Anda di halaman 1dari 3

CONTOH PAKK-TASKA @ SLOT PENGAJARAN (30 minit)

RANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI / TASKA


(SLOT PENGAJARAN)
Kelas : Taska Tunas Bestari.
Umur : 3 Tahun
Tarikh : 20.1. 2015 ( Isnin )
Masa : 11.00 11.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan Kanak-Kanak : 05 orang ( 2 L & 3 P )
Tema / Tajuk : Rumah (Taska Saya) / Siapa Yang Ada Di Zoo ? (Mengira)
Sub Tema : Aktiviti Rutin Saya
Bidang : Perkembangan Awal Matematik dan Pemikiran Logik
Kesepaduan Bidang : Deria dan Pemahaman Dunia Persekitaran
Hasil Pembelajaran : PAMPL : Memahami konsep nombor 1 hingga 10
(Tahap Perkembangan) DPDP : Mempertingkatkan kemahiran menumpukan perhatian dan pengamatan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pelajaran kanak-kanak dapat:


1. Menyebut nombor 1 hingga 10 berdasarkan haiwan dalam gambar zoo bersama pendidik dengan betul.
2. Mengira bilangan haiwan yang ditampal dalam gambar zoo bersama rakan dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah menyebut nombor yang ada di persekitaran.
Kemahiran Berfikir(KBKK): menjana idea, membanding beza, menghubung kait
Penerapan Nilai : Bekerjasama, mengikut giliran, berhati-hati
Sumber Pembelajaran : Video, VCD, Gambar Zoo, 10 gambar haiwan, gam
Fokus Kecerdasan Pelbagai : Kecerdasan bahasa, Intrapersonal dan Interpersonal
Kosa Kata : Zoo, haiwan, kandang, tempat
Amalan Asuhan & Didikan : urus diri & tunjuk cara mengira

CATATAN
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (Sumber
MASA Pembelajaran,Kesepaduan,
KBKK, Nilai dll.)
Tayangkan video untuk tontonan kanak-kanak. Sumber : Video, VCD,
Set Induksi Jom Kira Kanak-kanak menonton video klip cerita Haiwan Di Zoo. Media tayangan
( 5 minit)
Guru mengajar kanak-kanak mengira 1-10 KBKK : menghubungkait
Guru bersoaljawab tentang video yang ditonton.
Nilai : mengikut giliran
Kanak-kanak mengaitkan kiraan semasa menonton video
klip. Transisi : situasi berkaitan
( Contoh : ada berapa haiwan? ) emosi

DPLI2010mohamed ayob sukani 1


CONTOH PAKK-TASKA @ SLOT PENGAJARAN (30 minit)

Guru menunjukkan gambar zoo kepada kanak-kanak dan Sumber : kad gambar,
Perkembanga Siapa di Zoo ? meminta mereka meneka dan membilang haiwan. gambar zoo
n P&P
Langkah 1 Membuat kiraan haiwan Kanak-kanak melihat gambar zoo yang ditunjukkan. KBKK : banding beza
(7 minit) Kanak-kanak menamakan haiwan yang ditunjukkan.
Kanak-kanak mengira haiwan yang ditunjukkan oleh guru. KP : Kecerdasan bahasa,
interpersonal
Guru menunjukan gambar haiwan dan gambar zoo.
Kanak-kanak memilih gambar haiwan ikut giliran. Nilai : berhati-hati
Kanak-kanak membuat kiraan secara bergilir.

Guru membantu kanak-kanak menyelesaikan permasalah


yang dihadapi.

Langkah 2 Haiwan Zoo Ku Guru memberi satu gambar zoo dan sepuluh keping Sumber: Carta Roda
(15 minit) gambar haiwan untuk ditampal. Perasaan, kad gambar

Kanak-kanak menampal gambar haiwan setiap satu KBKK : menjana idea,


sehingga habis pada gambar zoo yang diberi. menghubungkait

Kanak-kanak diberi kebebasan untuk menampal gambar KP : Kecerdasan bahasa,


mengikut pilihan masing-masing. intrapersonal

Kanak-kanak diberi kebebasan untuk mengira gambar Nilai : kerjasama, mengiku


haiwan yang ditampal mengikut giliran. giliran, berhati-hati

Kanak-kanak mengira gambar haiwan yang ditampal


bersama-sama.

Kanak-kanak diberi peluang untuk meluahkan idea


tentang aktiviti apa yang telah dilakukan.

Kanak-kanak diberi pujian atau diberi bimbingan.

Guru memberi bimbingan dan penjelasan lanjut jika ada


kanak-kanak yang masih kurang faham.

Penutup/ Kira dan Nyanyi Guru membuat rumusan dengan bertanya soalan dan KBKK : menjana idea
Refleksi menyanyian Satu aatu saya sayang ....(nama haiwan)....

DPLI2010mohamed ayob sukani 2


CONTOH PAKK-TASKA @ SLOT PENGAJARAN (30 minit)

(3 minit) Nilai : empati, berkongsi


Kanak-kanak cuba menjawab soalan guru dengan betul. perasaan
Kanak-kanak menyanyi bersama-sama sambil
menunjukan haiwan yang disebut. Transisi : soal jawab

Guru mengingatkan kanak-kanak bagaimana cara


menyayangi haiwan.

Refleksi Guru Pelatih:

Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing :

Contoh Pentaksiran Kanak-kanak ( Penilaian berterusan ) :

Nama Kanak-kanak :

Bil Indikator Ya Tidak

1 Dapat mengenali nombor 1 hingga 10


2 Dapat menyebut nombor 1 hingga 10
3 Dapat mengira haiwan
4 Dapat menyebut nama haiwan
5

DPLI2010mohamed ayob sukani 3