Anda di halaman 1dari 10

Transkrip Rakaman 9

Selang Masa Penerangan (Video Transkrip)


00:00:00 Nalveen memulakan perbincangan untuk mengira kecerunan bagi
- garis lurus, formulanya adalah y 2 y 1 dibahagikan dengan
00:05:26 x 2x 1 . Kemudian Farhana bertany mesti ada 2 koordinat yang
berbezakan dan Fatini besetuju dengan Farhana dimana mereka
perlu wakilkan setiap koordinat sebagai nilai x 1 , x 2 , y 1 dan
y 2 . Selepas itu Nalveen mencadangkan untuk mereka
mengandaikan mana-mana koordinat dan Fatini menyatakan (9,-3)
x
sebagai ( 1 , y 1 ) dan (8,-4) sebagai x 2 , y 2 dan Nalveen

bersetuju. Selepas itu, Farhana memasukkan koordinat tersebut
dalam formula (Farhana menunjukkan langkah kerja 1ambal
diperhatikan oleh Nalveen dan Fatini) dan Fatini menyambung,
mereka perlu selesaikan dan dapat nilai kecerunan adalah 1.
00:07:34 Soalan kedua pula Farhana membaca soalan dan menyatakan
- soalan tersebut untuk mencari pintx untuk garis lurus ST dan
00:12:12 Nalveen menyambung, maklumat yang diberi adalah panjang
OU =5 . Kemudian Farhana menyambung semula dengan
menyatakan bahawa maklumat itu tidak diperlukan dan Nalveen
bertanya kenapa, maka Farhana menjawab, kerana soalan hanya
melibatkan garis lurus ST. Fatini kemudiannya bertanya apakah
kaitan koordinat T(-6,9) dan Farhana meninggatkan Fatini apakah
pintx ? dan Nalveen menjawab pintx ialah garis lurus
yang melalui atau bersilang dengan paksix . Selepas itu
Farhana bertanya, apabila pintx melalui paksix , nilai
apa yang 0? dan Fatini menjawab nilai y adalah kosong ataupun
(x , 0) . Kemudian Nalveen bertanya jadi apa kaitannya dan
Farhana menjawab pintx nya adalah x=6 (sambil
Nalveen menganggukkan kepala tanda faham apa yang
diterangkan). Fatini kemudiannya bertanya untuk titik U,
koordinatnya adalah (0,5)? dan Farhana menjawab tepat. Nalveen
menyambung lagi dengan mengandaikan mana-mana koordinat
sebagai (x 1 , y 1) dan (x 2 , y 2) dan Fatini bersetuju, maka
mereka akan dapat koordinat (5-9) dibahagikan dengan 0-(-6) dan
2
dipermudahkan, maka jawapannya adalah
3
00:12:21 Bagi soalan 3(a), Farhana memulakan perbualan dengan bertanya
- bagaimana nak cari pint y ? (Diam seketika. Masing-masing
00:18:56 memerhati dan cuba melakar apa sahaja yang 1ogic untuk mencari
jawapan) dan Nalveen menyambung dengan mengatakan hanya ada
4
maklumat koordinat Q(6,0) dan M PQR = . Kemudian
3
Farhana bertanya pintx yang diperolehi ialah x=6 kan?
Dan Fatini bersetuju dan bertanya pula bagaimana pint y .
Selepas itu, Nalveen bertanya apa kaitan kecerunan PQR tu?
(senyap kembali dan tiba-tiba..) Nalveen menyambung kembali
dengan mencadangkan mereka gunakan formula kecerunan yang
gunakan pintx dan pint y dan Farhana bersetuju. Fatini
pint y
menyatakan formulanya adalah m= , maka gantikan
pintx
nilai, dapat
4 y
= . Kemudian Farhana mencadangkan mereka untuk
3 6
darab silang bagi menyelesaikan formula tadi, maka akan dapat
3 y=24 dan y adalah -8 dan Nalveen bersetuju
pint y adalah -8 manakala bagi soalan 3(b) tiada penyelesaian
keran murid tidak dapat selesaikan.

