Anda di halaman 1dari 10

Nama Sekolah / School Name

Nama Ujian

Kertas 2 (101 markah) Masa: 2 jam 30 minit

Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas
dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh
membantu anda untuk mendapatkan markah. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan
jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan
tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

1 (a) Diberi bahawa + 5 = , cari nilai k.


(b) Nyatakan sebagai satu matriks tunggal.
Jawapan:

2 (a) Nyatakan + 3 sebagai satu matriks tunggal.


(b) Diberi bahawa (9 2) = (64 13), cari nilai dan .
Jawapan:

3 Diberi bahawa M = , N = , dan I = , nyatakan setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal.
(a) MI + IN (c) I2 (M + N)I
(b) I(M N)M (d) (M2 + N2)I
Jawapan:

4 Dengan mendarab suatu matriks yang diberi dengan matriks , tentukan sama ada setiap yang berikut
ialah suatu matriks identiti atau tidak.
(a) (c)
(b) (d)
Jawapan:

5 Cari matriks songsang bagi dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan linear serentak.
Jawapan:

6 (a) Tulis matriks P jika P = .


(b) Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y yang memuaskan persamaan matriks
berikut:

=
Jawapan:

7 Diberi bahawa + = , cari nilai bagi dan .

Jawapan:

8 Diberi bahawa 3 + 2 = 2, cari nilai bagi p dan q.

Jawapan:

9 (a) Nyatakan + 2 sebagai satu matriks tunggal.


(b) Diberi bahawa = , cari nilai dan .
Jawapan:

10 Dengan menggunakan rumus, cari matriks songsang bagi .


Jawapan:

11 Diberi bahawa 5 4 = 2, cari nilai bagi s dan t.

Jawapan:

12 Nyatakan (6) sebagai satu matriks tunggal.

Jawapan:

13 (a) Diberi bahawa p + = , cari nilai p.

(b) Diberi bahawa (3 r) = , cari nilai q dan r.


Jawapan:

14 Diberi bahawa X = , Y = dan XY = .


(a) Cari nilai bagi s and t.
(b) Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y yang memuaskan persamaan matriks
berikut:

=
Jawapan:

15 Diberi bahawa matriks songsang bagi ialah .


(a) Cari nilai s dan t.
(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:

6x + 3y = 3
9x + 4y = 9

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y.


Jawapan:

16 Diberi bahawa W = , X = , dan Y = , cari


(a) nilai b apabila X = W Y,
(b) matriks Z apabila Z = XY.
Jawapan:

17 Diberi bahawa M = dan N = x dengan keadaan MN = .


(a) Cari nilai x dan y.
(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:

2x 10y = 10
x y = 10

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y.


Jawapan:

18 (a) Diberi ialah matriks songsang bagi , cari nilai h.


(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:
x 4y = 8
2x + 3y = 3

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y.


Jawapan:

19 (a) Diberi = , cari nilai s dan t.


(b) Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y yang memuaskan persamaan matriks
berikut:

=
Jawapan:

20 P ialah suatu matriks 2 2 dengan keadaan P = .


(a) Cari matriks P.
(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:

3x 10y = 9
2x 5y = 1

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y.


Jawapan:

Answer:

1 (a) + 5 =
+ =
=
=
3 + 5k = 37
5k = 40
k=8

(b)
=
=

2 (a) + 3
= +
=
=
(b) (9 2) = (64 13)
(9 (6) + (2) m 9 3 + (2) n) = (64 13)
(54 2m 27 2n) = (64 13)

54 2m = 64
2m = 10
m = 5
27 2n = 13
2n = 14
n = 7

3 (a) MI + IN
= +
= +
=

(b) I(M N)M


=
=
=
=

(c) I2 (M + N)I
=
=
=
=

(d) (M2 + N2)I


=
=
=
=

4 (a)
=
=

=
=

Memandangkan dan , jadi bukan suatu matriks identiti.

(b)
=
=

=
=

Memandangkan dan , jadi bukan suatu matriks identiti.


(c)
=
=

=
=

Memandangkan = dan = , jadi ialah suatu matriks identiti.

(d)
=
=

=
=

Memandangkan dan , jadi bukan suatu matriks identiti.

5 Biarkan matriks songsang bagi ialah .


=
=

4w 6y = 1 ..........(1)
7w 8y = 0 ..........(2)
4x 6z = 0 ..........(3)
7x 8z = 1 ..........(4)

(1) 4 (2) 3
16w 21w = 4 0
5w = 4
w=

8y = 0
y=

(3) 4 (4) 3
16x 21x = 0 3
5x = 3
x=

8z = 0
z=

Matriks songsang bagi ialah

6 (a) P ialah suatu matriks identiti.


=
P=

(b) =
=
=
=
=
=
x = , y =

7 + =
=

s + 9 = 13
s=4
6 + t = 15
t = 9

8 3+2=2
+ =

3p + 2 = 14
3p = 12
p=4

24 + 2q = 2p
24 + 2q = 8
2q = 16
q = 8

9 (a) + 2
= +
=
=

(b) =
=
=
8s 24 = 88
8s = 64
s=8
t = 36

10 A=
A1
=
=
=
=

11 54=2
=

5s (40) = 70
5s = 30
s=6

20 4t = 2s
20 4t = 12
4t = 8
t=2

12 (6)
=

13 (a) p + =
+ =
=

10p + (4) = 34
10p = 30
p=3

(b) (3 r) =
=
=

3q = 18
q=6
5r = 40
r = 8

14 (a) X1
=
=
Y = X1
=
s = 8, t = 2

(b) =
=
=
=
=
=
x = , y =

15 (a) =
s = 3, t = 6
=
=
=
=
=
x = 13, y = 27

16 (a) X = W Y
=
=
=
b+2=9
b=7

(b) Z = XY
Z=
Z=
Z=

17 (a) M1
=
=
N = M1
x=
x = , y = 1

(b) =
=
=
=
=
=
x = , y =

18 (a) =
=
=
=
h=

(b) =
=
=
=
=
=
x = , y =
19 (a)
=
=
s = 9, t = 6

(b) =
=
=
=
=
=
x = 3, y = 9

20 (a) Matriks songsang bagi


=
=
=
=
=

=
P=

(b) =
=
=
=
=
=
x = 11, y =