Anda di halaman 1dari 24

SIFIR 1 SIFIR 2 SIFIR 3 SIFIR 4 SIFIR 5

1X1=1 1X2=2 1X3=3 1X4=4 1X5=5


2X1=2 2X2=4 2X3=6 2X4=8 2 X 5 = 10
3X1=3 3X2=6 3X3=9 3 X 4 = 12 3 X 5 = 15
4X1=4 4X2=8 4 X 3 = 12 4 X 4 = 16 4 X 5 = 20
5X1=5 5 X 2 = 10 5 X 3 = 15 5 X 4 = 20 5 X 5 = 25
6X1=6 6 X 2 = 12 6 X 3 = 18 6 X 4 = 24 6 X 5 = 30
7X1=7 7 X 2 = 14 7 X 3 = 21 7 X 4 = 28 7 X 5 = 35
8X1=8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40
9X1=9 9 X 2 = 18 9 X 3 = 27 9 X 4 = 36 9 X 5 = 45
10 x 1 = 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50
11 x 1 = 11 11 x 2 = 22 11 x 3 = 33 11 x 4 = 44 11 x 5 = 55
12 x 1 = 12 12 x 2 = 24 12 x 3 = 36 12 x 4 = 48 12 x 5 = 60
SIFIR 6 SIFIR 7 SIFIR 8 SIFIR 9 SIFIR 10
1X6=6 1X7=7 1X8=8 1X9=9 1 X 10 = 10
2 X 6 = 12 2 X 7 = 14 2 X 8 = 16 2 X 9 = 18 2 X 10 = 20
3 X 6 = 18 3 X 7 = 21 3 X 8 = 24 3 X 9 = 27 3 X 10 = 30
4 X 6 = 24 4 X 7 = 28 4 X 8 = 32 4 X 9 = 36 4 X 10 = 40
5 X 6 = 30 5 X 7 = 35 5 X 8 = 40 5 X 9 = 45 5 X 10 = 50
6 X 6 = 36 6 X 7 = 42 6 X 8 = 48 6 X 9 = 54 6 X 10 = 60
7 X 6 = 42 7 X 7 = 49 7 X 8 = 56 7 X 9 = 63 7 X 10 = 70
8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X 10 = 80
9 X 6 = 54 9 X 7 = 63 9 X 8 = 72 9 X 9 = 81 9 X 10 = 90
10 x 6 = 60 10 x 7 = 70 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 10 x 10 = 100
11 x 6 = 66 11 x 7 = 77 11 x 8 = 88 11 x 9 = 99 11 x 10 = 110
12 x 6 = 72 12 x 7 = 84 12 x 8 = 96 12 x 9 = 108 12 x 10 = 120
SIFIR 1 SIFIR 2 SIFIR 3 SIFIR 4 SIFIR 5
1X1=1 1X2=2 1X3=3 1X4=4 1X5=5
2X1=2 2X2=4 2X3=6 2X4=8 2 X 5 = 10
3X1=3 3X2=6 3X3=9 3 X 4 = 12 3 X 5 = 15
4X1=4 4X2=8 4 X 3 = 12 4 X 4 = 16 4 X 5 = 20
5X1=5 5 X 2 = 10 5 X 3 = 15 5 X 4 = 20 5 X 5 = 25
6X1=6 6 X 2 = 12 6 X 3 = 18 6 X 4 = 24 6 X 5 = 30
7X1=7 7 X 2 = 14 7 X 3 = 21 7 X 4 = 28 7 X 5 = 35
8X1=8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40
9X1=9 9 X 2 = 18 9 X 3 = 27 9 X 4 = 36 9 X 5 = 45
10 x 1 = 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50
11 x 1 = 11 11 x 2 = 22 11 x 3 = 33 11 x 4 = 44 11 x 5 = 55
12 x 1 = 12 12 x 2 = 24 12 x 3 = 36 12 x 4 = 48 12 x 5 = 60
SIFIR 6 SIFIR 7 SIFIR 8 SIFIR 9 SIFIR 10
1X6=6 1X7=7 1X8=8 1X9=9 1 X 10 = 10
2 X 6 = 12 2 X 7 = 14 2 X 8 = 16 2 X 9 = 18 2 X 10 = 20
3 X 6 = 18 3 X 7 = 21 3 X 8 = 24 3 X 9 = 27 3 X 10 = 30
4 X 6 = 24 4 X 7 = 28 4 X 8 = 32 4 X 9 = 36 4 X 10 = 40
5 X 6 = 30 5 X 7 = 35 5 X 8 = 40 5 X 9 = 45 5 X 10 = 50
6 X 6 = 36 6 X 7 = 42 6 X 8 = 48 6 X 9 = 54 6 X 10 = 60
7 X 6 = 42 7 X 7 = 49 7 X 8 = 56 7 X 9 = 63 7 X 10 = 70
8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X 10 = 80
9 X 6 = 54 9 X 7 = 63 9 X 8 = 72 9 X 9 = 81 9 X 10 = 90
10 x 6 = 60 10 x 7 = 70 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 10 x 10 = 100
11 x 6 = 66 11 x 7 = 77 11 x 8 = 88 11 x 9 = 99 11 x 10 = 110
12 x 6 = 72 12 x 7 = 84 12 x 8 = 96 12 x 9 = 108 12 x 10 = 120
SIFIR 1 SIFIR 2 SIFIR 3 SIFIR 4 SIFIR 5
1X1=1 1X2=2 1X3=3 1X4=4 1X5=5
2X1=2 2X2=4 2X3=6 2X4=8 2 X 5 = 10
3X1=3 3X2=6 3X3=9 3 X 4 = 12 3 X 5 = 15
4X1=4 4X2=8 4 X 3 = 12 4 X 4 = 16 4 X 5 = 20
5X1=5 5 X 2 = 10 5 X 3 = 15 5 X 4 = 20 5 X 5 = 25
6X1=6 6 X 2 = 12 6 X 3 = 18 6 X 4 = 24 6 X 5 = 30
