang niku menawi boten gadah ilmu, ngamalipun boten dipun terimo dening
Alloh. Mardudatun Laa tugbalu.
Pramilo sangkeng meniko, monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan
generasi Muda-mudi remaja Islam. Kito tingkataken anggen kito belajar. Supados
benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto
bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Hal meniko cocok kalian dawohipun
Alloh wonten Al-Qur’an, Surat Al-Mujadalah ayat 11
ُ ‫يرفَع الله ال ّذ ين آمنوا منك ُم وال ّذ ي‬
‫ت‬
ٍ ‫جا‬ َ ْ ‫وا ال ْعِل‬
َ ‫م د ََر‬ ْ ُ ‫ن أوْت‬
َ ْ ِ َ ْ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ َْ
Artosipun :
“Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-
tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“
Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji
lan boten purun belajar lan boten sekolah, tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok
klimprak-klimprik kados sarung goyor, niku nggih boten patut, sampun
ketinggalan jaman. Amargi, niki sampun jaman merdeka boten kados jaman
penjajah. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat
pendidikan. Pramilo monggo kito tingkataken anggen kito belajar, pados ilmu
pengetahuan ingkang kathah. Soho dumateng poro Bapak, Ibu sampun ngantos
ketinggalan, ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok, boten purun sekolah, boten
purun ngaji, boten purun datang masjid, datang langgar, lan sanes-sanesipun.
Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan, nopo maleh pendidikan Ilmu
Agama. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Menawi kentandang gaweh
boten purun. Sa’bendino ngente’no sego, jaluki duwit, di tuturi boten manut, karo
Ibu nesu, karo bapak galak, karo Embah mbantah, karo Kakang mbangkang, karo
Paklek mendelik, karo Pakdhe gumedhe, karo dulur ngladur, karo tonggo ora
duwe dugho. Diajar nangis, kon minggat boten budal, di guwak moleh bendino
ngentekno sego, didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah,
gelisah pikiran jibek napas sesek, dodo ampek, awak dredek, kuping gemrebek
weteng muneg-muneg, irung pilek, awak sak kujur rasane dredek, bendino kur
telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah
mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu?
Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres
saget kados lare ingkang berguna bagi Agama, Bangsa lan Negoro, Soho ingkang
saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. Ingkang
cocok dawohipun kanjeng Nabi
‫س‬
ِ ‫م ِللّنآ‬ َ ْ ‫س أ َن‬
ْ ُ‫فعُه‬ ِ ‫خي ُْر الّنا‬
َ
Artosipun :
“Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang, menungso liyane“
Poro rawo ingkang kulo hormati !
Kintenipun cekap semanten atur kulo, kirang langkungipun kulo nyuwun
pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫مَرن َللا‬َ َ ‫مب ِي ْللن وَا‬
ُ ْ ‫ش لد ِ ال‬
ْ ‫دا ن َللا إ ِل َللى الّر‬ َ ‫ن ا َل ّذ ِيْ هَ ل‬ َ ْ ‫مي‬ ِ َ ‫ب ال َْعا ل‬ ّ ‫مد ُ للهِ َر‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬
‫سللي ّد َِنا‬ َ ‫م ع ََلى‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫صل َة ُ َوال‬
ّ ‫ َوال‬.‫ن‬ َ ْ ‫مت ِي‬َ ْ ‫ل اللهِ ال‬ ِ ْ ‫حب‬َ ِ ‫صام ِ ب‬َ ِ ‫حاد ِ وَا ْل ِع ْت‬َ ّ ‫ِبال ِت‬
: ‫ فقللال الللله تعللالى‬.‫مللا بعللد‬ َ
ّ ‫نا‬ َ ‫معِي ْل‬ َ ‫ج‬ َ
ْ ‫حب ِهِ ا‬
ْ ‫صل‬ َ َ
َ َ‫ملد ٍ وَع َلللى ال ِلهِ و‬ ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ
‫وا‬ ُ
ْ ‫فّرق‬ َ
َ َ ‫مي ًْعا وَل ت‬ ِ ‫ج‬َ ِ‫ل الله‬ ِ ْ ‫حب‬
َ َ ‫وا ب‬
ْ ‫م‬
ُ ‫ص‬ِ َ ‫َواع ْت‬
Dumateng Poro Bapak Pinisepuh, soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo
mulya’aken. Poro konco-konco, Poro santri putra soho Putri ingkang kulo
hormati. Boten kesupen dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang
kulo sayangi.
Lewat suasana ingkang indah, cerah terang benderang, pada kesempatan
meniko, kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis, ingkang pantes kulo
aturaken wonten permulaan atur kulo, kejawi nglahiraken raos puji syukur, dateng
Alloh SWT kanthi ucapan….
