Anda di halaman 1dari 2

Sterkte-zwakteanalyse

Naam van student: Lisa Bos


Les / vakgebied : Taal

Stap 1

Sterk Kan beter


Lesontwerp X
Onderbouwing van lesontwerp X
Lesuitvoering (eigen reflectie) X
Lesuitvoering (feedback wpb) X
Overig (bv vanuit overige/ tussentijdse feedback X
van medestudenten, docenten, werkplekbegeleider)

Stap 2:
A. Realisatie van welke van de kritische handelingen wordt op basis van bovenstaande
inventarisatie daadwerkelijk zichtbaar in dit vakgebied?

1. Ik heb gekozen voor de kritische handeling: 1.3 past in de grote groep


effectieve leraarcommunicatie toe: grote gebaren, stem, mimiek,
lichaamshouding, oogcontact, positie in de groep.
Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik hier deze periode veel aan heb gewerkt
waardoor het erg is verbeterd. Om de aandacht van de kinderen erbij te
houden gebruik ik mijn stem, maak ik oogcontact, gebruik ik mimiek en laat ik
duidelijk zien wat mijn positie in de groep is. Hierdoor houdt ik de aandacht
van de groep erbij. Aan het begin van de periode had ik hier veel moeite mee
en wist ik niet hoe ik dit moest toepassen. Tijdens de taalles heb ik hier veel
op gelet, waardoor dit sterk naar voren is gekomen.
2. Ik gekozen voor de kritische handeling: heeft een voorbeeldfunctie met
betrekking tot normen en waarden.
Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik tijdens deze les de regels goed bewaakte.
De kinderen wisten dat wanneer zij iets wilde zeggen, zij hun vinger moesten
opsteken. Een aantal kinderen riepen goede antwoorden door de klas, om de
regel te bewaken benoemde ik wel dat ik iets goeds hoorde, maar dat ik geen
vinger zag. De leerlingen waren zich wel bewust dat ze op goede gedachten
waren, maar ik beloonde hun gedrag niet. Ik gaf een andere leerling de beurt
die hetzelfde antwoord gaf en benoemde dat hij dit goed had en
complimenteerde hem nogmaals. Tijdens mijn les. Door goed gedrag te
benoemen in mijn les geef ik ook voorbeeldfunctie. Wanneer het rumoerig
werd in mijn les ging ik zelf met mijn vinger omhoog en een vinger voor mijn
mond stil zitten wachten totdat het rustig werd. De kinderen namen mijn
gedrag dan over.
3. Ik gekozen voor de kritische handeling: 3.7 integreert mediadidactiek in
leeractiviteiten.
Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik het digibord gebruik in mijn les. Ik heb
vooraf een presentatie op prowise gemaakt die ik in de les gebruik. De
kinderen mogen dan op het bord de woorden in de zin aanwijzen ,de zin
verplaatsen als zij er niet bij kunnen, de richting van de zin weergeven en
vertellen wat er in de zin zou kunnen staan als ze goed naar het plaatjes
kijken. Ik probeer het digibord te gebruiken zodat de kinderen een groot vlak
hebben. Zij kunnen dan zelf dingen aanwijzen en verschuiven als zij dat willen.
Ik merk dat de kinderen dit leuk vinden waardoor er meer vingers komen in de
kring.

B. Realisatie van welke van de kritische handelingen is op basis van bovenstaande


inventarisatie nog niet overtuigend zichtbaar?

1. Ik gekozen voor de kritische handeling: 4.7 past zijn organisatie aan bij
onverwachte situaties op microniveau.
In mijn les gebeurde er iets onverwachts. Er kwam een juffrouw in de klas
waardoor de kinderen werden afgeleid. Het werd erg onrustig. Ik raakte
hierdoor lichtelijk in paniek. Ik werd zelf onrustig en de klas ook. Het koste mij
veel moeite om de klas rustig te krijgen. Hierdoor was ik veel tijd kwijt. Ik moet
leren om in deze situaties zelf rustig te blijven en te zeggen: jongens en
meisje, wij gaan verder met de les want juf A. komt even iets vragen aan juf K.
en niet aan ons. Ik reageerde echter op de juf omdat ik wist dat de kinderen
zouden reageren.
2. Ik gekozen voor de kritische handeling: 1.4 maakt contact met kinderen:
toont zich empathisch, neemt perspectief van de ander in, onderhoudt
contact, luistert naar leerlingen, spreekt leerlingen aan op hun gedrag, voert
gesprekken met leerlingen, geeft feedback;
Ik heb hiervoor gekozen omdat, ik nog te gericht ben op mijn les. Hierdoor vind ik het moeilijk
om tussendoor af te wijken van mijn les als de kinderen iets willen vertellen. Ik probeer mij hier
wel meer op te richten, maar merk dat dit nog een sterk leerpunt is. Vooral bij de kinderen van
groep 1/2 is het belangrijk dat ik hen hun verhalen laat vertellen die ze graag kwijt willen. Ik
ben anders hun concentratie kwijt, omdat ze constant met hun verhaal zitten.

Hulpvraag
Hoe kan ik leren om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan? Hoe kan ik hier het beste
reageren? Is het goed om de gebeurtenis (ligt eraan wat) te negeren en verder te gaan, of is het beter
om dit kort te benoemen, wat er is gebeurd.

Stap 3
Wat is de essentie van de bovenstaande analyse?
Als ik terug kijk naar mijn doelen, zie ik dat ik er al veel bezit. Ik heb een duidelijk beeld hoe ik deze
heb behaald. Er zijn enkele doelen die ik nog niet heb behaald. Door de omschrijving is duidelijk hoe
dit komt en wat ik hieraan kan doen. De volgende periode wil ik hier beter naar kijken. kan hier nu
gericht mee aan de slag. Ik wil de volgende periode letten op het contact maken met de kinderen en
mijn omgang in onverwachte situaties.