Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN DUA TAHUN 2017


i-THINK
TUNJANG/TAJUK/
MINGGU TARIKH OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI PBS
KEMAHIRAN
KBAT

PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K: Menerangkan maksud aneroksia nervosa dan bulimia 1. Menyatakan maksud aneroksia nervosa dan
i-THINK :
4.1 Kesihatan Diri nervosa. bulimia nervosa.
Peta Bulat
4.1.1 Amalan pemakanan tidak sihat K: Menyenaraikan sifat-sifat orang yang mengalami 2. Membincangkan gambar seorang
M1 01/01 Peta Buih
4.1.2 Langkah-langkah Pencegahan aneroksia nervosa dan bulimia nervosa. dewasa yang kurus kering.
Amalan Pemakanan Tidak Sihat. K: Menerangkan ciri-ciri amalan pemakanan tidak sihat. 3. Menyenaraikan sifat-sifat seseorang
PBS :
05/01 K: Menyatakan kesan amalan pemakanan tidak sihat. yang malnutrisi.
Band 1
K: Menyatakan tiga langkah pencegahan amalan 4. Mencari makumat dari pelbagai media
Band 5
pemakanan tidak sihat mengenai amalan pil pelangsing dalam
A: Kesyukuran kumpulan kecil

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan lima aktiviti dalam latihan parcourse 1. Perbincangan maksud daya tahan
1.Kecergasan Fizikal dengan teknik lakuan yang betul dan selamat kardiovaskular
PBS :
1.1. Daya tahan Kardiovaskular K: Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular 2. Melakukan sekurang-kurangnya lima aktiviti
Band 1
089/01 1.1.1 Latihan par-course K: Menerangkan konsep latihan parcourse dalam latihan par-course dari stesen ke stesen.
Band 5
M2 A: Kerjasama semasa aktiviti 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait
Band 6
aktiviti melakukan latihan parcourse
12/01 3. Perbincangan aspek-aspek
KBAT :
keselamatan berkait aktiviti 4 stesen:
Menaakul
a. tekan tubi b. bangkit tubi
c. burpee d. lari ulang-alik 10 m.

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan lima atau lebih aktiviti dalam latihan 1. Melakukan sekurang-kurangnya lima aktiviti PBS :
14/01 1.1 Daya Tahan Kardiovaskular fartlek dalam latihan fartlek Band 5
M3 1.1.2 Latihan Fartlek K: Menyatakan otot-otot yang terlibat dalam latihan. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait Band 6

K: Menerangkan konsep latihan Fartlek aktiviti melakukan latihan.
18/01 A: Kerjasama semasa aktiviti KBAT :
Menaakul

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan hantaran dan menangkap bola 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan
22/01 PBS :
2.1 Permainan Bola Baling dengan teknik lakuan yang betul. 2. Ansur maju dalam membuat hantaran serta
M4 Band 3
2.1.1 Kemahiran hantaran K: Menerangkan teknik membuat hantaran dan menangkap bola
Band 4
26/01 2.1.2 Kemahiran menangkap menangkap bola. 3. Membuat latihan dalam kumpulan kecil
Band 5
A: Kerjasama semasa aktiviti

CUTI TAHUN BARU CINA


26 31 JANUARI 2017

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 1


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017
PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K: Menjelaskan maksud institusi keluarga. 1. Murid menjelaskan maksud institusi keluarga.
4.2. Kekeluargaan K: Menyatakan anggota asas sebuah keluarga. 2. Menyenaraikan anggota asas keluarga
M5 29/01 PBS :
4.2.1 Peranan dan tanggungjawab K: Meyenaraikan peranan dan tanggungjawab 3. Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab
Band 2
ahli keluarga bapa/suami dan ibu/isteri dalam sebuah keluarga. anggota keluarga.
Band 3
02/02 K: Meyenaraikan peranan dan tanggungjawab 4. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang
Band 4
anak/abang/kakak/adik dalam sebuah keluarga. peranan anak/aban/kakak/adik dalam keluarga.
A: Bertanggungjawab 5. Main peranan seorang anak dalam keluarga.

