Anda di halaman 1dari 6

JADUAL 1

PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2020


KELAB BOLA BALING
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BHARU

MATLAMAT : MELAHIRKAN MURID YANG BERKEMAHIRAN DALAM PERMAINAN BOLA BALING


STRATEGI : MENINGKATKAN KEMAHIRAN PERMAINAN BOLA BALING
OBJEKTIF : MENYERTAI PERTANDINGAN ANJURAN JABATAN DAN MENDAPAT SEKURANG-KURANGNYA TEMPAT
KETIGA DALAM PERTANDINGAN PERINGKAT ZON
PERNYATAAN SASARAN (%)
KPI TOV INISIATIF TINDAKAN
OBJEKTIF 2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatkan Pasukan Bola Tempat Peringkat Suku Separuh Tempat Johan 1. Latihan minguan Jurulatih/
kemahiran dan minat baling ketiga Kumpulan Akhir Akhir Ketiga pasukan bola Guru
murid dalam permainan mendapat Peringkat baling sekolah Penasihat
bola baling sekuramg- Zon Tahun Kelab
kurangnya 2014 2. Pertandingan
tempat ketiga Permainan Bola
dalam Baling Antara
pertandingan rumah sukan
peringkat Zon
JADUAL 2

MATLAMAT : MELAHIRKAN MURID YANG BERKEMAHIRAN DALAM PERMAINAN BOLA BALING


STRATEGI : MENINGKATKAN KEMAHIRAN PERMAINAN BOLA BALING
OBJEKTIF : MENYERTAI PERTANDINGAN ANJURAN JABATAN DAN MENDAPAT SEKURANG-KURANGNYA TEMPAT
KETIGA DALAM PERTANDINGAN PERINGKAT ZON

PERNYATAAN
Meningkatkan kemahiran dan minat murid dalam permainan bola baling
OBJEKTIF
KPI Pasukan Bola baling mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan peringkat Zon

TEMPOH KOS/
BIL PROGRAM/PROJEK TANGGUNGJAWAB OUTCOME PELAN KONTIGENSI
/HARI SUMBER

1. Latihan mingguan Jurulatih/ Guru Jan Okt - Pelajar lebih Jawatankuasa Kelab
pasukan bola baling Penasihat Kelab berpengetahuan ,
sekolah berkemahiran dan
berstamina dan lebih
bersedia untuk
menghadapi
pertandingan

2 Pertandingan Permainan Jurulatih/ Guru 1 minggu PCG Mencungkil bakat- Jawatankuasa Kelab
Bola Baling Antara rumah Penasihat Kelab Oktober Kokurikulum bakat murid dalam
sukan permainan bola baling
JADUAL 3

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALLITI


PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN
VISI MISI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI
TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MATLAMAT MELAHIRKAN MURID YANG BERKEMAHIRAN DALAM PERMAINAN BOLA BALING

STRATEGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN PERMAINAN BOLA BALING


MENYERTAI PERTANDINGAN ANJURAN JABATAN DAN MENDAPAT SEKURANG-KURANGNYA
OBJEKTIF TEMPAT KETIGA DALAM PERTANDINGAN PERINGKAT ZON

PERNYATAAN
Meningkatkan kemahiran dan minat murid dalam permainan bola baling
OBJEKTIF
KEY SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR (PERTENGAHAN SEM)
PERFORMANCE INISIATIF/
INDICATORS TOV 2016 2017 2018 2019 2020 TINDAKAN TOV 2016 2017 2018 2019 2020
(KPI)

Tempat ketiga Peringkat Suku Separuh Tempat Johan


Pasukan Bola 1. Latihan Tempat
Peringkat Zon Kumpulan Akhir Akhir Ketiga
baling endapat Pasukan ketiga
Tahun 2014
Peringkat
sekuramg- 2. Pertandingan Zon
krangnya tempat antara Rumah Tahun
ketiga dalam sukan 2014
pertandingan
peringkat Zon
JADUAL 4

REFLEKSI : Akhir tahun 2016


KELAB : Bola Baling
SEKOLAH : SK Kampung Bharu

IMPAK
BIL PROGRAM KEKUATAN KELEMAHAN
KUALITI & KUANTITI

1. Latihan mingguan pasukan


Bola Baling Sekolah

Cadangan :
JADUAL 4

REFLEKSI : Akhir tahun 2016


KELAB : Bola Baling
SEKOLAH : SK Kampung Bharu

IMPAK
BIL PROGRAM KEKUATAN KELEMAHAN
KUALITI & KUANTITI

2. Pertandingan Bola Baling


antara Rumah Sukan

Cadangan :
JADUAL 4

REFLEKSI : Akhir tahun 2016


PANITIA : Rekabnetuk Dan Teknologi
SEKOLAH : SK Kampung Bharu

IMPAK
BIL PROGRAM KEKUATAN KELEMAHAN
KUALITI & KUANTITI

3. Bengkel Abad Ke-21

Cadangan :