Anda di halaman 1dari 3

Rujukan

Buku

(2012). In L. K. Noriati A. Rashid, Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia (p. ms182).


Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

(2010). Tekanan Emosi dalam kalangan murid dan guru. In B. P. Noriati a.Rashid,
Guru Dan Cabaran Semasa (pp. 49,50,51). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

(2010). In M. S. Sang, Kompetensi Kecerdasan Emosi (p. ms 91). Selangor:


Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

(2013). In K. M. Wong Kiet Wah, Perkembangan Kanak-Kanak (pp. ms 105, 116).


Shah Alam: Oxford Fahjar Sdn. Bhd.

Internet

https://www.scribd.com/document/218433094/Bab-4-Tekanan-Emosi-Dalam-Kalangan-Guru-
EDU-3109

https://www.academia.edu/8260233/Artikel_Tekanan_Guru

15

LAMPIRAN
16
Soalan Temubual (Guru)

BI ITEM YA TIDAK
L
1 Adakah anda bersesuai dengan persekitaran sekolah?

2 Adakah beban kerja semakin menjadi bertambah pada


masa kini?
3 Bagaimanakah anda dapat mengawal disiplin bilik darjah
dan sekolah?

4 Adakah anda mendapat tekanan dari pihak atasan di


sekolah ini?
5 Adakah tekanan emosi penyebab bagi masalah
peribadi?

Soalan Temubual (MURID)

BI ITEM YA TIDAK
L
1 Adakah anda terlibat dalam masalah samseng dan kes
buli ?

2 Adakah anda pernah memonteng kelas atau sekolah?


3 Adakah tekanan emosi disebabkan masalah disiplin di
sekolah ini?

17