Anda di halaman 1dari 2

TINGKATAN TARIKH/HA

5 PS 1 19 FEBRUARI 2017 / AHAD


RI
SUBJEK MATEMATIK MASA 9.55 -10.30 PAGI
TOPIK MATRIKS BIL.MURID orang
Pada akhir pengajaran, murid dapat :-
OBJEKTIF 1.Mendapatkan nilai bagi 2 pembolehubah dengan kaedah matriks.
PEMBELAJARAN 2. Menjawab 5/7 soalan matriks dengan mencari penentu dan matriks songsang.

Murid dapat:
1.Murid dapat menulis nilai penentu dengan menjawab 7 soalan.
KRITERIA
2.Murid dapat menulis matriks songsang bagi 7 soalan yang diberi.
KEJAYAAN
3. Murid dapat menjawan soalan matriks dalam format sebenar SPM.

1.Murid menulis langkah untuk mencari penentu.


2.Murid menulis untuk mencari matriks songsang bagi 7 soalan.
3.Murid mengetahui konsep bagi mencari nilai pembolehubah menggunakan
LANGKAH/
kalkulator.
AKTIVITI
4. Murid menyelesaikan langkah kerja bagi mendapatkan 4 markah bagi soalan
persamaan serentak .

[ ] Buku Teks [ ] Internet [ ] Radio/ TV [ ] Edaran bahan


ABM [ ] Modul [ ] Projektor LCD [ ] Gambar/Carta
[ ] Lain-lain:
[ ]PowerPoint [ ] Buku Rujukan [ ] Bongkah
[ ] Innovation [ ] Science &
[ ] Bahasa [ ] Entrepreneurship
CCE/EE & Creativity Technology
[ ] Alam [ ] Patriotik [ ] ICT [ ] Good values
[ ] Double bubble
[ ] KBAT/ [ ] Circle map [ ] Bubble map [ ] Tree map
map
[ ] I-THINK
[ ] Brace map [ ] Flow map [ ] Multi-flow map [ ] Bridge map
BAHAN [ ] Bahan edaran [ ] Pemerhatian [ ] Lisan / Penyoalan [ ] Kumpulan
PENGAJARAN&PE [ ] Hasil kerja
[ ] Kuiz [ ] Pasangan [ ] Projek
MBELAJARAN Murid

REFLEKSI

Mesyuarat/ Kursus
Program Sekolah
Lawatan sekolah
Program kokurikulum
MC/Cuti Rehat Khas
Cuti Peristiwa (e.g. natural disasters-flood, haze)
Cuti Umum
PDP dibawa ke kelas seterusnya ____________________________________________
TINGKATAN TARIKH/HA
5 PS2 19 FEBRUARI 2017 /AHAD
RI
SUBJEK MATEMATIK MASA 12.35 1.10 PAGI
TOPIK MATRIKS BIL.MURID /31 orang
Pada akhir pengajaran, murid dapat :-
OBJEKTIF 1.Mendapatkan nilai bagi 2 pembolehubah dengan kaedah matriks.
PEMBELAJARAN 2. Menjawab 5/6 soalan matriks dengan mencari penentu dan matriks songsang.

Murid dapat:
1.Murid dapat menulis nilai penentu dengan menjawab 6 soalan.
KRITERIA
2.Murid dapat menulis matriks songsang bagi 6 soalan yang diberi.
KEJAYAAN
3. Murid dapat menjawan soalan matriks dalam format sebenar SPM.

1.Murid menulis langkah untuk mencari penentu.


2.Murid menulis untuk mencari matriks songsang bagi 6 soalan.
3.Murid mengetahui konsep bagi mencari nilai pembolehubah menggunakan
LANGKAH/
kalkulator.
AKTIVITI
4. Murid menyelesaikan langkah kerja bagi mendapatkan 4 markah bagi soalan
persamaan serentak dengan kaedah matriks songsang.

[ ] Buku Teks [ ] Internet [ ] Radio/ TV [ ] Edaran bahan


ABM [ ] Modul [ ] Projektor LCD [ ] Gambar/Carta
[ ] Lain-lain:
[ ]PowerPoint [ ] Buku Rujukan [ ] Bongkah
[ ] Innovation [ ] Science &
[ ] Bahasa [ ] Entrepreneurship
CCE/EE & Creativity Technology
[ ] Alam [ ] Patriotik [ ] ICT [ ] Good values
[ ] KBAT/ [ ] Circle map [ ] Bubble map [ ] Double bubble map [ ] Tree map
[ ] I-THINK [ ] Brace map [ ] Flow map [ ] Multi-flow map [ ] Bridge map
BAHAN [ ] Bahan edaran [ ] Pemerhatian [ ] Lisan / Penyoalan [ ] Kumpulan
PENGAJARAN&PEM
[ ] Hasil kerja Murid [ ] Kuiz [ ] Pasangan [ ] Projek
BELAJARAN

PDP ditangguhkan kerana:


REFLEKSI
Mesyuarat/ Kursus
Program Sekolah
Lawatan sekolah
Program kokurikulum
MC/Cuti Rehat Khas
Cuti Peristiwa (e.g. natural disasters-flood, haze)
Cuti Umum
PDP dibawa ke kelas seterusnya ____________________________________________