Anda di halaman 1dari 3

Inang Mahal

'.
Titik tit musiku IIi Rt!1I1' SIll/ A 11tires ~'
Koro (SATB)
Isinaayos ni Norman .!glllep

Masayo Am7

.=170 lntro:
I

C~SUS4 i\/Il
-r-r--'r-"
Flffi :~:8
EEHB
.. ,
--, I

Emaj?

14m mf SOPRANOS at ALTOS

, ,
~~~~r: rna
.

- hal,
~
6
--------- 6

_
Berso: I. 1 - nang \ Ma - ri - ang
2 1 nang ma - hal, _ hu wa ran

mf TENORS at BASSES

na sa kan du - ngan rno'v _ na - him lay ang Sang -gol__ . mong.; a


ka ng pag - si sil bi_' _ sa Di yos sa .pag - a kap_lllo __

. 3

1998 HANGAD
cia JESUIT MUSIC MrN!STRY. Loyola House of Studies, Ateneo de Manila University, Loyola Heights, Q.c.
All Rights Reserved. Used by Pennission.
Gkn1 am Rm9 87 Emaj1
.~QJ!i Ire F tI 11
./
u:
ming
--- bu
u
----
hay.
---
U 7fT

Pa - king gan
kay He sus.
.;;'>
Pa - king gan

Emaj? Bm7
m m
F~I11/E

3211
& _-6-

mo at ha lid a - mmg
mo ang pa na la ngin na
q

PIG! Am9

3
II tI
ma - nga pa na - ia '----'~ ngin kay He - sus__ na __ ka
ming rna - tu la ran __ ka sa [in - di ng __ pag

Emai? Bm7
Wi I
Jig'----------- ta
()

san
-=---
_ na
~'------------to--------[0
min. _
big 010 _
sa Kan ya. _
I

.,C=
o
=
fJ r IF r c, ;;0-

DIE
[7 17 Am7

~9'1 fll I
~ Koro: Pag
j
Divisi

~ gz Izj J
big
I gq}(
mo,
r1. J
e- --- ---

- iff
-& f:
~ f
f r
Divisi

a
I ~
2
---- iFf 2
=

&.3
G~ra7 (1sus4 Ct7 Hm7
54;-. Wi II II
Slang
--- kay__ ta mis,
-li-
pa
---- --- da - 1l1Ll_
'--"'
0. --- -- --- e --- ---
---~~----

Ihus-' 137 I:

on mTIl'" mrn ffjffl


,- s

------- --c-------

I ,f 7::T

mo <:> sa a Il1l11g III - ma W


-~----
ngis. _ 'I'll

--- ---- ..------------

~7 Am' G~m'
::m:n
hCi [ffiE
-LL!J., mm 8tn
U!.llJ

f4 -,

ru an mo ka ming
---- --- mag - ma

& - --- &


--- ---~: ~ 0. --- ---f!- .JI1...---fl-
-!'- f#-
~, ------

c~sus~ C-
e ' F;m7 G;m' ~7
71J+itP.
- EffiB !I fWl mm
L!llU ...--'-
.. iliE
_L

- -:J

haJ kay He - SUS, a rning Ta g~i~


--- ~
\"'---------- --.-
-,

A/B Emaj? Emaj9

nfl WI g
Fine

pag Jig
~------------------~------------------
l~ ~---------------------~_

- --- --- ---