Anda di halaman 1dari 4

Alam Sekitar ~Tanggungjawab Bersama

LANGKAH MEMELIHARA ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA


(PERCUBAAN MRSM 2015)

(T) Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa,
agama dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air
seperti sungai dan laut. (I) Namun demikian, mutakhir ini, arus modenisasi menderaskan lagi
pembangunan negara. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan dengan begitu rancak namun secara
tidak sedar alam sekitar sudah terjejas. Kita sebenarnya tersepit antara keinginan menjadi sebuah
negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara, bak kata peribahasa ditelan mati mak,
diluah mati bapa. (A) Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya mensyukuri
nikmat pemberian Tuhan yang amat berharga ini. Oleh itu, langkah-langkah bersama yang pragmatik
dan proaktif perlu diambil untuk memelihara anugerah ciptaan-Nya.

(I) Salah satu langkah yang efektif dalam penjagaan alam sekitar adalah dengan menggalakkan
tanaman hijau.(M) Tanaman pokok seperti pokok-pokok bunga dan sayur-sayuran sangat berguna
dalam kehidupan manusia. Kepentingan pokok terhadap alam sekitar umpama aur dengan
tebing iaitu saling memerlukan. (BA) Sebagai contohnya, pihak ibu bapa atau pihak sekolah boleh
menggalakkan aktiviti penanaman pokok seperti pokok-pokok bunga di kawasan persekitaran untuk
menyahut seruan atau menyokong kempen penanaman pokok yang dijalankan pihak kerajaan bagi
memulihara alam sekitar. (K) Kesannya, alam sekitar yang hijau dapat memberikan udara yang
nyaman dan segar kepada penghuninya sekali gus dapat menghijaukan alam sekitar. (P) Tegasnya,
galakan dalam aktiviti penanaman pokok dapat memelihara alam sekitar kita daripada tercemar.

(I) Selain itu, penjagaan kebersihan sungai juga dapat memelihara alam sekitar. (M) Usaha ini
penting kerana sungai sungai merupakan nadi kehidupan kita kerana sungai merupakan sumber
bekalan air yang utama kepada manusia dan haiwan. (BA) Untuk memastikan sungai terpelihara
daripada sebarang aktiviti pencemaran, semua anggota masyarakat perlulah melibatkan diri secara
aktif dan kolektif dalam menjayakan Kempen Cintai Sungai Kita yang dianjurkan oleh pihak
berautoriti. Aktiviti membersihkan sungai perlulah dijalankan secara berkala dan bukannyahangat-
hangat tahi ayam. Masyarakat juga perlulah mengelakkan tabiat membuang sampah ke dalam
sungai kerana perbuatan terkutuk itu akan mendatangkan kemudaratan kepada semua makhluk
Tuhan. (K) Kesannya, sungai yang bersih dapat menjamin kesihatan yang baik di samping dapat
menjaga alam sekitar daripada berlakunya bencana alam seperti banjir kilat. (P) Izharlah bahawa
pemeliharaan alam sekitar dapat dicapai melalui kerjasama menjaga kebersihan sungai.

(I) Seperkara lagi, langkah yang juga praktikal ialah semua rakyat perlu mengamalkan kitar
semula barang terpakai. (M) Program kitar semula memainkan peranan yang penting bagi
pengurusan alam sekitar dan sumber semula jadi yang mapan. (BA) Sebanyak 40 peratus sampah
sarap seperti tin, besi buruk, botol, kertas dan barangan plastik boleh dikitar semula. Contohnya, jika
kertas dapat dikitar semula secara maksimum kita dapat mengurangkan 4,360 tan sampah sehari
yang bersamaan 78,000 batang pokok. (K) Impaknya, kita dapat menyelamatkan alam sekitar seperti
pokok dan dapat pula mengurangkan kos sumber tenaga serta menambah pendapatan keluarga. Hal
ini dikatakansambil menyelam minum air. Pendek kata, amalan kitar semula yang dipraktikkan oleh
semua rakyat Malaysia dapat memelihara alam sekitar di negara kita.