00:19:16 Farhana bertanya persamaan garis lurus BC adalah pintx


- kan? Jadi y=0 . Kemudian Nalveen menyatakan yang tiada apa-
00:26:32 apa maklumat berkaitan garis lurus BC dan Fatini bersetuju dengan
menyatakan hanya ada persamaan garis lurus AB dan garis lurus
AB adalah selari garis lurus CD. Selepas itu, Nalveen
mencadangkan agar mereka fikir, bagaimana hendak kaitkan
maklumat yang diberikan untuk cari pintx dan Fatini
mencadangkan untuk mereka cari koordinat C atau B dan Nalveen
bersetuju dimana ia boleh memberi bacaan untuk xkoordinat .
Farhana kemudiannya bertanya bagaimana hendak lakukan? Dan
Nalveen menyatakan kalau AB selari dengan CD, maka kecerunan
1
mesti samakan? Oleh itu, kecerunan untuk CD adalah .
4
Seterusnya Fatini menyarankan mereka untuk masukkan nilai
y 2 y 1
tersebut dalam formula kecerunan m= , maka akan dapat
x 2x 1
1 1 y 1
= , 1 y 1=1 dan 12x 1=4 . Selesaikan
4 12x 1
akan dapat y 1=2 dan x 1=8 dan seterusnya Nalveen
bertanya persamaan garis lurus BC adalah x=8 . Farhana pula
bertanya betulkah? (masing-masing mengangkat bahu) manakala
Nalveen menyarankan untuk mencuba soalan seterusnya.
Kemudian Farhana menyarankan untuk menggunakan formula
y=mx +c dan maklumat kecerunan dan titik koordinat ialah
D(12,1) . Fatini menyarankan untuk masukkan nilai ke dalam
1
y=mx +c . 1= (12)+ c , maka Nalveen bertanya adakah
4
mereka perlu mencari C dan Fatini besetuju. Seterusnya Farhana
menjawab C mereka dapat 4 dan gantikan nilai 4 dalam C, maka
jawapannya
1
y= x+ 4
4

00:28:37 Murid tidak sempat menyiapkan tugasan kerana kesuntukan masa.


Video Transkrip: Rakaman 9

Zafirah bertindak sebagai pencatat.

Soalan 1

[1] Nalveen : Untuk mengira kecerunan bagi garis lurus, formulanya adalah
y 2 y 1 dibahagikan dengan x 2x 1

[2] Farhana : Kita mesti ada dua koordinat yang berbezakan?

[3] Fatini : Ya betul. Sebab nanti kita nak wakilkan setiap koordinat sebagai nilai
x 1 , x 2 , y 1 dan y 2 .

[4] Nalveen : Kita andaikan mana-mana koordinat.

x
[5] Fatini : (9,3) sebagai ( 1 , y 1 ) dan (8,-4) sebagai x2, y2

[6] Nalveen : Bertul tu.

[7] Farhana : Masukkan koordinat kerja sambil diperhatikan oleh Nalveen dan
Fatini.

[8] Fatini : Ok, kita selesaikan dan kita dapat nilai kecerunan adalah 2.

Carta Aliran Interaktif

Nalveen Farhana Fatini

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Soalan 2
[1] Farhana : Soalan seterusnya nak cari pintx untuk garis lurus ST.

[2] Nalveen : Maklumat yang diberi adalah panjang OU =5

[3] Farhana : Tapi kita tak perlu gunakan maklumat tu kan?

[4] Nalveen : Kenapa?

[5] Farhana : Sebab ia hanya melibatkan garis lurus ST.

[6] Fatini : Ok. Kalau begitu apa kaitan koordinat T(-6,9) ?

[7] Farhana : Cuba ingat balik. Apa pintx ?

[8] Nalveen : Garis lurus yang melalui atau bersilang dengan paksix

[9] Farhana : Ok. Betul. Jadi apabila ia melalui paksix , nilai apa yang 0?

[10] Fatini : Ohh. Saya ingat. Nilai y adalah 0 atau (x , 0)

[11] Nalveen : Jadi?

[12] Farhana : pintx nya adalah x=6 (Nalveen menganggukkan kepala,


tanda
faham apa yang diterangkan)

[13] Fatini : Ok. Kalau begitu, untuk titik U , koordinatnya adalah (0,5). Betul
tak?

[14] Farhana : Tepat Fatini.