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan aktiviti-aktiviti daya tahan otot bahagian 1. Perbincangan maksud DTO.
05/02 1.2 Daya tahan Otot (DTO) kaki dan tangan dengan teknik lakuan yang betul. 2. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
PBS :
M6 1.2.1 Kaedah Latihan Litar K: Menerangkan maksud DTO. dalam latihan
Band 5
Otot bahagian kaki K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa a. naik turun bangku / tangga
09/02 Band 6
Otot bahagian tangan melakukan latihan DTO. b. lompat selang seli
A: Keyakinan diri

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran mengacah dan menghadang 1. Perbincangan teknik mengacah dan
12/02 PBS :
2.1 Permainan: Bola Baling bola dengan teknik lakuan yang betul dan selamat menghadang bola
M7 Band 3
2.1.4 Kemahiran mengacah K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam 2. Melakukan kemahiran mengacah
Band 4
16/02 2.1.5 Kemahiran menghadang kemahiran mengacah dan menghadang dan menghadang dalam kumpulan kecil
Band 5
A: Semangat kesukanan

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran mengelecek dan 1. Perbincangan teknik mengelecek PBS :
2.1 Permainan : Bola Baling melantun bola dengan teknik yang betul. dan melantun bola baling. Band 3
19/02 2.1.3 Kemahiran mengelecek K: Menyatakan peraturan mengelecek dan 2. Melakukan kemahiran mengelecek Band 4
M8
melantun dalam bola baling. dan melantun dalam kumpulan kecil Band 5
24/02 A: Kegembiraan / kepuasan
KBAT :
Menaakul

PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan karbohidrat, protein dan lemak 1. Membuat rujukan pelbagai media
5.1 Pemakanan sebagai makronutrien. berkait makronutrien.
5.1.1. Makronutrien K: Menyenaraikan perbezaan fungsi makro 2. Menguji sampel makanan untuk
i-THINK :
5.1.2 Mikronutrien nutrien dalam sajian makanan. menentukan kelas makanan.
M9 26/02 Peta Dakap
K: Mengenalpasti sumber dan kepentingan 3. Perbincangan fungsi makro nutrien.
Peta Pelbagai Alir
Makronutrien 4. Menyediakan folio individu tentang
02/03 K: Menyatakan contoh-contoh mikronutrien dan makronutrien dan fungsinya.
PBS :
sumbernya. 5. Perbincangan maksud mikronutrien.
Band 5
K: Mengenal pasti fungsi mikronutrien 6. Menyenaraikan beberapa mikro
A: Kesedaran kepentingan makanan seimbang nutrien dan sumbernya.

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 2


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017
UJIAN SEGAK 1 P: Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik 1. Aktiviti SEGAK secara berpasangan
i. Naik turun lakuan yang betul Naik turun bangku
bangku K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK Tekan tubi
Sepanjang ii. Tekan tubi A: Bekerjasama Bangkit tubi separa
iii. Bangkit Duduk dan jangkau PAJSK
Bulan Mac tubi separa 2. Mencatatkan skor
iv. Duduk dan
jangkau

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran menjaring dan menjaga 1. Perbincangan teknik menjaring dan menjaga gol PBS :
2.1 Permainan: Bola Baling gol dengan teknik lakuan yang betul. 2. Melakukan kemahiran menjaring dan menjaga Band 3
05/03 2.1.6 Kemahiran menjaring K: Menyatakan teknik menjaring dan menjaga gol gol Band 4
M10 2.1.7 Kemahiran menjaga gol yang betul. dalam kumpulan kecil Band 5
09/03 A: Kegembiraan
KBAT :
- Menaakul

12/03 UJIAN PENILAIAN 1


M11
12 16 MAC 2017
16/03

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


17 MAC 2017 25 MAC 2017
PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan lari pecut 60 m dengan teknik lakuan 1. Perbincangan prosedur latihan. PBS :
26/03 1.6 Kelajuan yang betul dan selamat. 2. Perbincangan komponen kecergasan lain yang Band 5
lari pecut 60 m K: Menerangkan komponen kecergasan yang berkait dengan kelajuan. Band 6
M12
berkait dengan kelajuan. 3. Perbincangan hubungkait komponen kelajuan
30/03 K: Menyatakan maksud kelajuan dengan sukan dan permainan. KBAT :
A: Keyakinan diri 4. Melakukan aktiviti lari pecut. Menaakul

