Anda di halaman 1dari 1

KONSEP ILMU

A. PENDAHULUAN
Dalam al-Quran disebut banyak kali dan dalam banyak tempat tentang ilmu. Hal
tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu kepada manusia, khasnya untuk
membina akal dan individu kearah yang baik, sempurna dan mendapat keredhaan
Allah di dunia dan akhirat.
Islam amat menuntut umatnya mencari dan mempelajari ilmu, baik ilmu yang
merupakan ilmu fardhu ain, mahupun ilmu berbentuk fardhu kifayah. Di mana ilmu
merupakan asas yang penting kepada seseorang dalam menjalani kehidupan atau
untuk melaksanakan apa yang diperintah. Adalah tidak mungkin seseorang yang
tidak berilmu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sempurna.
Antara lain, orang yang berilmu sajalah dapat mendekatkan diri kepada Allah dan
bertaqwa dengan hakikat sebenarnya.
Sebagaimana firman Allah:
Terjemahan : Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah)
Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya, hanyalah orang-orang yang berilmu
(Surah Fathir 35:28)
Dalam konteks lain juga, Islam menyanjung tinggi orang yang alim dan berilmu.
Orang yang berilmu diangkat ke darjat yang tinggi dan mulia.
Sebagaimana firman Allah :
Terjemahan : Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara
kamu; dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama
(dari kalangan kamu) beberapa darjat..
(Surah al-Mujadalah 58:11)
Manakala orang yang jahil pula disuruh belajar dan bertanya kepada orang yang
alim dan berilmu. Hal itu supaya mereka mendapat panduan dan dapat beramal
dengan baik serta betul mengikut kehendak syarak.
Sebagaimana firman Allah :
Terjemahan : Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan
agama jika kamu tidak mengetahui
(Surah al-Nahl 16:43)