Anda di halaman 1dari 6

Tahun : 4 Zamrud

Masa : 60 minit
Tarikh : 1 Mac 2017 / Rabu
Bilangan pelajar : orang
Tajuk : Saya Sayang Diri Saya!
Standard Kandungan : 3.6. Menyayangi Diri Sendiri
Standard Pembelajaran : Murid boleh
3.6.1. Mempraktikkan budaya hidup sihat dalam
kehidupan seharian
Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran murid dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara
murid mengamalkan gaya hidup sihat dalam
kehidupan seharian dengan betul secara
individu melalui pembinaan jadual harian.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran : Konstruktivisme

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui beberapa contoh


tabiat yang buruk dalam kehidupan seharian.

Kemahiran Proses Sains :1. Memerhati Murid memerhatikan video ketika set induksi
yang memerlukan mereka mendengar dan melihat dengan
penuh perhatian.
2. Membuat inferens Murid memberikan sebab mengapa
manusia perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam
kehidupan seharian.
3. Berkomunikasi Murid berkomunikasi melalui jadual
mengenai aktiviti mereka pada hujung minggu.

Elemen 4C : Communication (Komunikasi) Murid berkongsi pemikiran,


soalan, idea dan penyelesaian.
Collaboration (Kolaborasi) Murid saling berkerjasama dalam
aktiviti kelas.

Nilai Murni : 1. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan


sihat.
2.Murid mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan.
FASA
ISI KANDUNGAN AKTIVITI PDP CATATAN
PENGAJARAN
Set Induksi Iklan dalam video Aktiviti: Tayangan video. BBM:
(5 minit) menunjukkan: LCD, Komputer
1. Orang yang 1. Murid menonton tayangan video riba dan
terlalu iklan yang mempromosikan gaya pembesar suara.
kurus dan hidup sihat melalui gaya yang
tidak lucu dan mudah difahami.
bersemang
at boleh Kemahiran
dirawat Proses Sains:
dengan Memerhati
bersenam.
2. Bersenam
dapat
Kemahiran
meningkatk
berfikir:
an seri
Membuat
pada wajah
gambaran mental
tanpa perlu
alat solek
3. Bersenam
dapat
membantu
menghilang
kan stress.
Pencetusan Kemahiran
1. Murid diberikan beberapa soalan
Idea Proses Sains:
mengenai video yang ditonton.
(10 minit) 1. Membuat
I. Apakah yang berlaku
Inferens
dalam video tersebut?
2. Meramal
II. Bagaimakah cara setiap
pesakit dirawat?
III. Adakah kamu Kemahiran
berpendapat bahawa cara berfikir:
terbaik untuk 1. Menjana
mendapatkan badan yang idea
sihat adalah dengan bagaiman
bersenam? a untuk
IV. Adakah kamu
mengamal
mengamalkan gaya hidup
kan
yang sihat selama ini?
kehidupan
V. Apakah contoh amalan
yang sihat
gaya hidup sihat yang
sebagai
sering kamu laksanakan?
VI. Apakah contoh makanan pelajar.
yang sihat?
VII. Adakah kamu tahu berapa
banyak air yang perlu
kamu minum dalam
sehari?
VIII. Pernahkah kamu berasa
malas atau bosan untuk
mengamalkan gaya hidup
yang sihat? Mengapa?
IX. Apakah contoh lain gaya
hidup sihat yang kamu
ketahui?
X. Pada pendapat kamu,
adakah orang yang tidak
mengamalkan gaya hidup
sihat sebenarnya tidak
tahu cara mengamalkan
hidup yang sihat?
XI. Pernahkah kamu
mengajak orang lain
mengamalkan gaya hidup
yang sihat?
XII. Pada pendapat kamu,
mengapakah kerajaan kini
sering menggesa rakyat
untuk bersukan dan
mengamalkan gaya hidup
yang sihat?
Pengstrukturan BBM:
Semula Idea Contoh aktiviti 1. Setiap murid diberikan jadual Jadual hari
(20 minit) yang tidak sihat: hujung minggu yang kosong minggu.
1. Mengamalk untuk diisi.
2. Murid diminta untuk mengisi
an Kemahiran
jadual waktu mereka dengan jujur
pemakanan Berfikir:
dan tepat.
tidak 1. Menilai
3. Murid kemudian diminta menukar
seimbang aktiviti
jadual dengan rakan di sebelah
2. Makan
seharian
mereka.
pada lewat
4. Murid kemudian perlu rakan
malam
menandakan dengan tanda mereka
3. Tidur dan
senyum ( ) pada amalan hidup samada
bangun
sihat yang didapati di dalam sihat atau
pada waktu
jadual. tidak
yang lewat.
5. Murid juga diminta mengenal
4. Tidak sihat.
pasti amalan tidak sihat rakan 2. Menjana
membersih
mereka. idea
kan diri
6. Beberapa orang murid dipanggil
bagaiman
selepas
ke hadapan untuk memberikan
a murid
bersukan.
ulasan mengenai gaya hidup
5. Terlalu boleh
rakan mereka.
banyak menukark
7. Murid kemudian mengambil
menonton an gaya
semula jadual masing-masing
televisyen. hidup
dan merancang semula jadual
hujung minggu dengan aktiviti tidak sihat
yang sihat berdasarkan ulasan kepada
yang diberikan. gaya
hidup
yang
sihat.
Aplikasi Idea
1. Murid diminta berkerja dalam
(20 minit) Contoh aktiviti BBM:
kumpulan masing-masing.
Hari Gaya Hidup Kertas mahjong,
2. Setiap kumpulan diberikan kertas
Sihat pen marker.
mahjong.
1. Melaksana 3. Murid diminta untuk melakukan
kan aktiviti aktiviti simulasi. Kemahiran
4. Sekolah mereka akan
sukaneka. Proses Sains:
2. Menjual mengadakan Hari Gaya Hidup
Berkomunikasi
makanan Sihat.
5. Murid diminta merancang aktiviti
yang sihat
Sikap Saintifik
yang bersesuaian dengan tema
di kantin
Dan Nilai Murni:
3. Murid hari tersebut dan juga
1. Bertangun
membawa menuliskannya di kertas yang
gjawab
bekal disediakan.
6. Murid juga perlu menulis tajuk keatas
sendiri dari
atau nama bagi aktiviti mereka. keselamat
rumah
7. Hasil perbincangan murid
4. Pertanding an diri dan
kemudian dibentangkan di
an melukis rakan
hadapan kelas.
poster gaya serta
8. Kumpulan yang berjaya
hidup sihat. terhadap
membentang dengan baik akan
5. Pertanding
alam
diberikan token sebagai
an
sekitar.
peneguhan positif.
memasak 2. Mensyuku
makanan ri nikmat
sihat. yang
dikurniaka
n Tuhan
Refleksi/ 1. Murid diminta mengimbas
Penutup kembali apa yang telah dipelajari
( 5 minit) pada hari ini.
- Amalan gaya hidup sihat
2. Murid diterapkan dan diingatkan
dengan beberapa nilai murni
seperti:
i. Murid perlulah
mengamalkan kehidupan
yang sihat dan menjaga
kesihatan dengan baik.
ii. Murid perlulah sentiasa
bersyukur dengan nikmat
kesihatan yang diberikan
Tuhan secara percuma.
3. Murid diminta menampalkan
jadual mereka di dalam buku
latihan.

Anda mungkin juga menyukai