Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Bumi dan Alam Semesta
Tajuk Tanah
Standard 7.1 Menganalisis kandungan tanah.
Kandungan
7.1.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam
Standard
beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir
Pembelajaran
dengan cara menjalankan penyiasatan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa
Pembelajaran jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir dengan
cara menjalankan penyiasatan.
Jenis-jenis dan Kandungan Tanah (Buku Teks Halaman
85-87)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam
beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir
Aktiviti
dengan cara menjalankan penyiasatan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 58-59)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Bumi dan Alam Semesta
Tajuk Tanah
Standard 7.1 Menganalisis kandungan tanah.
Kandungan
7.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air
Standard mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.
Pembelajaran 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK
atau lisan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air
Objektif
mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.
Pembelajaran
2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK
atau lisan
Pengaliran Air dalam Tanah (Buku Teks Halaman 88-89)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air
mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.
3. Murid menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,
Aktiviti
TMK atau lisan
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 60-61)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Bumi dan Alam Semesta
Tajuk Tanah
Standard 7.1 Menganalisis kandungan tanah.
Kandungan
Standard 7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok
Pembelajaran berdasarkan penyiasatan di atas.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok
Pembelajaran
berdasarkan penyiasatan di atas.
Kesesuaian Tanah (Buku Teks Halaman 90)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam
pokok berdasarkan penyiasatan di atas.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 62-63)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________