Anda di halaman 1dari 2

PANITIA PELAKSANA SEMINAR KEBUDAYAAN DAN PAMERAN

POTENSI BUDAYA TANA LUWU PERHIMPUNAN PUTERA


PUTERI LUWU YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 April 2017


Nomor : 122/PanPel/PERHIPLA/III/2017
Lampiran :
Perihal : Surat Peminjaman Perlengkapan Makan

Kepada Yth.,
Pengurus Asrama Bedo Anging Mamiri
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayahNya kepada kita.
Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah,sehingga kita
bisa melewati zaman jahiliyah ke zaman zakariyah.

Sehubungan dengan berlangsungnya Kegiatan Seminar Kebudayaan Tana Luwu yang insyaalah akan
dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Minggu. 09 April 2017


Pukul : 07.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Notonagoro Lt. 3 Persatuan Fakultas Filsafat UGM
Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

Untuk itu kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meminjamkan alat berupa:

No. Nama Alat Jumlah


1. Bosara 8

2. Piring 25

3. Sendok dan Garpu 25

4. Piring Ceper 25

5. Garpu Kecil 25

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terima
kasih. Semoga Allah SWT membalas amal perbuatan kita. Amin.

Yogyakarta, 8 April 2017

Panitia Pelaksana,
Ketua Panitia, Sekretaris Panitia

Ahmad Faisal

Dodie Ardian Sakuta


PANITIA PELAKSANA SEMINAR KEBUDAYAAN DAN PAMERAN
POTENSI BUDAYA TANA LUWU PERHIMPUNAN PUTERA
PUTERI LUWU YOGYAKARTA

Mengetahui,
Perhimpunan Putera- Puteri Luwu Yogyakarta

Ainun Massinring
Ketua Umum