Anda di halaman 1dari 5

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DALAT

BORANG TINJUAN ISU-ISU YANG DIHADAPI SEKOLAH BERDASARKAN


BAND
______________________________________________________________________________

NAMA SEKOLAH :
BAND SEKOLAH :

A. SKOR SKPM 2010 YANG DIPEROLEHI PADA TAHUN 2015

i. Standard 1 :

ii Standard 2 :

iii Standard 3 :

iv Standard 4 :

v Standard 5 :

B ISU ISU YANG DIHADAPI OLEH PIHAK SEKOLAH

( Pihak sekolah diminta mengemukakan isu-isu di sekolah yang menyukarkan


usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi sekolah )

i. Kualiti Kepimpinan ( merangkumi kepimpinan PGB dan Penolong Kanan


/ Ketua Bidang / Ketua Panitia )

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

ii Kualiti Guru

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

iii Keberadaan Guru

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

iv Kehadiran Murid

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

v Disiplin Murid

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

vi Pentadbiran

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

vii Fizikal Sekolah

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

viii Sokongan ibubapa

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

ix Lain Lain

( sila tambah ruang sekiranya tidak


mencukupi )

Disediakan oleh

..
( Pengetua / Guru Besar ) Cop Sekolah

Tarikh :

Beri Nilai