‫ن‬ ِ َ ‫ب ال َْعال‬
َ ْ ‫مي‬ ّ ‫مد ُ للهِ َر‬ َ ْ ‫ا َل‬
ْ ‫ح‬
Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken
dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli
Keluarga lan sahabatipun.
Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara
ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing
saat meniko. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang
sa’sahe-sahenipun.
Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati !
Pada kesempatan niki, kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing
saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu, berpadu lan
bersatu kaliyan rekan-rekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan
syariat Islam Agama Alloh. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget
berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo
mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan
berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. Sampun ngantos putus sebelum
berhasil. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri, isoho dadi santri sing
cocok kaleh sebutane santri. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi
menungso. TRI, niku berarti Tigo. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang
kedah netepi perkawis tigo.
Inggih meniko No 1 : ‫ه‬ َ ‫( ا َط ِي ْعُ الل‬To’at dumateng Alloh) No. II ‫ا َط ِي ْعُ الّر‬
َ ْ‫سللو‬
‫ل‬ ُ (To’at dumateng Rosul) No. III ‫ر‬ ْ َ ‫( ا ُوِْلللى ا ْل‬To’at dumateng
ِ ‫ملل‬
Pemerintah).
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !
Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken :
Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko :
SANTRI :
SA berarti sanggup
N berarti nerusaken
T berarti tuntunan
R berarti Rosul
I berarti Ilahi
Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Shoho
kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat, tabah lan sabar dalam
menghadapi sesuatu. Tak Mundur dalam bertempur. Tak cemas karena panas. Tak
heran karena hujan. Tak goyang karena gelombang. Tak gentar halilintar. Tak
muntir karena petir. Tak gopoh melawan musuh. Mendal karena rayuan gombal.
Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah ;
َ
َ ْ ‫مُر ا ْل َع‬
‫داِء‬ ْ َ ‫جاِء* وَل َوْ ت َوَ ل‬
َ ‫ت ُز‬ َ ْ ‫ن ال ْهَي‬
ِ َ‫ن ع‬ ُ ْ ‫ل َ أقْعُد ُ ال‬
َ ْ ‫جب‬
Ingkang artosipun :
“Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-
bondong melawan“
Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab
dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten
ّ ‫ ع‬njelasaken
masa depan. Imam Gozali wonteb kitab ; ‫ظة النا شئين‬
َ ُ ‫إن فى يد ك‬
‫حَيا ت ََها‬ ْ ُ ‫مك‬
َ ‫م‬ ِ ‫دا‬ ّ ُ ‫مَر ا ْل‬
َ ْ‫مةِ * وَِفى إ ِق‬ ْ ‫مأ‬ْ ِ َ ِ ّ ِ
Ingkang Artosipun :
“Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo
matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat”
Poro rawuh ingkang kulo hormat !
Dados jelasipun menawi kito sebagai santri, boten purun bertekat melingkis
celana melangkahkan kaki, terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Boten purun
berjuang nyiaraken agami Islam, bererti kito meniko nuduhaken kematian lan
kemunduruan agami wonten ing masa depan. Tapi sak wangsulipun menawi kito
sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu
agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah,
kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah
shoho sanes-sanesipun, Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama
wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang.
Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo
nyuwun dateng Alloh, mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo
sehinggo saget tercapai lain terwujud cita-cita agama, bangsa lan negara ٌ ‫بَل ْد َة‬
ُ َ‫ب غ‬
‫فوٌْر‬ ٌ َ ‫ ط َي ّب‬Negara aman, damai, adil dan makmur penuh ampunan, lan
ّ ‫ة وََر‬
ridlo Allah. Amin.
