Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN SWOT

Pada hari Jumaat lalu, kumpulan kami iaitu pelajar guru PISMP ambilan Jun 2015 telah
menjalankan larian merentas kampus 2017 dengan bersama Unit Kokurikulum. Hal ini
merupakan salah satu tugasan di bawah kursus MPU 3071 Olahraga. Saya telah menjadi ahli
jawatankuasa makanan. Menjalankan acara larian merentas adalah pengalaman yang baru
bagi saya dan melalui program ini saya dapat mempelajari beberapa perkara penting untuk
pada masa hadapan.

Pertama sekali, saya dapat mengetahui kekuatan saya dalam melancarkan sesuatu
program. Saya telah berpatuh kepada arahan yang telah diberi oleh ketua AJK Makanan dan
membuat semua kerja yang telah diberi dengan baik. Contohnya, Ketua AJK Makanan telah
mengarahkan saya untuk menyediakan label yang perlu dilekat atas plastik makanan para
pensyarah. Saya dapat menghabiskan tugas tersebut dalam masa yang tertentu. Selain itu,
saya juga dapat mempelajari bahawa kerjasama antara ahli kumpulan adalah penting supaya
menghabiskan sesuatu tugas dengan baik. Kami sekumpulan telah bekerjasama dan
menjalankan tugasan. Sebagai buktinya, kami menedarkan makanan mengikut kelas dan air
minuman dengan baik pada masa yang ditetapkan. Jadi, kerjasama yang telah timbul di antara
kumpulan kami adalah satu satu kuatan yang telah saya dapat pelajari dari pelancaran program
ini.

Walaubagaimanapun, ada juga beberapa kelemahan yang patut saya mengelakkan supaya
kesalahan yang telah berlaku tidak akan berlaku lagi pada masa hadapan. Sebagai contohnya,
kami mengambil masa yang lama untuk merekodkan bilangan pelajar guru dalam semua kelas
serta adakah mereka vegetarian atau bukan vegetarian. Hal ini telah mengambil masa yang
lama dan kami tidak dapat mengahantar senarai nama yang tepat kepada tukang masak yang
tertentu. Kesannya, bebersapa pelajar guru telah tidak mendapat makanan dan beberapa
bunkus makanan telah tidak ikut bilangan kelas tersebut. Namun, kami dapat menghadapi
masalahnya dengan memberi makanan yang telah disediakan sebagai tambahan. Jadi, saya
merialisasikan bahawa kita perlu melakukan sesuatu perkara secara awal supaya
menggelakkan berlakunya kesengasaraan pada amsa hadapan.

Tambahan pula, terdapat juga beberapa cabaran yang telah kami hadapi semasa
menyedarkan makanan. Salah satunya adalah cuaca panas yang telah menyusahakan para
pelajar serta AJK kami. Hal ini kerana mereka tidak dapat berdiri selama-lamanya di bawah
cuaca panas dan kami juga tidak selesa untuk menyedarkan makanan. Selain itu, air minuman
telah habis semasa menyedarkan kepada pelajar-pelajar yang telah habis berlari. Keadaan
tersebut telah memang mencabarkan kami dan kami tidak tahu tentang apa yang kena buat
selepasnya. Walaubagaimanapun kita dapat menyediakan air minuman dengan bantuan
pensyarah kami.

Di samping itu, saya juga telah mempelajari tentang cara menganinya masalah-masalah
yang telah ternyata di atas. Sebagai contohnya, kami akan menyediakan air minuman dan
makanan tambahan supaya menggelakkan keadaan makanan tidak cukup. Selain itu, kami
akan menyediakan makanan di tempat yang sesuai. Contohnya, di tempang yang redung agar
para pensyarah dan pelajar guru tidak akan bersusah paya mendapat makanan di bawah cuaca
panas.

Kesimpulannya, melancarkan program seperti ini adalah pengalaman yang baru untuk saya.
Namu, hal ini telah memberi pengajaran yang memang akan digunakan pada masa depan.
Jadi, saya akan mengambil kelemahan saya sebagai pengajaran dan mengekalkan kekuatan
saya.