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran pertukaran baton dalam 1. Perbincangan teknik pertukaran baton yang betul.
02/04 2.3 Lari berganti-ganti zon pertukaran dengan teknik lakuan yang betul. 2. Perbincangan peraturan dalam pertukaran baton
PBS :
M12 2.3.2 Latihan teknik memberi K: Menerangkan kepentingan susunan pelari dalam dalam zon pertukaran.
Band 4
06/04 dan menerima baton acara lari berganti-ganti. 3. Melakukan pertukaran baton secara berpasangan.
Band 5
A: Kerjasama

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan larian selekoh dengan teknik lakuan 1. Perbincangan peraturan kedudukan pelari dalam
2.3 Lari berganti- ganti yang betul. lorong dan dalam zon pertukaran baton.
09/04 PBS :
2.3.3 Teknik larian di selekoh K: Menerangkan peraturan kedudukan pelari dalam 2. Membuat larian selekoh secara individu.
M13 Band 4
lorong dan dalam zon pertukaran baton 3. Membuat pertukaran baton di selekoh secara
Band 5
13/04 A: Kerjasama berpasangan

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 3


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017
PJ: KECERGASAN P: Melakukan tiga aktiviti kekuatan otot bahagian 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam
1.3 Kekuatan Otot tangan dan otot kaki dengan teknik lakuan yang aktiviti kekuatan otot.
1.3.1 Jenis-jenis latihan betul dan selamat. 2. Melakukan aktiviti berikut secara ansur maju.
16/04 1.3.2 Latihan membina kekuatan otot K: Mengaitkan kepentingan kekuatan otot dalam a. Bicep curl
PBS :
M14 Otot tangan sukan, permainan dan aktiviti harian. Mendagu
Band 4
20/04 Otot kaki K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa Tolak dinding
Band 5
melakukan aktiviti kekuatan otot. Tekan tubi
A: Keyakinan diri Naik Turun Bangkit
Lompat Selang Seli

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Menggunakan teknik pengukuran menggunakan 1. Perbincangan maksud komposisi badan.
1.4 Komposisi badan. kaliper untuk menentukan komposisi lemak badan. 2. Perbincangan prosedur pengukuran menggunakan PBS :
23/04 P: Mengukur komposisi badan dengan menggunakan kaliper Band 1
kaliper. 3. Melakukan pengukuran menggunakan kaliper Band 2
M15
K: Menyatakan maksud komposisi badan. secara berpasangan. Band 3
27/04 K: Menerangkan prosedur pengukuran menggunakan 4. Mentafsir keputusan Band 4
kaliper 5. Merekodkan data komposisi badan. Band 5
A: Kesedaran

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan gaya memegang lembing dengan 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait
2.4 Merejam lembing teknik yang betul rejam lembing.
30/04 2.4.3 Gaya memegang lembing K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan berkait 2. Perbincangan peraturan dan undang-undang rejam PBS :
M16 aktiviti rejam lembing. lembing. Band 4
04/05 A: Tanggungjawab 3. Melakukan gaya memegang dan merejam lembing Band 5
secara ansur maju.

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan acara rejam lembing dengan teknik lakuan 1. Perbincangan fasa-fasa acara merejam lembing.
2.4 Merejam lembing yang betul dan selamat. 2. Perbincangan kesalahan semasa merejam. PBS :
2.4.4 Teknik Merejam lembing K: Menamakan bahagian-bahagian lembing 3. Menamakan otot-otot yang terlibat. Band 3
07/05 2.4.5 Undang-undang dan peraturan K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan sebelum, 4. Perbincangan aspek teknikal. Band 4
M17 semasa dan selepas melakukan rejam lembing. Band 5
11/05 K: Menamakan lima fasa-fasa merejam lembing
K: Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam KBAT :
permainan merejam lembing. Menaakul
A: Tanggungjawab.

