Anda di halaman 1dari 1

JKR/QC/A05/04

BORANG UJIAN No. Siri :


UJIAN KIUB KONKRIT Ruj. JKR : .
Ruj. Kontraktor : ..

No. Kontrak : . Nama Kontraktor : ...


Nama Projek : .
Elemen Struktur Konkrit : ..........................................................................................................
Kadar Campuran / Gred : ... Kaedah pemadatan yang digunakan : ..
No. Kelompok : .

Kebolehkerjaan yang dikehendaki (Penurunan / faktor pemadatan) :..


2 2
Kekuatan kiub minimum yang dikehendaki : 7 hari :N/mm , 28 hari :.N/mm

Tanda kiub Tarikh Tarikh ujian Saiz kiub Kebolehkerjaan Catatan


penuangan perlu dijalankan (Penurunan /
Faktor
pemadatan)

Kiub diserah oleh ( PTB JKR ):


(Nama & Jawatan)

Bahagian II: ( Perincian keputusan yang diperlukan)

Tanda Tarikh Tarikh ujian Tarikh Umur Berat Ketumpatan Beban Kekuatan Catatan
kiub dituang perlu diuji pada kiub (kg/m3) mampat mampatan
2
dijalankan tarikh (kg) (kN) (N/mm )
diuji
(hari)

Dijalankan oleh : Disaksikan oleh : Disemak dan disaksikan oleh :

. .. .
(Nama & Jawatan PTB JKR Wakil P.P / Jurutera Berkenaan
& Cop Makmal) (Nama & Jawatan) (Nama & Jawatan)

MASUKKAN KEPUTUSAN KE DALAM BORANG JKR/QC/C01/04DMRM(7) / JKR/QC/C01/04DMRM(28) /


JKR/QC/C01/04PM(7) / JKR/QC/C01/04PM(28)