Anda di halaman 1dari 14

Manhaj Menghafal

Al-Quran al-Karim

dalam
Naungan al-Quran dan
Sunnah
Disampaikan pada Talim al-Hujjah
Masjid al-Istiqamah, Kelapa
Gading
18 November 2015 M

Adi Hidayat
1
Mukaddimah:
Mengapa al-Quran?
Manusia membutuhkan pedoman hidup
Al-Quran diturunkan sebagai pedoman
paripurna bagi seluruh aktifitas hidup
manusia
Allah menjamin kemudahan hidup bagi
muslim yang mengikuti pedoman al-Quran
Pedoman ini dijamin mudah dihafal, tidak
sulit dibawa kemanapun

2
Dustur Ilahi:{40 32 22 17 :}

Dan sungguh, Kami telah mudahkan al-Quran


untuk diingat, maka adakah (di antara kalian) yang
mau mengingat?
(Qs. al-Qamar: 17, 22, 32, 40)

3
Kedalaman Makna:
(
)


Huruf lam ( )yang berharakat fathah berarti
taukid, yaitu huruf yang berfungsi meyakinkan
(pada keadaan yang meragukan)
Huruf Qad ( )yang terletak sebelum kata kerja
berfungsi meyakinkan satu pekerjaan yang
diragukan
Makna:
Para penghafal al-Quran mesti yakin mampu
menghafal al-Quran. Jangan sesekali terselip
keraguan sedikitpun baik pada kondisi dirinya
ataupun saat ia mulai menghafal.
4
Kedalaman Makna:
(
)
Kata ( )tidak tersebut dalam bahasa Arab
kecuali menunjuk pada sesuatu yang sangat
mudah
Perhatikan pasangan kata berikut:Makna:
Proses menghafal al-Quran amatlah
dimudahkan Allah Swt, dapat dilakukan oleh
siapapun
5
Kedalaman Makna:
()
Kata al-Quran ( )berarti bunyi ayat yang
dilafazhkan
Kata al-Kitab ( )berarti susunan yang rapi
atau tulisan yang sistematis
Kata Mushaf ( )berarti tulisan al-Quran
yang terletak di antara dua jilid (cover).
Makna:
Kemudahan yang dijamin oleh Allah Swt ialah
menghafal al-Quran dalam arti firman yang
dilafazhkan, bukan bentuk guratan yang dituliskan.
6
Kedalaman Makna:
)
(
Kata ad-Dzikru ( )berarti proses
mengingat, yaitu menghafal sebagai
sarana untuk mengingatkan diri.
Kata Muddakir (

) berarti orang yang
mengingat-menghafal.
7
Kesimpulan Makna:
Menghafal al-Quran amatlah mudah
karena adanya jaminan kemudahan dari
Allah Swt
Kesulitan dalam menghafal lahir karena
faktor berikut:
1. Keraguan dalam menghafal
2. Tidak menjadikan al-Quran sebagai
prioritas (faktor ex)
3. Kurangnya motivasi (Faktor int)
8
Denah Kehidupan Nabi Saw
(1)

9
Denah Kehidupan Nabi Saw
(2)

10
Persiapan Menghafal :
Mushaf standar hafalan
Mengalokasikan waktu khusus (al-hifzh
muraaah - mudzakarah)
Menentukan guru dan atau perangkat
terbaik
Meuruskan niat dan Mengikhlashkan hati
Berdoa memohon kemudahan dan
keberkahan

11
Metode Menghafal :
Mulai sebelum atau setelah shubuh
Murajaah dalam shalat sunnah
Sempurnakan dalam tahajud
Mudzakarah dalam setiap waktu
luang
Menjadikan jumat sebagai evaluasi

12
Metode Menghafal :

Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat


3 Ayat 2 Ayat Ulang 2 Ayat 2 Ayat 1 Ayat Ulang
Dhuha Dhuha Dhuha Dhuha Dhuha Dhuha Dhuha
Dzuhur Dzuhur Dzuhur Dzuhur Dzuhur Dzuhur Dzuhur
Ashar Ashar Ashar Ashar Ashar Ashar Ashar
Maghri Maghri Maghri Maghri Maghri Maghri Maghrib
b b b b b b
Isya Isya Isya Isya Isya Isya Isya
Tahajju Tahajju Tahajju Tahajju Tahajju Tahajju Tahajjud
d d d d d d

13
Adi Hidayat , buya Amil
Menikah dengan shufairok (bunda Iir),
Dikaruniai putera bernama Muhammad Hamilul Qurani (Amil)
Dikaruniai puteri bernama Amelia Habibatul Musthafa (Amel)

Pendidikan
S1 Bahasa dan sastra Arab, Internasional Islamic Call College Tripoli, Libya
S2 Bahasa dan sastra Arab, Internasional Islamic call College Tripoli, Libya
S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Aktivitas
Imam dan Ketua dewan Khatib Masjid Dakwah Islamiyyah Tripoli Libya
Dewan Pakar Masjid al-Ihsan Jakapermai Bekasi
Direktur Quantum Akhyar Institute
Dosen tamu dan luar biasa Universitas
Narasumber seminar dan ceramah agama
Penulis Buku
Karya Tulis : Kaidah puisi Arab (minhatul jalil bi tarif arudl al-khalil,
2010), Quantum Arabic (metode cepat belajar bahasa Arab, 2011),
Marifatul Insan; pedoman al-Quran menuju insan paripurna, 2012),
Makna Ayat Puasa, mengenal kedalaman bahasa al-Quran, (2012), Al-
Arabiyyah lit thullbil jmiiyyah (Modul Bahasa Arab UMJ, 2012),
Menyoal Hadits-hadits populer,(2013), Ilmu Hadits Praktis (2013),14