(K) Sebagai intihanya, pemeliharaan alam sekitar dapat dilaksanakan dengan pelbagai langkah
yang diambil oleh pelbagai pihak kerana memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab
bersama. Sesungguhnya alam sekitar ini merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga
kepentingannya. (CDGN) Oleh itu, semua pihak perlu bersendel bahu dan bergabung tenaga ibarat
ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni untuk memikul amanah menjaga dan memelihara
Alam Sekitar ~Tanggungjawab Bersama

alam sekitar kita. Hal ini bersesuaian dengan pesanan Mantan Timbalan Menteri Sumber Asli dan
Alam Sekitar, Tan Sri Joseph Kurup yang menyeru semua pihak tanpa mengira umur, sektor swasta
atau kerajaan perlu bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi memelihara dan memulihara alam
sekitar yang semakin terancam pada hari ini sehingga menyebabkan banjir,tanah runtuh dan pelbagai
bencana alam yang lain. (HRPN) Diharapkan komitmen jitu daripada pelbagai pihak dapat
melestarikan keindahan alam sekitar yang menjadi platform kepada kesihatan rakyat di negara kita.
Hal ini bersesuaian dengan cogan kata Negara Bersih, Rakyat Sihat.

Dalam era ledakan teknologi maklumat hari ini, sering kali kita melihat dan menatap pelbagai berita
yang berkaitan alam sekitar. Berita tentang alam sekitar yang menghiasai paparan media elektronik
ini juga turut menjadi bualan masyarakat di mana-mana sahaja. Sebagai spesis yang paling
berkembang di muka bumi, adalah amat penting bagi kita untuk berusaha melindungi dan
memelihara penghuni lain di bumi ini. Bumi kita mempunyai sistem yang kompleks dan pelbagai
hasil daripada hubungan simbiosis dan saling kebergantungan. Setiap spesis mempunyai tempatnya
sendiri dan biasanya tidak boleh ditukar ganti. Sebagai contoh, jika serangga menjadi pupus, banyak
tumbuhan tidak akan dapat membiak dan ini mengakitbatkan binatang pemakan tumbuhan
kebuluran. Secara langsung, ini akan menjejaskan binatang lain ataupun manusia yang menjadikan
binatang tersebut sebagai sumber makanan. Oleh itu, adalah amat penting bagi kita untuk bergiat
aktif dalam usaha-usaha pemuliharaan alam sekitar.

Antara langkah memulihara alam sekitar ialah dengan mengadakan aktiviti gotong- royong
Alam Sekitar ~Tanggungjawab Bersama

membersihkan kawasan persekitaran. Gotong-royong ini boleh dilakukan dalam kelompok yang
kecil iaitu hanya melibatkan ahli keluarga ataupun dalam bentuk kelompok yang besar yang
melibatkan masyarakat atau agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Peribahasa sepakat membawa
berkat membuktikan sekiranya kita mengadakan aktiviti gotong-royong, kita dapat membersihkan
kawasan persekitaran kita agar alam sekitar kita lebih bersih dan secara tidak langsung dapat
menjamin kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Antara aktiviti gotong-royong yang boleh
dijalankan untuk memulihara alam sekitar ialah membersihkan kawasan perumahan, kawasan pantai,
kawasan rekreasi dan sebaginya. Jelaslah bahawa aktivti gotong royong adalah salah satu cara untuk
memulihara alam sekitar.

Selain itu, pemuliharaan alam sekitar juga boleh dilakukan dengan mengadakan aktiviti penanaman
semula pokok. Pokok sangat berguna kepada kehidupan manusia. Kepentingan pokok terhadap alam
sekitar umpama aur dengan tebing iaitu saling memerlukan. Selain daripada membekalkan oksigen,
pokok juga boleh bertindak sebagai penampan kepada kekuatan angin dan membantu
menyeimbangkan ekosistem alam. Hari ini peratus pokok yang hidup semakin berkurangan akibat
daripada pembalakan haram, penerokaan hutan dan pembukaan kawasan untuk pembangunan. Oleh
itu, kita seharusnya menyahut seruan atau menyokong kempen penanaman pokok yang dijalankan
oleh kerajaan bagi memulihara alam sekitar.