Cekap semanten atur kulo. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang
kathah.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO PERJUANGAN

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


َ
‫ن‬ ْ ‫مل‬ ِ ‫من َللا‬َ َ‫ن وَأفْه‬ َ ْ ‫معْت َلد ِي‬ ُ ْ ‫ل ال‬
ّ َ ‫ َواذ‬.‫ن‬ َ ْ ‫هلد ِي‬
ِ ‫جللا‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫م ال‬ َ ‫مد ُ للهِ ال ّلذ ِيْ ا َك ْلَر‬ ْ ‫ح‬َ ْ ‫ا َل‬
ٍ ‫مد‬ ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ُ ‫سي ّد َِنا‬َ ‫ن‬ َ ْ ‫سل ِي‬َ ‫مْر‬ ُ ْ ‫ف ال‬ ِ ‫شَر‬ ْ َ ‫م ع ََلى ا‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫صل َة ُ َوال‬ ّ ‫ َوال‬.‫ن‬ ِ ْ ‫ع ُل ُوْم ِ الد ّي‬
.‫د‬ َ ‫وع ََلى أ َل ِه وا َصحا به ومن تبعهم ا َِلى تبعهم ا َِلى يو م الدي‬
ُ ‫ما ب َعْل‬ ّ ‫نأ‬ ِ ّْ ِ ْ َ ْ ُ ََِ ْ ُ ََِ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ
َ ّ ‫ن ال‬ َ َ ْ َ َ َ َ‫ف‬
‫ن‬ ِ ‫شلي ْطا‬ َ ‫مل‬ِ ِ‫ن الكرِي ْلم ِ أع ُلوْ ذ ُ ب ِللالله‬ ِ ‫قلْرآ‬ ُ ‫ه ت َعَللالى فِللى ال‬ ُ ‫قال الل‬
‫ة‬
ِ َ ‫سللن‬ َ ‫ح‬َ ْ ‫ظللةِ ال‬ َ ‫ع‬ ِ ْ‫مللو‬ َ ْ ‫مللةِ َوال‬ َ ْ ‫حك‬ِ ْ ‫ك ِبال‬ َ ‫ل َرّبلل‬ ِ ْ ‫سللب ِي‬َ ‫ ا ُد ْع ُ ا َِلللى‬.‫ن‬ ِ ‫ملل‬ ْ ‫جي‬ ِ ‫الّر‬
.‫ صد ق الله العظيم‬.‫ن‬ ُ ‫س‬ َ ‫ح‬ ْ َ‫ي ا‬
َ ِ ‫م ِبال ِّتى ه‬ ْ ُ‫جاد ِل ْه‬ َ َ‫و‬
Hadrotul Mukarromin, poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai
ingkang kulo hormati.
Sahabat-sahabat, rekan-rekan, adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang
kulo sayangi.
Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT, Tuhan
Semesta Alam, ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang
dereng difaham, shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng
Nabi Pejuang Islam. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa
sangking masa ingkang hitam kelam, masa ingkang penuh sifat murka lan kejam
menuju masa damai, aman, tentram, ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan
ing tengah malam, yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah.
Poro Hadirin ingkang kulo hormati !
Menurut pandangan Islam, agama ingkang paling mulyo minggahipun
Alloh, inggih puniko agami Islam. Keranten Agami Islam, meniko bade mejamin
umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin, shoho wilujeng wonteng ing
dunyo lan akhirat, selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten
menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam, shoho boten
melanggar dateng ajaran Islam, tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan,
shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi
turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang, meniko boten saget
wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo
kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan shoho
melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Kito kedah ringan tangan lan
bermurah hati, ngorbanaken jiwa raga, shoho harta benda demi kejayaan Islam,
lan kaum muslimin.
Firman Alloh wonten Al-Qur’an :
ُ ْ ‫م وَأ َن‬ َ
‫ل الله‬
ِ ْ ‫سب ِي‬ ْ ُ ‫سك‬
َ ‫م ِفى‬ ِ ‫ف‬ ْ ُ ‫وا ل ِك‬
َ ‫م‬
ْ ‫جا ه ِد ُْوا ب ِأ‬
َ َ‫و‬
Ingkang artosipun :
“Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane
Alloh“
Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan
asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia, ingkang bertentangan kalian
agami Islam. Terutami wonten kalangan muda-mudi, remaja, katah poro remaja
ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring, cocok nopo boten
kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli.
Hal meniko menawi kito kurang waspada, utawi boten kito cegah, soyo
dangu bade merajalela, sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak
akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi.
Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan, poro ‫غَنَياء‬
ْ ‫َأ‬
poro dermawan, sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda
kangge
Kepentingan Agami kito. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking
generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-
masjid, gedung-gedung madrasah, langgar lan sanesipun, lan ugi kito ingkang
ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu.
Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun, utawi ndandosi bangunan kolo wahu,
supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosaken jasa kita. Hal meniko
cocok kaleh dawuhipun Al Hukama
‫س ب َعْد َ َنا‬ َ ُ ‫حّتى ي َأ ْ ك‬
ُ ‫ل الّنا‬ ُ ِ‫وا َفأ ك َل َْنا وَإ ِن َّنا* ل َن َغْر‬
َ ‫س‬ ْ ‫س‬ ْ َ‫ل‬
ُ ‫قد ْ غ ََر‬
Ingkang artosipun :
“Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing
mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito
(generasi mendatang) mangan jasa kito“
Poro Rawuh ingkang kulo hormat !
Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan
kaum muslimin monggo sanak famili, tonggo teparu, lan masyarakat kito ajak
menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana, nanti pitutur ingkang sahe,
lan tingkah laku ingkang ngremenaken, supados saget cocok antara ucapan lan
perbuatan. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah :
‫م ب ِللال ِّتى‬ ُ
ْ ‫جللا د ِل ْهُ ل‬
َ َ‫سن َةِ و‬ َ ْ ‫عظ َةِ ال‬
َ ‫ح‬ َ ْ ‫مةِ َوال‬
ِ ْ‫مو‬ ِ ْ ‫ك ِبال‬
َ ْ ‫حك‬ َ ّ ‫ل َرب‬ َ ‫أد ْع ُ إ ََلى‬
ِ ْ ‫سب ِي‬
‫ن‬ َ
ُ ‫س‬
َ ‫ح‬
ْ ‫يأ‬ َ ِ‫ه‬
Ingkang Artosipun :
“Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan
tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“
Poro Rawuh, pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan
beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh,
sa’derengipun berhasil. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan
dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo, tercapailah cita-cita kito, bahagia, lan
slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin.