7X1=7 7 X 2 = 14 7 X 3 = 21 7 X 4 = 28 7 X 5 = 35
8X1=8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40
9X1=9 9 X 2 = 18 9 X 3 = 27 9 X 4 = 36 9 X 5 = 45
10 x 1 = 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50
11 x 1 = 11 11 x 2 = 22 11 x 3 = 33 11 x 4 = 44 11 x 5 = 55
12 x 1 = 12 12 x 2 = 24 12 x 3 = 36 12 x 4 = 48 12 x 5 = 60
SIFIR 6 SIFIR 7 SIFIR 8 SIFIR 9 SIFIR 10
1X6=6 1X7=7 1X8=8 1X9=9 1 X 10 = 10
2 X 6 = 12 2 X 7 = 14 2 X 8 = 16 2 X 9 = 18 2 X 10 = 20
3 X 6 = 18 3 X 7 = 21 3 X 8 = 24 3 X 9 = 27 3 X 10 = 30
4 X 6 = 24 4 X 7 = 28 4 X 8 = 32 4 X 9 = 36 4 X 10 = 40
5 X 6 = 30 5 X 7 = 35 5 X 8 = 40 5 X 9 = 45 5 X 10 = 50
6 X 6 = 36 6 X 7 = 42 6 X 8 = 48 6 X 9 = 54 6 X 10 = 60
7 X 6 = 42 7 X 7 = 49 7 X 8 = 56 7 X 9 = 63 7 X 10 = 70
8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X 10 = 80
9 X 6 = 54 9 X 7 = 63 9 X 8 = 72 9 X 9 = 81 9 X 10 = 90
10 x 6 = 60 10 x 7 = 70 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 10 x 10 = 100
11 x 6 = 66 11 x 7 = 77 11 x 8 = 88 11 x 9 = 99 11 x 10 = 110
12 x 6 = 72 12 x 7 = 84 12 x 8 = 96 12 x 9 = 108 12 x 10 = 120
SIFIR 1 SIFIR 2 SIFIR 3 SIFIR 4 SIFIR 5
1X1=1 1X2=2 1X3=3 1X4=4 1X5=5
2X1=2 2X2=4 2X3=6 2X4=8 2 X 5 = 10
3X1=3 3X2=6 3X3=9 3 X 4 = 12 3 X 5 = 15
4X1=4 4X2=8 4 X 3 = 12 4 X 4 = 16 4 X 5 = 20
5X1=5 5 X 2 = 10 5 X 3 = 15 5 X 4 = 20 5 X 5 = 25
6X1=6 6 X 2 = 12 6 X 3 = 18 6 X 4 = 24 6 X 5 = 30
7X1=7 7 X 2 = 14 7 X 3 = 21 7 X 4 = 28 7 X 5 = 35
8X1=8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40
9X1=9 9 X 2 = 18 9 X 3 = 27 9 X 4 = 36 9 X 5 = 45
10 x 1 = 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50
11 x 1 = 11 11 x 2 = 22 11 x 3 = 33 11 x 4 = 44 11 x 5 = 55
12 x 1 = 12 12 x 2 = 24 12 x 3 = 36 12 x 4 = 48 12 x 5 = 60
SIFIR 6 SIFIR 7 SIFIR 8 SIFIR 9 SIFIR 10
1X6=6 1X7=7 1X8=8 1X9=9 1 X 10 = 10
2 X 6 = 12 2 X 7 = 14 2 X 8 = 16 2 X 9 = 18 2 X 10 = 20
3 X 6 = 18 3 X 7 = 21 3 X 8 = 24 3 X 9 = 27 3 X 10 = 30
4 X 6 = 24 4 X 7 = 28 4 X 8 = 32 4 X 9 = 36 4 X 10 = 40
5 X 6 = 30 5 X 7 = 35 5 X 8 = 40 5 X 9 = 45 5 X 10 = 50
6 X 6 = 36 6 X 7 = 42 6 X 8 = 48 6 X 9 = 54 6 X 10 = 60
7 X 6 = 42 7 X 7 = 49 7 X 8 = 56 7 X 9 = 63 7 X 10 = 70
8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X 10 = 80
9 X 6 = 54 9 X 7 = 63 9 X 8 = 72 9 X 9 = 81 9 X 10 = 90
10 x 6 = 60 10 x 7 = 70 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 10 x 10 = 100
11 x 6 = 66 11 x 7 = 77 11 x 8 = 88 11 x 9 = 99 11 x 10 = 110
12 x 6 = 72 12 x 7 = 84 12 x 8 = 96 12 x 9 = 108 12 x 10 = 120
SIFIR 1 SIFIR 2 SIFIR 3 SIFIR 4 SIFIR 5
1X1=1 1X2=2 1X3=3 1X4=4 1X5=5
2X1=2 2X2=4 2X3=6 2X4=8 2 X 5 = 10
3X1=3 3X2=6 3X3=9 3 X 4 = 12 3 X 5 = 15
4X1=4 4X2=8 4 X 3 = 12 4 X 4 = 16 4 X 5 = 20
5X1=5 5 X 2 = 10 5 X 3 = 15 5 X 4 = 20 5 X 5 = 25
6X1=6 6 X 2 = 12 6 X 3 = 18 6 X 4 = 24 6 X 5 = 30
7X1=7 7 X 2 = 14 7 X 3 = 21 7 X 4 = 28 7 X 5 = 35
8X1=8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40
9X1=9 9 X 2 = 18 9 X 3 = 27 9 X 4 = 36 9 X 5 = 45
10 x 1= 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50
11 x 1 = 11 11 x 2 = 22 11 x 3 = 33 11 x 4 = 44 11 x 5 = 55
12 x 1 = 12 12 x 2 = 24 12 x 3 = 36 12 x 4 = 48 12 x 5 = 60

