Anda di halaman 1dari 3

Jenis Pembumian Sistem

Pembumian sistem terbagi ke dalam tiga kategori yaitu:


1. Sistem TN
2. Sistem TT
3. Sistem IT

Sistem TN
Sistem tenaga listrik TN mempunyai satu titik yang dibumikan langsung,
BKT instalasi dihubungkan ke titik tersebut oleh penghantar proteksi.
Ada tiga jenis sistem TN sesuai dengan susunan penghantar netral dan
penghantar proteksi, yaitu sebagai berikut:
a. Sistem TN-S : Dimana digunakan penghantar proteksi terpisah di seluruh
sistem.
b. Sistem TN-C-S : Dimana fungsi netral dan fungsi proteksi tergabung
dalam penghantar tunggal di sebagian sistem.
c. Sistem TN-C : Dimana fungsi netral dan fungsi proteksi tergabung dalam
penghantar tunggal di seluruh sistem.

Penghantar netral dan penghantar proteksi Penghantar fase yang dibumikan dan
proteksi terpisah diseluruh sistem penghantar proteksi terpisah diseluruhSistem

Gambar 1. Sistem TN-S


Gambar 2. Sistem TN-C-S Gambar 3. Sistem TN-C

Sistem TT
Sistem tenaga listrik TT mempunyai satu titik yang dibumikan langsung.
BKT instalasi dihubungkan ke elektrode bumi yang secara listrik terpisah dari
elektrode bumi sistem tenaga listrik.

Gambar 4. Sistem TT

Sistem IT
Sistem tenaga listrik IT mempunyai semua bagian aktif yang diisolasi dari
bumi, atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui suatu impedans. BKT instalasi
listrik dibumikan secara independen atau secara kolektif atau ke pembumian
sistem.
Gambar 5. Sistem IT