Anda di halaman 1dari 3

MATA P.MORAL KELAS 6 MASA 7.40PG-8.

10PG
PELAJARAN
TEMA Baik Hati TAJUK Rakyat baik hati membawa berkat
STANDARD Mengekspresikan perasaan apabila STANDARD 2.1.3
KANDUNGAN memberi bantuan kepada yang PEMBELAJARAN
memerlukan
OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Meyatakan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan
2.Menyediakan menyediakan perancangan program jualan amalan
AKTIVITI 1. Murid bersediah untuk membuat tabungan dan bahan bahan lain.
PENGAJARAN & 2. Murid membuat menghasilkan barang buatan dalam kumpulan.
PEMBELAJARAN 3.Murid membuat perancangan untuk menjalankan program jualan barang .
(PdP) 4.Murid menceritakan perasaan semasa terlibat dalam aktiviti membantu .
BAHAN BANTU Buku teks Frog VLE / Radio / TV Spesimen
BELAJAR (BBB)
 Modul Internet Radas Gambar / Cerita
 PowerPoint Projektor Buku Cerita Lain-lain :
 Model
KECERDASAN Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis
PELBAGAI Intrapersonal Verbal Linguistik Logik/Matematik Visual Ruang
ELEMEN Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains &Teknologi Keusahawanan
MERENTASI Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM
(EMK)
KEMAHIRAN Membanding beza Menghubungkait Membuat Membuat/Keputusan
BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi Membuat Rumusan
Inferens
 Menjana Idea Mencipta Analogi 
 Membuat
Ramalan
PAK-21 Peta I -THINK Round Table Think-Pair- Hot Seat
 Sajak/nyayian Role play Pembantangan
Share
 Gallery walK
PENILAIAN PdP Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan / Kuiz Tugasan
 Hasil Kerja Main Peranan Simulasi Projek
REFLEKSI ____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
 Mesyuarat / Kursus Cuti Sakit / CRK
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana... Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti
 Mengiringi Murid
Khas
Keluar Cuti Umum / Peristiwa
 Aktiviti Luar Hal Kecemasan
Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS 3 BITARA MASA 8.40PG-9.10PG


MODUL Kemahiran/Kemahiran TAJUK
pergerakan
STANDARD 1.3.1 Bergayut pada palang dengan STANDARD 1.3.2. 5.2.3
KANDUNGAN kedua-dua belah tangan PEMBELAJAR
menggunakan genggaman atas AN
pada posisi badan lurus.
1.3.2 Bergayut pada palang dengan
kedua-dua belah tangan lurus
menggunakan genggaman atas dan
lutut difleksikan.
5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan
di tempat melakukan aktiviti.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan aktiviti
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF 1. Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan
PEMBELAJARAN genggaman atas.
2. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
AKTIVITI 1.Memanaskan badan dalam kiraan lapan .
PENGAJARAN & 2. Gayut Kaki Lurus.
PEMBELAJARAN(PdP 3. Permainan Kecil Bola Bergayut.
) 4.Menyejukkan badan dan perbincangan
BAHAN BANTU Buku teks Frog VLE / Internet Radio / TV Spesimen
BELAJAR (BBB)
 Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
 PowerPoint Model Buku Cerita Lain-lain :
ELEMEN Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains &Teknologi Keusahawanan
MERENTASI Pend. Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM
(EMK)
KEMAHIRAN Membanding beza Menghubungkait Membuat Membuat/Keputusan
BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi Membuat
Inferens
 Menjana Idea Mencipta Analogi
 Membuat Ramalan Rumusan

PAK -21 Peta I -THINK Round Table Think-Pair-Share Hot Seat


 Sajak/nyayian Role play Gallery walK Pembantangan

PENILAIAN PdP Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan / Kuiz Tugasan


 Hasil Kerja Main Peranan Simulasi Projek

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
 Mesyuarat / Kursus Cuti Sakit / CRK
Aktiviti PdP ditangguhkan Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
kerana... Mengiringi Murid Cuti Umum / Peristiwa
 Hal Kecemasan
Keluar
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :
1 MATA PELAJARAN/SUBJEK : MASA :11:00-12.00
MATEMATIK
Tahun 2A Kehadiran _ / 36 orang
Tajuk Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk : Nombor Bulat Hingga1 000
Standard kandungan : 2.2
Standard Pembelajaran : 2.2.(i)Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga
digit tanpa mengumpul semula

Bahan Bantu Buku teks : Buku Teks Matematik Tahun 2


Mengajar Buku Rujukan : -
Lain lain : Buku aktiviti

Elemen Merentas Nilai murni : tolong menolong


Kurikulum (EMK)
Elemen Abad ke-21 Menginterpertasi
Peta Pemikiran Peta aliran

Penilaian PdP Murid-murid dinilai berdasarkan latihan bertulis.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul
semula
AKTIVITI
1. Murid menulis 3 digit nombor pada kertas yang diberi.
2. Murid melukis peta aliran langkah langkah tambahan.
3. Murid jawab soalan yang diberi.
4. Guru berbincang soalan tersebut.
5. Murid membuat latihan yang diberi.

REFLEKSI

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan menjawab secara tepat
latihan yang diberikan dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Pdp ditangguhkan kerana : Kursus/Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain:______________________________________

Pengayaan: Pemulihan:
Buku Kerja, m/s:_______ Buku Kerja, m/s:_______
Lembaran Kerja Lembaran Kerja
Lain-lain:_____________ Lain-lain:_____________