14/05
M18 &

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
M19 9 19 Mei 1916
26/05

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


26 MEI 2017 10 JUN 2017

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 4


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017
PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyenaraikan tiga tahap stress. 1. Perbincangan tentang stres dan tahap stres. i-THINK :
5.2 Pengurusan Konflik dan Stres K: Menyenaraikan kesan distress dan eustres. 2. Menyenaraikan kesan-kesan eustres dan distress Peta Pokok
11/06 5.2.1 Tahap stress K: Menyatakan lima cara atau lebih untuk mengurus 3. Perbincangan tentang kaedah pengurusan stres. Peta Pelbagai Alir
M21 5.2.2 Cara mengurus stress stress. 4. Mencari maklumat dari pelbagai media.
15/06 K: Menjelaskan cara mengurus stres yang dihadapi. PBS :
A: Kesedaran dan penghargaan kendiri. Band 1
Band 2

PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyenaraikan tiga kesan pengambilan dadah 1. Perbincangan dalam kumpulan tentang dadah. i-THINK :
18/06 5.1 Penyalahgunaan Bahan terhadap tubuh badan, keluarga, masyarakat dan 2. Merujuk pelbagai media berkait kesan dadah Peta Pelbagai Alir
M22 5.3.1 Kesan pengambilan dadah negara. kepada tubuh badan.

terhadap tubuh badan A: Kesyukuran dan kesedaran 3. Menyediakan folio individu berkait dengan kesan PBS :
22/06 5.3.2 Kesan pengambilan dadah pengambilan dadah kepada keluarga. Band 4
kepada keluarga Band 5

CUTI HARI RAYA ADILFITRI


25 30 JUN 2017
PJ: KECERGASAN FIZIKAL K: Menjelaskan maksud prinsip latihan 1. Perbincangan prinsip latihan kekhususan, intensiti
25/06 1.7 Prinsip Latihan K: Menyatakan tiga atau lebih faedah latihan dan set/ulangan.
M23
1.7.1 Kekhususan K: Menyatakan tiga prinsip latihan 2. Menyatakan faedah latihan. i-THINK :
29/06 1.7.2 Intensiti latihan A: Menyedari kepentingan prinsip latihan. 3. Melakukan satu sesi latihan dirancang. Peta Bulat
1.7.3 set dan ulangan

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan aktiviti-aktiviti lompat Dakap dan ketingting 1. Perbincangan prosedur latihan.
1.5 Kuasa dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. 2. Melakukan aktiviti lompat dakap dan ketingting
02/07 1.5.1 Teknik Melakukan aktiviti K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan berkait secara ansur maju.
M24 PBS :
meningkatkan kuasa kaki dengan lompat dakap. 3. Perbincangan komponen kecergasan berkait Band 5
06/07 K: Menyatakan maksud kuasa dengan sukan dan permainan Band 6
A: Keyakinan diri dan kerjasama 4. Perbincangan aspek-aspek keselamatan

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan pukulan servis tinggi, servis rendah 1. Perbincangan cara membuat servis tinggi, servis PBS :
2.2 Permainan : Badminton dan servis kilas dengan teknik lakuan yang betul. rendah dan servis kilas. Band 3
2.2.1 Kemahiran Memegang Raket K: Menerangkan teknik memegang raket dengan betul. 2. Perbincangan cara memegang raket dengan betul. Band 4
09/07 2.2.2 Kemahiran servis K: Mengenalpasti gelanggang untuk permainan 3. Perbincangan undang-undang dan peraturan Band 5
M25 a) Servis tinggi badminton. membuat servis.

