DRAMA BAHASA JAWA “ PETRUK “ Petruk inggih punika putranipun Semar ingkang nomor kalih kaliyan putranipun Gandarwa

. Ingkang kasebat Kantong Bolong tegesipun remen berdema. Kaliyan Gadhahi watak momong, momot, momor, mursid, kaliyan murakaki. Petruk ingkang pernah dados raja. Kacarita Pandhawa kecalan pusaka Jimat Kalimasada. Puntadewa : ” waduh...awak dewe kelangan pusakane dewe, piye iki ?” Arjuna : ” padahal kuwi yen ilang awake dewe kelangan kabijaksanaan kaliyan kamakmuran.” Mustakaweni: ” ha...ha... pusakamu tak jikuk nak ,ha...ha....” ( kocapa crita putranipun Arjuna Bambang Irawan kaliyan Bambang Priyambada pengin ngrebut pusakanipun melih ) BI : ” mas awake dewe kudu ngrebut pusakane saka Mustakaweni !” BP : ” betul dik!” Mustakaweni lajeng dhateng Mustakaweni : ” Ngapa bocah bagus ?” BI & BP : ” pusakaku ngendi?” Mustakaweni : ” Ngapa ?” BI & BP : ” saiki balike pusaka kuwi ora, yen ora perang ae?” Mustakaweni : ” ayo!” Perang kawiwitan lajeng BI kaliyan BP saged ngalahake Mustakaweni lan jimatipun saged kapundut malih lan jimatipun diparengke Petruk. Namun, Adipati Karna nggih kepencut kaliayan jimatipun niku. AK : ” truk, jimate lak bokgawa to?” Petruk : ” ho...ho...ngapa na?” AK : ” arep tak jaluk?” Petruk : ” ora etuk, penakimen?” AK : ” wo... yowis.. tak tusuk kowe!” Petruk : “ aduh…aduh…sontoloyo kowe!” ( salajengipun Petruk lajeng mati ). Ananging... Gandarwa : “ anakku!” ( lajeng Petruk dipungesangaken melih ). (lajeng AK ajeng maringke wonten Duryudana, namun, Gandarwa malih dados Duryudana ). AK : “ monggo raja.” Gandarwa : “ yo, tur nuwun.” ( lajeng jimat saged direbut melih kaliyan Petruk prantara Ramanipun ).

Gandarwa : “ nak, kowe tak ajari silat lan nglawan musuh yo?” Petruk : “ nggih Rama.” ( Petruk dipunwuruki kaliyan Ramanipun lan enten pesan saking Ramanipun bilih jimatipun kedah dipasang wonten mustakanipun dados cunduk lan Petruk sasampunipun niku boten terkalahke lan Petruk ngembara wonten Negara Ngrancang Kencana lan gadah gelar Prabu Wel Geduwelbeh ). Prabu Wel Geduwelbeh : “ para raja pada ngadep karo aku!” Yudistira, Batara Kresna, kaliyan Prabu Baladewa : “wegah iki negaraku kowe gor ngalahke aku terus isa ngrebut, ora isa !”( ananging, Pandhawa lan Mandura saged dikalahke kaliuyan Prabu Wel Geduwelbeh) Prabu Kresna bingung lajeng masalahipun diserahke kaliyan Semar. Ananging Semar lajeng nimbali Gareng lan Bagong. Gareng : “ piye dik, mending awake dewe mati kanggo nagara katimbang ora Ketemu mase dewe.” Lajeng peperangan kawiwitan. Mboten enten ingkang menang kaliyan kalah. Lan sedaya kringetan. Lan... Gareng & Bagong : ” wah...kok ambu kringete koyo Petruk.” Lajeng sedaya mboten adu perang melih. Prabu Wel Geduwelbeh : ” aku ketauan karo sedulurku.” ( batinipun ). Lajeng Prabu Wel Geduwelbeh mlajar, ananging saged dioyak kaliyan Gareng & Bagong. Bagong : ” tak ilitik koe mas?” Lajeng sedaya kaget Prabu Wel Geduwelbeh balik rupi dados Petruk melih lan Prabu Kresna tanglet... Prabu Kresna : ” tujuanmu iki apa?” Petruk : ” Supados ngingetake menawi sampun dados raja utawi tiyang inggil ampun nyepelekake abdinipun. Akhir critanipun sedaya bahagia lan nyuwun ngapura sedaya. Pelajaran ingkang kita saged petik inggih punika : - Ampun nyepelake tiyang ngandhap - Ampun ngrebut hak kaliyan kagunganipun tiyang sanes - Gadhahi watak momong, momot, momor, mursid, kaliyan murakaki

TUGAS BAHASA JAWA

” Drama ”Petruk” ”

Kelompok : Anjar Tiyo Saputro Aziz Hussein Zakawali Bimahfud Indranata Gading Wastuwidya Ristia Budi Pratama Yosua Sepri Andasto SMP N 2 Klaten

(20) (21) (22) (24) (25) (27)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful