Anda di halaman 1dari 2

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting (klassikaal)

(domeinexperts stap 7 -)

Student: Ashley Schriders Docent: Ton van Erp


Vakgebied: Muziek Stagegroep: 6
Klas: 1B Datum feed-forward: 29-03-2017

Voldoet Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


aan product op dit onderdeel te verbeteren?
gewenste
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is Vat deze samen en benoem voorkennis (zie
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving opmerkingen).
van de beginsituatie van de groep, zowel
in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als
in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de


beginsituatie. In de formulering ervan wordt
zichtbaar dat kennis van vakdidactiek en
leerlijnen op een logische manier is
verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn


afgestemd op specifieke kenmerken van
de groep n op specifieke kenmerken van
vakdidactiek.

Werk- en groeperingsvormen zijn


functioneel ondersteunend bij het behalen
van de lesdoelen.

De proces- en productdoelen worden


expliciet gevalueerd met de kinderen.

De werkvormen die worden gehanteerd bij


evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en
sluiten aan op specifieke kenmerken van
de groep.

*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen

Zorg dat de beginsituatie kernachtig geformuleerd is. Beschrijf de voorkennis van de kinderen met
betrekking tot de instrumenten die ze gebruiken in deze les.