13/07vii b) Servis rendah K: Menerangkan cara membuat servis tinggi, servis 4. Mengenal pasti gelanggang untuk permainan KBAT :
viii c) Servis kilas rendah dan servis kilas dengan teknik yang betul badminton. - Menaakul
A: Kerjasama 5. Melakukan servis tinggi, rendah dan kilas secara - membanding
individu. beza

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 5


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan pukulan hadapan, pukulan kilas dan 1. Perbincangan teknik membuat pukulan hadapan
2.2 Permainan Badminton. pukulan lob dengan teknik lakuan yang betul. dan pukulan kilas dan lob rendah. PBS :
xii 2.2.3 -Kemahiran pukulan P: Melakukan smesy dan pergerakan kaki dengan 2. Perbincangan teknik kemahiran smesy dan Band 3
xiii a- pukulan hadapan teknik lakuan yang betul. pergerakan kaki dengan teknik lakuan yang betul. Band 4
16/07xiv b- pukulan kilas K: Menerangkan cara membuat pukulan pukulan 3. Perbincangan tentang undang-undang dan Band 5
M26 xv c- lob hadapan, pukulan kilas dan pukulan lob dengan peraturan dalam permainan badminton.

xvi 2.2.4 Kemahiran smesy betul.
20/07xvii 2.2.5 Kemahiran gerakan kaki K: Menerangkan kemahiran smesy dan pergerakan KBAT :
xviii 2.2.6 Undang-undang dan peraturan kaki dengan betul. - Menaakul
xix K: Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam - membanding
permainan badminton. beza
A: Kegembiraan dan kerjasama.

PK: KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN K: Menyatakan akta perlindungan kanak-kanak. 1. Mencari maklumat mengenai penderaan kanak-
PERSEKITARAN K: Menerangkan jenis-jenis penderaan. kanak.
6.1 Akta dan undang- undang. K: Mengenalpasti agensi-agensi terlibat dengan 2. Perbincangan akta perlindungan kanak-kanak
23/07 6.1.1 Akta perlindungan kanak-kanak pengendalian kes penganiayaan kanak-kanak.. dalam kumpulan. PBS :
M26
1901 K: Mengetahui peranan dan kepentingan agensi- 3. Perbincangan jenis-jenis penderaan. Band 5
27/07 6.1.2 Bentuk Penderaan agensi terlibat. 4. Kajian kes dalam suratkhabar. Band 6
xx 6.1.3 Agensi Yang Mengendalikan K: Mengenal pasti kesan-kesan penderaan. 5. Membincangkan peranan agensi tersebut
xxi Kes Penganiyaan Kanak-Kanak A: Kesedaran dan tanggungjawab.
xxii 6.1.4 Kesan penderaan

UJIAN SEGAK 2 P: Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik 1. Aktiviti SEGAK secara berpasangan
v. Naik turun lakuan yang betul Naik turun bangku
bangku K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK Tekan tubi
vi. Tekan tubi A: Bekerjasama Bangkit tubi separa
vii. Bangkit Duduk dan jangkau PAJSK
tubi separa 2. Mencatatkan skor
viii. Duduk dan
jangkau

PJ: KESUKANAN P: Meyediakan satu jadual rekod peralatan 1. Perbincangan kepentingan menyusun alatan
3.1 Pengurusan peralatan P: Menyusun mengikut keutamaan stok alatan sukan mengikut keutamaan
30/07 a. Buku rekod peralatan sukan dan permainan dalam bilik sukan. 2. Menyediakan senarai semak berkenaan PBS :
M28 b. Buku rekod keluar masuk alatan K: Menjelaskan cara penyemakan stok alatan sukan. alatan yang terdapat dalam stor sukan. Band 4
03/08 sukan K: Melukis rajah kitaran langkah penyemakan stok 3. Menyusun alatan sukan dalam bilik sukan. Band 5
xxiii 3.1.1 Membuat penyemakan stok alatan. 4. Membincangkan aspek-aspek keselamatan.
peralatan A: Kerjasama

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 6


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017
xxiv PJ: KESUKANAN K: Menghuraikan dua jenis insentif dalam sukan. 1. Mencari maklumat dari pelbagai media berkait
06/08xxv 3.2 Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani K:Menjelaskan kesan insentif dalam sukan & permainan. insentif dalam sukan dan permainan.
xxvi dan Sukan. K: Mengenalpasti tiga isu sosiobudaya dalam 2. Perbincangan kesan insentif dalam sukan dan
M29 PBS :
xxvii 3.2.1 Isu Insentif dalam sukan sukan dan permainan. permainan.
10/08xxviii Band 6
3.2.2 Isu Sosiobudaya K:Menjelaskan fungsi sosiobudaya dalam permainan. 3. Menyenaraikan faktor-faktor sosiobudaya
A: Amanah dalam permainan.

