Anda di halaman 1dari 15

BAB 6

JADUAL BERKALA UNSUR


JADUAL BERKALA UNSUR
SEJARAH JADUAL BERKALA
UNSUR DAN SEBATIAN
STRUKTUR ATOM

5 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun


JIRIM
Jirim ialah sebarang bahan yang memenuhi
ruang dan mempunyai jisim.
Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang
halus dan diskrit.
Zarah-zarah ini mungkin atom, molekul
atau ion.

6 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun


Jirim

Unsur Sebatian

Atom Molekul Molekul Ion

7 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun


Unsur ialah bahan yang mengandungi hanya
satu jenis atom atau atom-atom dalam molekul.
Sebatian ialah bahan yang mengandungi dua
atau lebih jenis unsur yang digabung melalui
ikatan kimia.
Atom ialah zarah paling kecil bagi sesuatu unsur
yang dapat mengambil bahagian dalam sesuatu
tindak balas kimia.
Molekul ialah zarah neutral yang terdiri daripada
dua atau lebih atom yang berpadu secara kimia
Ion ialah zarah yang bercas positif atau negatif.

8 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun


Atom terdiri daripada 3 zarah subatom iaitu
proton, neutron, dan elektron
Atom adalah
neutral kerana:

Bilangan
elektron dan
bilangan
proton dalam
suatu atom
adalah sama
TEORI KINETIK JIRIM
MENYATAKAN
Jirim terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit.
Zarah-zarah ini sentiasa bergerak secara rawak dan
mempunyai tenaga kinetik
Terdapat ruang antara zarah-zarah
Tenaga kinetik bagi suatu zarah berubah dengan suhu,
iaitu semakin tinggi suhu semakin tinggi tenaga kinetik
dan laju zarah
Pada suatu suhu yang tetap, zarah yang ringan
bergerak lebih laju daripada zarah yang berat
Resapan berlaku apabila zarah-zarah sesuatu bahan
bergerak di antara zarah bahan yang lain dari kawasan
yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang
berkepekatan rendah

12 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun


13 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun
Keadaan jirim Pepejal Cecair Gas
Rajah susunan
zarah

Susunan zarah- Zarah-zarah Zarah-zarah Zarah-zarah


zarah disusun secara disusun secara sangat jauh
dekat dan dekat tetapi antara satu
teratur tidak teratur sama lain dan
dalam gerakan
rawak

14 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun


Pergerakan Zarah boleh Zarah Zarah boleh
zarah bergetar dan bergetar, bergetar,
berputar di berputar dan berputar dan
kedudukanny mengalir. bergerak
a Zarah bebas
berlanggar Kadar
antara satu perlanggaran
sama lain antara zarah-
zarah dalam
Daya tarikan Sangat kuat Kurang kuat Sangat lemah
gas lebih
antara zarah berbanding
kerap
pepejal
berbanding
Tenaga kinetik Sangat rendah Lebih tinggi Paling tinggi
dengan
zarah berbanding dalam cecair.
pepejal

15 Blog: cikgu-lan.blogspot.com Facebook: azlanbudun