Anda di halaman 1dari 46

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG SAINS DAN


TEKNOLOGI
TUNJANG SAINS
DAN TEKNOLOGI

Sains Matematik
Awal Awal
PENGENALAN
Pengetahuan

SAINS AWAL Kemahiran


Saintifik

Sikap
Saintifik
PENGENALAN

Pengetahuan

MATEMATIK
AWAL

Kemahiran
SAINS AWAL
PENEKANAN
- Pembentukan sikap dan penguasaan kemahiran proses
sains

Alam Hidupan Alam Bahan Alam Fizikal

PENYIASATAN
OBJEKTIF

Sains Awal

Mengembangkan sikap ingin tahu dan minat


1 tentang dunia sekeliling mereka

2 Menguasai kemahiran saintifik dan berfikir


secara kreatif dan kritis

3 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

4 Berinteraksi dan berkongsi maklumat serta


menyelesaikan masalah
KEMAHIRAN PROSES SAINS
MEMERHATI
Penggunaan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
MENGELAS
Membuat pemerhatian untuk mengumpul objek atau fenomena berdasarkan
persamaan dan perbezaan
MENGUKUR
Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan
unit bukan piawai
MEMBUAT INFERENS
Membuat kesimpulan awal yang munasabah yang mungkin benar atau
tidak benar
MERAMAL
Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
pengalaman yang lalu
BERKOMUNIKASI
Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea
KANDUNGAN
SA 1.0 SIKAP SAINTIFIK
SA 1.1 Menunjukkan sikap saintifik dan nilai murni

SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINS


SA 2.1 Membuat pemerhatian menggunakan kelima-
lima deria
SA 2.2 Mengelaskan objek
SA 2.3 Membuat pengukuran
SA 2.4 Membuat inferens
SA 2.5 Meramal
SA 2.6 Berkomunikasi
KANDUNGAN

SA 3.0 MENYIASAT ALAM HIDUPAN


SA 3.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan
hidup
SA 3.2 Memperoleh pengetahuan asas tentang
bahagian badan dan deria manusia
SA 3.3 Membuat penerokaan ke atas haiwan
SA 3.4 Membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan

SA 4.0 MENYIASAT ALAM BAHAN


SA 4.1 Meneroka sifat bahan
KANDUNGAN

SA 5.0 MENYIASAT ALAM FIZIKAL


SA 5.1 Meneroka alam fizikal dalam kehidupan seharian
Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
& Standard Prestasi
SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINTIFIK
Pemerhatian

penglihatan pendengaran rasa sentuhan bau

1 deria 2 deria 3 deria


SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINTIFIK
SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINTIFIK
Membuat Pengukuran (Unit Bukan Piawai)

Menyukat Cecair

=
Mengukur Objek
Menimbang Objek
SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINTIFIK
SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINTIFIK
Membuat Inferens
Kes 1
Kes 2

Ayam Pak Abu Ayam Pak Ali


SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINTIFIK
Berkomunikasi
Aktiviti Menanam Taugeh
Pemerhatian
Mengelas

Mengukur

Membuat
Inferens

Meramal

Berkomunikasi
SA 3.0 MENYIASAT ALAM HIDUPAN
OBJEKTIF

Matematik Awal

Memupuk minat Meningkatkan


dalam Menguasai
kemahiran berfikir
matematik konsep asas
dan menyelesaikan
melalui pelbagai matematik
masalah
aktiviti dan
pengalaman
seharian
KANDUNGAN

MA 1.0 PENGALAMAN PRANOMBOR


MA 1.1 Memadankan objek
MA 1.2 Membandingkan kuantiti objek
MA 1.3 Membuat seriasi
MA 1.4 Mengecam dan membina pola
MA 1.5 Memahami konsep ketekalan
MA 2.0 KONSEP NOMBOR
MA 2.1 Memahami nombor 1 hingga 10
MA 2.2 Mengetahui sifar
MA 2.3 Memahami nombor 11 hingga 20
MA 2.4 Memahami siri 10 hingga 100
KANDUNGAN

MA 3.0 OPERASI NOMBOR


MA 3.1 Menyelesaikan masalah operasi tambah dalam
lingkungan 18
MA 3.2 Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam
lingkungan 18

MA 4.0 NILAI WANG


MA 4.1 Mengecam dan menggunakan wang yang
berlainan nilai

MA 5.0 KONSEP MASA DAN WAKTU


MA 5.1 Memahami waktu dalam konteks kehidupan
seharian
KANDUNGAN

MA 6.0 BENTUK DAN RUANG


MA 6.1 Mengetahui kedudukan objek dalam ruang
MA 6.2 Menghasilkan binaan berdasarkan bentuk yang
biasa dijumpai di persekitaran
MA 6.3 Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti
Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
& Standard Prestasi
MA 1.0 PENGALAMAN PRANOMBOR
Konsep Ketekalan
MA 2.0 KONSEP NOMBOR
MA 3.0 OPERASI NOMBOR
MA 3.0 OPERASI NOMBOR
Fakta Asas Tambah
kombinasi penambahan (termasuk songsangannya) yang setiap
sebutan tambahnya menggunakan satu digit.
+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MA 3.0 OPERASI NOMBOR
MA 3.0 OPERASI NOMBOR
Fakta Asas Tolak

Ayat matematik bagi penolakan nombor 1 digit daripada


nombor 1 digit atau 2 digit dan hasilnya nombor satu digit.
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0
1 1 0
2 2 1 0
3 3 2 1 0
4 4 3 2 1 0
5 5 4 3 2 1 0
6 6 5 4 3 2 1 0
7 7 6 5 4 3 2 1 0
8 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 9 8 7 6 5 4 3 2
12 9 8 7 6 5 4 3
13 9 8 7 6 5 4
14 9 8 7 6 5
15 9 8 7 6
16 9 8 7
17 9 8
18 9
MA 6.0 BENTUK DAN RUANG
MA 6.0 BENTUK DAN RUANG
Bentuk 2 Dimensi Bentuk 3 Dimensi

segiempat sama

kuboid
kubus
segiempat
tepat
sfera

bulatan

piramid
segitiga
MA 6.0 BENTUK DAN RUANG
MA 6.0 BENTUK DAN RUANG
Terima kasih