Cara-cara memulihara alam yang seterusnya ialah dengan penguatkuasaan undang-undang. Pelbagai
undang-undang telah digubal dan dipinda untuk memastikan alam sekitar kita dipulihara dan
terpelihara. Namun undang-undang tersebut hanya menghiasi di dada-dada helaian kertas dan tidak
dikuatkuasakan hingga mengakibatkan manusia semakin rakus menjalankan akitiviti yang
merosakkan alam. Undang-undang berkaitan dengan penerokaan hutan, pencemaran alam sekitar,
pembuangan sampah dan sebagainya harus dikuatkuasa dengan sepenuhnya bagi memberi kesedaran
kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kita tidak mahu sikap sudah terhantuk
baru terngadah menjadi amalan dalam kehidupan kita. Jelaslah bahawa, penguatkuasaan undang-
undang sangat penting untuk memulihara alam sekitar.

Cara-cara memulihara alam sekitar yang seterusnya ialah peranan yang perlu dimainkan oleh media
massa sama ada ada media elektronik ataupun media cetak. Media masa adalah wahana yang
menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Media massa berperanan memberi kesedaran dan
info-info tentang kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat. Media masa juga perlu
membuat liputan yang meluas tentang kempen, program-program dan usaha-usaha yang dijalankan
oleh kerajaan atau pihak swasta yang menjurus kepada pemuliharaan alam sekitar. Sikap seia sekata
dan sederap melangkah antara media massa dan agensi pemuliharaan alam sekitar dapat
merealisasikan keinginan kita untuk memulihara alam sekitar. Dengan kerjasama yang diberikan ini,
secara tidak langsung media massa dapat menyampaikan mesej yang jelas kepada masyarakat
berkaitan dengan kepentingan pemuliharaan alam sekitar.

Daripada huraian yang dinyatakan di atas, jelaslah kepada kita usaha-usaha memulihara alam sekitar
ini bukan kerja mudah dan perlu digembeleng oleh semua pihak sama ada pihak ibu bapa,
masyarakat, pemimpin masyarakat, agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Jika kita mengamalkan
sikap berpeluk tubuh atau hanya sebagai pemerhati tidak akan memberi apa-apa sumbangan dalam
memulihara alam sekitar. Untuk menjamin kelangsungan hidup yang sejahtera, aman dan sihat
sewajarnya kita membuat anjakan paradigma dengan berusaha memulihara alam sekitar kita.
Janganlah setelah nasi menjadi bubur, barulah kita cuba berusaha melestarikan alam sekitar yang
sangat bermakna ini. Marilah sama-sama kita berazam untuk terus memulihara alam sekitar yang
dikurniakan oleh Allah ini dengan sebaik mungkin.
Alam Sekitar ~Tanggungjawab Bersama

* Berikut adalah isi isi lain yang boleh membantu :


Berikut adalah tindakan-tindakan yang boleh diambil:
# Elakkan pembersihan tanah kerana ini mengakitbatkan hakisan tanah yang boleh mencemarkan
sungai dan lautan
# Tanamlah pokok kerana ini boleh mengurangkan kesan rumah hijau dan menggantikan karbon
dalam udara dengan oksigen
# Kurangkan penggunaan detergen kerana bahan ini mengandungi fosfat yang boleh mengakitbatkan
terlalu banyak nutrien terhasil. Kesannya pertumbuhan alga berlebihan akan mengganggu ekosistem
semulajadi dan membunuh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Jika perlu, gunakan detergen yang
mengandungi kurang atau tiada fosfat.
# Gunakan mesin basuh isian hadapan kerana jenis ini menggunakan kurang air dan hanya mulakan
basuhan apabila isian penuh.
# Buang sampah dalam tong yang disediakan. Walaupun sampah itu dibuang di sebarang jalan di
Kuala Lumpur, kemungkinan akan sampai ke dalam lautan dan membunuh hidupan marin.
# Pastikan ikan sardin atau tuna yang anda beli ditangkap menggunakan jaring yang tidak
membahayakan ikan lumba-lumba (biasanya ini tercatat pada tin).
# Elakkan dari membuang minyak masak atau minyak jenis lain ke dalam sinki. Simpan minyak ini
dalam bekas dan kitar semula.
# Jangan makan atau gunakan produk yang diperbuat daripada binatang yang terancam atau
dilindungi. Misalnya sirip ikan yu, sup penyu, kaki beruang dan lain-lain.

Anda mungkin juga menyukai