[15] Nalveen : Jadi kita andaikan mana-mana koordinat sebagai (x 1 , y 1) dan


( x 2 , y 2)

[16] Fatini : Betul. Kita akan dapat (5-9) dibahagikan dengan 0-(-6), kita
mudahkan
2
dan jawapan adalah
3

Carta Aliran Interaktif

Farhana Nalveen Fatini

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Analisis Berfokus

Farhana Nalveen
Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus Perhatian Fokus
Perkataa Perhatian Tujuan Perkataa Tujuan
n n
[7] Garis lurus ST Pintasan - [8] Garis lurus Garis yang
x ST bersilang
dengan
paksi- x

Fatini
Fokus Fokus Fokus
Perkataan Perhatian Tujuan
[6] Garis lurus Koordinat
ST 6,9
)
T =
Soalan 3(a)

[1] Farhana : Bagaimana nak cari pint y ? (Diam seketika. Masing-masing


memerhati dan cuba melakar apa sahaja yang logic untuk mencari
jawapan)

4
[2] Nalveen : Kita hanya ada maklumat koordinat Q(6,0) dan M PQR =
3

[3] Farhana : pintx kita dapat x=6 kan?

[4] Fatini : Ya betul tu, tapi pint y ?

[5] Nalveen : Apa kaitan kecerunan PQR tu? (senyap kembali dan tiba-tiba..)

[6] Nalveen : Ha, kita gunakan formula kecerunan yang gunakan pintx
dan pint y

[7] Farhana : Ya betul, baru saya ingat.

pint y
[8] Fatini : Formulanya adalah m= , kalau kita gantikan nilai kita
pintx
dapat
4 y
= .
3 6

[9] Farhana : Ok. Kita selesaikan dengan darab silang. Dapat 3 y=24 dan
y adalah -8.

[10] Nalveen : Jadi pint y adalah -8

Carta Aliran Interaktif

Farhana Nalveen Fatini

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

Analisis Berfokus

Farhana Nalveen
Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus Perhatian Fokus
Perkataa Perhatian Tujuan Perkataa Tujuan
n n
[9] pint y 3 y=24 [10] pint y pint y=8
m= m=
pintx pintx

Fatini
Fokus Fokus Perhatian Fokus
Perkataan Tujuan
[8] pint y Nilai y
m=
pintx

Soalan 3(b)

Tiada penyelesaian. Murid tidak dapat selesaikan

Soalan 4

[1] Farhana : Persamaan garis lurus BC adalah pintx kan? Jadi y=0

[2] Nalveen : Tapi kita tak dapat apa-apa maklumat berkaitan garis lurus BC.

[3] Fatini : Ya, maklumat diberi hanya persamaan garis lurus AB dan garis lurus
AB adalah selari garis lurus CD

[4] Nalveen : Ok, sekarang cuba kita fikir, bagaimana hendak kaitkan maklumat
yang diberikan untuk cari pintx

[5] Fatini : Cuba kita cari koordinat C atau B


[6] Nalveen : Ya betul, kerana ia boleh memberi bacaan untuk xkoordinat

[7] Farhana : Tapi macammana?

[8] Nalveen : Kalau AB selari dengan CD, maka kecerunan mesti samakan?
1
Oleh itu, kecerunan untuk CD adalah
4

y 2 y 1
[9] Fatini : Kita masukkan dalam formula kecerunan m=
x 2x 1
1 1 y 1
Kita dapat = , 1 y 1=1 dan 12x 1=4 .
4 12x 1
Selesaikan kita
dapat y 1=2 dan x 1=8 .

[10] Nalveen : Persamaan garis lurus BC adalah x=8

[11] Farhana : Ok saya faham.

[12] Nalveen : Kita cuba soalan seterusnya pula.

[13] Farhana : Soalan (b), kita guna formula y=mx +c . Kita dah ada maklumat
kecerunan dan titik koordinat D(12,1)

1
[14] Fatini : Kita masukkan nilai ke dalam y=mx +c .. 1= (12)+ c
4

[15] Nalveen : Jadi kita kena cari nilai C terlebih dahulu dengan menggunakan

[16] Fatini : Ya. Kalau kita dapat nilai C baru kita dapat persamaan garis lurus
yang
sebenar.

[17] Farhana : C kita dapat 4. Ganti nilai 4 dalam C, maka jawapannya


1
y= x+ 4
4

Carta Aliran Interaktif

Farhana Nalveen Fatini

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Analisis Berfokus

Farhana Nalveen
Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus Perhatian Fokus
Perkataa Perhatian Tujuan Perkataa Tujuan
n n
[17] Persamaan Nilai [15] Persamaan Nilai c
1 c=4 1
1= ( 12 )+ c 1= ( 12 )+ c
4 4

Fatini
Fokus Fokus Perhatian Fokus
Perkataan Tujuan
[16] Persamaan Nilai c
1
1= ( 12 )+ c
4
Soalan 5

Murid tidak sempat menyiapkan tugasan kerana kesuntukan masa.

Beri Nilai