Anda di halaman 1dari 2

Morfologi Jaku Iban

1. 0 Definisyen Morfologi

Morfologi jaku Iban patut ditarak enggau menuku laban tu beguna bendar dikena ngayanka
guna tiap- tiap konstituen jaku ngambika ulih dikena semua orang enggau menuku. Disebut
enggau rentang morfologi jaku Iban nya endang beguna bendar laban bansa Iban seruran
ngaga tauka mansutka leka jaku baru lebuh sida berkomunikasyen. Jaku nambah senambah
nitihka tuju enggau guna mensia ti ngena iya enggau chukup luas. Jaku pansut sereta tumbuh
nadai besekat ari orang ti nyebut iya nya alai lebuh belajarka jaku kitai patut ngelala konstituen
sereta leman jaku ti bediri nyadi jaku nama, jaku pengawa, jaku adjektif, jaku tugas enggau utas
jalai jaku ti bukai mega.

2.0 Tukuh Leka Jaku Iban


Dalam jaku Iban mayuh chara nempa leka jaku. Leka jaku bisi nya betukuh tunggal,
chunto rumah, manah, enggau tegap. Pia mega, bisi leka jaku ti ditempa ari proses meri
penambah, beturuka leka jaku enggau betanduka leka jaku. Chunto leka jaku ti ditempa ari
proses meri penambah nya nyebut, berubat enggau belajar. Chunto leka jaku ti ditempa ari
proses beturuka leka jaku nya baka mirah chechinang enggau rumah panjai; lalu leka jaku ti
ditempa ari proses betanduka leka jaku manah- manah enggau beguai- guai.

Munyi ti udah disebut, Jaku Iban nya siti ari bansa jaku dalam raban jaku aglutinatif tauka jaku ti
betukuh derivatif. Jaku ti bansa tu ulih nempa leka jaku ketebal agi ari proses ngelekatka
penambah tauka besakumka morfem urat jaku enggau morfem penambah ngena chara
bedijirka leka jaku dalam siti baris. Reti nya penambah disakum enggau urat jaku. Penambah
nya tau dikelala baka penambah mua, penambah belakang, penambah selit enggau penambah
kepit. Urat jaku sambung ambika chunto, ulih nerima penambah mua, iya nya besambung (be +
sambung), penambah belakang iya nya, sambungka (sambungka + ka), penambah kepit iya
nya besambungka (be + sambung + ka), ti disebut tukuh leka jaku bepenambah.

Proses nempa leka jaku ti betukuh derivatif tu ulih ngasaika mayuh amat leka jaku ari proses
besakum tauka besambungka leka jaku enggau mayuh macham penambah ti bisi. Taja pia, atur
ti bansa tu enda ulih dikena enggau sepeneka laban iya mesti bepegai ba prinsip ti dipesetuju
lalu dikena dalam komuniti Iban empu. Kelimpah ari ti nitihka singkang pemansang jaku bukai
baka jaku Melayu enggau jaku English dalam konteks menua Malaysia.

Dalam jaku Iban, ambika chunto, siti ari urat jaku peda, iya ulih dikerembaika ngagai leka jaku
baru baka tu; dipeda, meda, meda- meda, bepeda, bepedaka, bepeda- pedaka, tepeda,
tepedaka semeda, sepemeda, daya peda enggau pengulih peda. Langkah rapat dikena
ngerembaika jaku dalam jaku Ibanendang besibil enggau jaku bukai kelebih agi jaku ti betukuh
infleksyen baka jaku English enggau jaku Arab enggau mayuh jaku ti bukai.

Kelimpah ari proses nempa leka jaku ti udah disebut, leka jaku ulih mega ditempa ari ti
betanduka urat leka jaku enggau penuh. Chunto, taing- taing, seput- seput, enggau puas-
puas. Pia mega, bsi proses betanduka sebagi ari patah sebut urat jaku baka bebelit-
belit enggau ngulai- sengulai. Betanduka patah sebut dudi nya siti mega proses nempa leka
jaku baka pemerani- rani enggau pengetan- ngetan enggau mayuh chunto kebukai.

Siti agi chara nempa leka jakunya ari ti beturuka leka jaku, iya nya besambungka dua leka urat
jaku tauka lebih nyadi siti leka jaku baru, chunto, jalai alun, peputan gali, tusu tepung, enggau
mayuh ti bukai. Nambahka nya rapat salin ari jaku injautau mega dikena baka leka jaku, telefon
binching, bandar raya, bulan madu, enggau mayuh leka jaku baru ti datai ari proses evolusyen
jaku. Ngena chara ngedut leka jaku lalu ngasilka leka jaku tunggal akronim, tau mega dikena
baka ba leka jaku, Mara (Majlis Amanah Rakyat), palanem (palan latih
nembiak), temarin (tempat memarin) enggau ti bukai. Tiap- tiap proses tu deka dipetungkapka
enggau dalam agi nangka tu.

Anda mungkin juga menyukai