Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN TA'MIRUL MASJID AGUNG KEMAYORAN SURABAYA

SEKOLAH DASAR TA'MIRIYAH


(TERAKREDITASI "A")
Jl. Indrapura 2 telepon (031) 3521983 Surabaya (60175)

SOAL LATIHAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELAS II
Nama : Kelas / No. Absen :
*) Kerjakan dengan teliti
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar
1. Berikut ini yang bukan program untuk menggambar adalah . . .
a. paint b. tux paint c. notepad

2. Ikon di samping ini disebut . . .


a. pencil b. fill with color c. eraser
3. Ikon pencil ditunjukan pada gambar. . .

a. b. c.
4. Ikon magnifier ditunjukkan pada gambar . . .

a. b. c.
5. Untuk membuat lingkaran atau oval menggunakan ikon . . .

a. b. c.
6. Ikon Select digunakan untuk . . .
a. menyimpan gambar
b. memilih teks atau gambar
c. menghapus gambar

7. Ikon bergambar disket berguna untuk . . .


a. menyimpan gambar
b. memilih teks atau gambar
c. menghapus gambar
8. Gambar ikon Select ditunjukkan pada gambar . . .

a. b. c.
9. Ikon untuk memperbesar gambar adalah . . .

a. b. c.
10. Ikon Rectangle berguna untuk . . .
a. membuat persegi panjang b. membuat garis lurus c. membuat garis oval

11. Ikon di samping ini di sebut . . .


a. color box b. color picker c. fill with color

Soal latihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas II


1
12. Tempat untuk menggambar di paint disebut . . .
a. bidang gambar b. color box c. tool box

13. Deretan ikon untuk menggambar disebut . . .


a. bidang gambar b. color box c. tool box
14. Color box pada paint adalah kotak berisi . . .
a. pilihan huruf b. pilihan warna c. pilihan gambar
15. Ikon Color Picker digunakan untuk . . .
a. memilih teks atau gambar b. memberi warna c. memilih warna

II. Kerjakan soal-soal di bawah ini.


1. Pilihan warna pada paint terdapat pada
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Bidang gambar adalah
...........................................................................................................................................
3. Ikon adalah
...........................................................................................................................................
4. Ikon untuk memberi warna disebut
...........................................................................................................................................
5. Bentuk Oval dibuat menggunakan
...........................................................................................................................................
6. Mewarnai gambar di paint menggunakan
...........................................................................................................................................
7. Ikon Eraser digunakan untuk
...........................................................................................................................................
8. Membuat persegi panjang menggunakan
...........................................................................................................................................
9. Buatlah gambar menggunakan ikon Oval
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
10. Buatlah gambar menggunakan ikon Rectangle
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Soal latihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas II


2