Anda di halaman 1dari 2

KEMAMPUAN AKAL

Untuk menjelaskan tentang kemampuan akal, ia dapat ditinjau dari dua sudut, iaitu:
1. Kemampuan akal menurut al-Quran.
2. Kemampuan akal menurut pemikir Islam.
Kemampuan Akal Menurut al-Quran
Akal walaupun setinggi mana dan sepintar mana, ia tetap terbatas dan terhad
ruang lingkup kemampuannya. Hakikat mengenai kekurangan dan kelemahan ini
perlu diinsafi agar apabila seseorang itu makin tinggi dan makin berilmu, ia semakin
tawadduk dan bertaqwa, bukan bertambah angkuh dan megah. Mengetahui
kedudukan yang lemah dan terbatas itu juga dapat menarik kesedaran manusia
dimana tidak semua perkara yang wujud dapat ditangkap atau difikirkan oleh akal.
Apa yang ketaranya, akal hanya mampu untuk meneliti, mengkaji dan mahami
perkara yang berkaitan dengan alam nyata sahaja. Adapun perkara yang berkaitan
dengan alam ghaib, akal tidak dapat sampai, ia hanya dapat diketahui melalui
wahyu atau perantara para rasul. Antara bukti yang menunjukkan bahawa akal
manusia terbatas sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan roh:
Terjemahan : Dan mereka bertanya kamu (wahai Muhammad) tentang Ruh.
Katakanlah, Ruh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu
pengetahuan melainkan sedikit sahaja.
(Surah al-Isra 17 : 85)
Dalam konteks lain, akal manusia itu amat terbatas dan mereka dapat mengkaji
atau berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang terdaya dan termampu oleh akal
mereka sahaja, itupun dengan izin Allah. Walau sepintar mana dan secerdik mana,
samada mereka berseorangan, berkumpulan atau bergabung tenaga, namun
ruangan dan taakul akal itu tetap lemah dan terhad.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran yang menempelak dan mencabar
pujangga dan penyair atau cendekiawan Arab yang tidak mengakui kebenaran al-
Quran daripada Allah, sebagaimana firman-Nya :
Terjemahan : Katakanlah (wahai Muhammad) : Sesungguhnya jika sekalian
manusia dan jin berhimpun untuk tujuan hendak membuat dan mendatangkan
sebanding dengan al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan
mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu membantu
sesama sendiri.
(Surah al-Isra 17 : 88)
Biarpun akal manusia itu terbatas dan terhad, namun dengan keterbatasan itu,
seseorang yang dianugerahkan akal mampu untuk meneliti, memerhati dan
mengkaji perkara yang dapat ditaakul oleh akal mereka berserta gabungan
pancaindera yang dikurniakan. Dalam hal inilah al-Quran juga banyak menyarankan
kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk meneliti dan mengkaji
perkara yang berkaitan dengan alam fizikal dan lahirlah demi kehidupan yang lebih
sempurna
Contohnya sebagaimana firman Allah:
Terjemahan : Maka mengapa orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak
mengembara dimuka bumi, supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang
kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih
baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, mengapa kamu (wahai manusia)
tidak mahu memikirkannya?