Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

Tarikh
Masa 60 minit
Kelas 4
Bidang DUNIA KOMPUTER
Tajuk Perisian Komputer
Standard 2.0
Kandungan
Standard 2.1, 2.2, 2.3
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran 1. Menyatakan maksud dan jenis perisian.
2. Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian
3. Menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi
Aktiviti 1. Murid di bawa ke makmal komputer.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melancarkan perisian aplikasi yang berbeza
yang terdapat dalam komputer.
4. Murid mengenali sistem pengendaian yang lain.
5. Murid membuka task manager.
6. Murid mengkategorikan jenis-jenis perisian aplikasi
berdasarkan kegunaannya.
7. Murid mendengar guru membuat pengukuhan
tentang isi pelajaran.
8. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti dan inovatif
Nilai Murni Berdisiplin dan mematuhi arahan
KBAT Mengaplikasi, menilai
BBM Buku teks, satu set komputer
Penilaian Soalan (Bertulis atau lisan)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

Tarikh
Masa 60 minit
Kelas 4
Bidang DUNIA KOMPUTER
Tajuk Perisian Komputer
Standard 2.0
Kandungan
Standard 2.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran 1. Menyatakan maksud fungsi dan contoh program
utiliti

Aktiviti 1. Murid di bawa ke makmal komputer.


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid memahami penggunaan program utility yang
sedia ada dalam komputer di dalam makmal.
4. Murid mendengar guru membuat pengukuhan
tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


Nilai Murni Berdisiplin dan mematuhi arahan
KBAT Mengaplikasi, menilai
BBM Buku teks, satu set komputer
Penilaian Soalan (Bertulis atau lisan)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..