13/08 PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melakukan aktiviti-aktiviti gerak edar asas dengan 1. Perbincangan teknik gerak edar asas.
PBS :
2.5 Gimnastik Artistik teknik lakuan yang betul dan selamat. 2. Melakukan aktiviti gerak edar.
M30 Band 4
2.5.1 Pola gerak edar asas K: Menerangkan teknik pergerakan edar asas
17/08 Band 5
A: Keyakinan diri

xxix PK: KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN P: Menunjukkan prosedur perlaksanaan T.O.T.A.P.S. 1. Perbincangan prosedur dan prinsip T.O.T.A.P.S i-THINK :
20/08 xxx PERSEKITARAN K: Menerangkan prosedur dan prinsip T.O.T.A.P.S. 2. Melakukan prosedur T.O.T.A.P.S. Peta Alir
M31 xxxi 6.2 Pertolongan Cemas. A: Keyakinan diri 3. Menyediakan folio individu berkait prosedur dan
24/08xxxii 6.2.1 Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S. prinsip T.O.T.A.P.S. PBS :
Band 4

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II


25 OGOS 2017 02 SEPTEMBER 2017
PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur 1. Perbincangan maksud gimnastik berirama.
2.6 Gimnastik Irama dengan lancar dan selamat. 2. Membincangkan keselamatam tempat aktiviti dan
03/09 2.6.1 Pergerakan Meringkuk dan K: Menerangkan ansur maju untuk melakukan gerakkan persekitaran.
PBS :
M32 Melunjur yang berkaitan. 3. Melakukan gerak meringkuk dan melunjur secara
Band 3
07/09 K: Mengenal pasti aspek keselamatan sebelum individu.
Band 4
melakukan aktiviti.
A: Kegembiraan

PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melukis dan melabelkan kompas membaca peta dan 1. Membincangkan maksud orienteering.
2.9 Orienteering menggunakan kompas untuk mencari bearing. 2. Melukis dan melabelkan kompas
P: Melakukan aktiviti orienteering dengan teknik yang 3. Menggunakan kompas untuk membaca bearing
10/09 PBS :
betul. objek yang ditetapkan.
Band 3
M33 K: Menerangkan cara-cara menggunakan kompas untuk 4. Perbincangan aktiviti orienteering yang telah
Band 4
14/09 mencari bearing. dirancang oleh guru.
Band 5
K: Menerangkan kepentingan dan faedah aktiviti 5. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa
orienteering. melakukan aktiviti.
A: Keyakinan diri. 6. Melakukan aktiviti orienteering

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 7


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017
xxxiii PJ: KESUKANAN K: Menerangkan maksud etika dan kepentingan 1. Perbincangan kebaikan amalan permainan bersih. i-THINK :
xxxiv 3.3 Etika etika dalam sukan dan permainan. 2. Perbincangan etika untuk pemain, jurulatih dan Peta Pokok
17/09xxxv 3.3.1 Amalan permainan bersih K: Menyatakan tiga atau lebih kesan amalan permainan penonton.
M34 xxxvi 3.3.2 Kesan daripada permainan bersih kepada pengadil, pegawai,pemain & penonton. 3. Perbincangan amalan permainan bersih. PBS :
21/09xxxvii bersih K:Menjelaskan tindakan untuk meningkatkan etika 4. Perbincangan kesan daripada permainan bersih. Band 4
penonton. Band 5
A: Menghargai dan tanggungjawab. Band 6

24/09
M35 &

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
M36 25 SEPTEMBER 2017 6 OKTOBER 2017
05/10

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan berbagai pergerakan dengan kelajuan 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu
2.7 Gimnastik Pendidikan berbeza dan dengan teknik lakuan yang betul. diambil kira dalam pergerakan gimnastik
08/10 xxxviii i. Tema 3: Kesedaran masa K: Menghuraikan komponen kecergasan yang pendidikan.
PBS :
M37 diaplikasikan dalam gimnastik pendidikan. 2. Perbincangan komponen kecergasan yang
Band 4
12/10 A: Keyakinan diri diaplikasikan dalam pergerakan.
Band 5
3. Melakukan beberapa kemahiran gimnastik
pendidikan secara individu.