Cekap semanten atur kulo
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬
PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH

‫السل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬


‫فعَهَللا ل ِن ُن ْلذ َِر‬ ُ َ ‫س لئ‬
ْ َ‫ل ن‬ ْ َ ‫ وَن‬.‫ة‬ ِ ‫س‬َ ‫ن الد َّرا‬ َ ‫م‬ ِ ُ ‫مَناه‬
ْ َ ‫خت‬
َ ‫ما‬ َ ‫ذى ع ََلى‬ ِ ّ ‫مد ُ للهِ ال‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬
‫م‬ُ َ ‫سل‬ّ ‫صل َة ُ َوال‬ ّ ‫ َوال‬.‫ة‬ ِ ‫م‬ َ ْ ‫حك‬ِ ْ ‫ل َرب َّنا ِبال‬ َ ‫م إ َِلل‬
ِ ْ ‫سب ِي‬ ْ ُ‫ وَن َد ْ ع ُه‬.‫ة‬ ِ َ ‫قْر ي‬ َ ْ ‫ل ال‬ َ ْ‫ب َِها ا َه‬
َ
ْ‫ن َوال َه‬ ْ ‫مل‬ َ َ‫حا ِبلهِ و‬ َ ‫صل‬ ْ ‫ وَع ََللى ا َِللهِ وَأ‬,‫ه‬ ِ ‫ن ع َب ْد ِ اللل‬ ِ ْ ‫مد ٍ إ ِب‬
ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ‫سي ّد َِنا‬ َ ‫ع ََلى‬
َ ‫وع ََلى م‬
‫ة‬
ِ ‫مل‬ َ ِ ‫م فِي ْهَللا ل ِع ْل َِء ك َل‬ َ ‫م وَت َعَل ّل‬ َ ّ ‫ن ع َل‬ْ ‫م‬َ َ‫ و‬.‫ة‬ ِ ‫س‬
َ ‫مد َْر‬ َ ْ ‫م هَذ ِهِ ال‬ َ ‫ن أَقا‬ ْ َ َ
ُ ‫ما ب َعْد‬ َ
ّ ‫ ا‬.‫ه‬ ِ ‫الل‬
Hadratul mukarromin, poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru
ingkang kulo taati, poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati, poro konco-
konco sedoyo siswa-siswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. Poro hadirin
sekalian ingkang kulo hormati.
Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo,
langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring
Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged
karoyo-royo, saget bertemu, berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi
keadaan ingkang sehat wal afiat.
Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh
tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho
dumateng poro ahli keluarga lan sohabatipun.
Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek
pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo,
sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi, khususipun
siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah, ingkang sekedap maleh bade ninggalaken
bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko.
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !
Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili
sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah
wonten ing madrasah puniko. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur
nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai, soho sedoyo dewan
Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga, tenaga, lan fikiran.
Boten pandang wekdal, siang utawi dalu, panas utawi jawah sak perlu mendidik
soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing
madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat
tsanawiyah. Wonten ing mriki kulo sa’konco, boten saget bales punopo-punopo
atas jerih payahipun, utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai, lan Bapak Guru,
kejawi kulo namung saget ngaturaken….
َ ‫جزا ك ُم الل‬
َ ْ ‫ن ال‬
‫جَزاء ك َث ِي ًْرا‬ َ ‫س‬
َ ‫ح‬
ْ ‫هأ‬ُ ُ َ َ
Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro
Bapak Kiyai, Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun,
soho ingkang katah. Amien yaa Robbal Aalamien.
Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo, selajengipun kulo sa’konco
ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru
wonten ing madrasah puniko, sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun
poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun
Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Pramilo sepindah kulo nyuwun
dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin.
Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak
Kiyai soho Bapak Guru, mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari
sangking madrasah puniko, sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati
lan barokahi dumateng pribadi kulo, masyarakat agami, lan negari ingkang
akhiripun saget dados lantaran kangge taqorrub dumateng Alloh, soho ndadosaken
sababiyahipun khusnul khotimah. Amieen.
Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah
puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan
tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. Amien.
Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir
sedoyo kelepatan kulo, kulo nyuwun agengipun pangapunten.
‫و بالله التو فيق و الهداية‬
‫والسل م عليكم ورحمة الله وبر كا ته‬