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan pergerakan yang menggunakan 1. Perbincangan ansur maju pergerakan yang
15/10 2.7 Gimnastik Pendidikan sekurang- kurangnya dua bahagian anggota badan. hendak dilakukan.
ii. Tema 4 : Kesedaran P: Melakukan pergerakan yang melibatkan 2. Perbincangan langkah-langkah keselamatan PBS :
M38
Perkaiatan Antara Pelbagai penggunaan anggota badan dengan alatan. dalam aktiviti yang dirancangkan. Band 4
19/10 Bahagian Tubuh Badan. K: Menyatakan ansur maju pergerakan yang dilakukan. 3. Melakukan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan Band 5
A: Keyakinan diri dan kreativiti. secara individu.

CUTI DEEPAVALI
15 19 OKTOBER 1916
xxxix PJ: KEMAHIRAN P: Melakukan pergerakan kreatif secara berpasangan 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkaitan
22/10 2.8 Pergerakan Kreatif dan secara berkumpulan. aktiviti. PBS :
M39 xli 2.8.1 Penyesuaian terhadap rakan K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan berkait 2. Perbincangan ansur maju pergerakan kreatif secara Band 3
26/10 dengan pergerakan kreatif. berpasangan dan secara berkumpulan. Band 4
A: Kegembiraan dan kerjasama 3. Merancangkan pergerakan kreatif.

xlii PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan lima lompatan asas dengan teknik 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan.
xliii 2.8 Pergerakan kreatif lakuan yang betul dan selamat. 2. Perbincangan maksud lompatan asas, bentuk tubuh
29/10 2.8.2 Penggunaan tubuh badan P: Melakukan beberapa isyarat dengan beberapa badan dan gerak isyarat.
M40 sebagai alat. bahagian anggota badan. 3. Merancangkan aktiviti berkait lompatan asas, PBS :
02/11xliv K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan berkait bentuk tubuh badan dan gerak isyarat. Band 5
dengan aktiviti. 4. Melakukan aktiviti yang dirancangkan secara
A: Kegembiraan dan kreativiti. individu.

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 8


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA TAHUN 2017

05/11xlv PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan lapan lakuan daya asas dengan 1. Perbincangan lapan lakuan daya asas.
PBS :
xlvi 2.8 Pergerakann kreatif teknik lakuan yang betul dan selamat. 2. Perbincangan prosedur dalam lapan lakuan daya
M41 Band 4
xlvii 2.8.3 Lapan lakuan daya asas K: Menerangkan teknik-teknik lapan lakuan daya asas. asas.
09/11 Band 5
A: Kegembiraan 3. Melakukan lapan lakuan daya asas secara individu.

12/11 PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melakukan aktiviti-aktiviti gerak edar asas dengan 1. Perbincangan teknik gerak edar asas.
PBS :
2.5 Gimnastik Artistik teknik lakuan yang betul dan selamat. 2. Melakukan aktiviti gerak edar.
M42 Band 4
2.5.1 Pola gerak edar asas(lanjutan) K: Menerangkan teknik pergerakan edar asas
16/11 Band 5
A: Keyakinan diri

PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur 1. Perbincangan maksud gimnastik berirama. PBS :
2.6 Gimnastik Irama dengan lancar dan selamat. 2. Membincangkan keselamatan tempat aktiviti dan Band 3
19/11 2.6.1 Pergerakan Meringkuk dan K: Menerangkan ansur maju untuk melakukan persekitaran. Band 4
M43 Melunjur (Lanjutan) gerakkan yang berkaitan. 3. Melakukan gerak meringkuk dan melunjur secara
23/11 K: Mengenal pasti aspek keselamatan sebelum individu. KBAT :
melakukan aktiviti. - membanding
A: Kegembiraan beza

CUTI AKHIR TAHUN


24 NOVEMBER 2017 31 DISEMBER 2017

Disediakan oleh: Puan Siti Asni Awang 9