SIFIR 6 SIFIR 7 SIFIR 8 SIFIR 9 SIFIR 10


1X6=6 1X7=7 1X8=8 1X9=9 1 X 10 = 10
2 X 6 = 12 2 X 7 = 14 2 X 8 = 16 2 X 9 = 18 2 X 10 = 20
3 X 6 = 18 3 X 7 = 21 3 X 8 = 24 3 X 9 = 27 3 X 10 = 30
4 X 6 = 24 4 X 7 = 28 4 X 8 = 32 4 X 9 = 36 4 X 10 = 40
5 X 6 = 30 5 X 7 = 35 5 X 8 = 40 5 X 9 = 45 5 X 10 = 50
6 X 6 = 36 6 X 7 = 42 6 X 8 = 48 6 X 9 = 54 6 X 10 = 60
7 X 6 = 42 7 X 7 = 49 7 X 8 = 56 7 X 9 = 63 7 X 10 = 70
8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X 10 = 80
9 X 6 = 54 9 X 7 = 63 9 X 8 = 72 9 X 9 = 81 9 X 10 = 90
10 X 6 = 60 10 X 7 = 70 10 X 8 = 80 10 X 9 = 90 10 X 10 = 100
11 X 6 = 66 11 X 7 = 77 11 X 8 = 88 11 X 9 = 99 11 X 10 = 110
12 X 6 = 72 12 X 10 = 120
12 X 7 = 84 12 X 8 = 96 12 X 9 = 108
1 2 3
4 5 6
7 8 9
2 4 6
8 0 2
4 6 8
Sifir 1, 3, 9 & 7 Sifir 1, 3, 9 & 7 Sifir 1, 3, 9 & 7 Sifir 1, 3, 9 & 7 Sifir 1, 3, 9 & 7

Sifir 2, 6, 8 & 4 Sifir 2, 6, 8 & 4 Sifir 2, 6, 8 & 4 Sifir 2, 6, 8 & 4 Sifir 2, 6, 8 & 4
KATA-KATA
HIKMAH
Air yang
Masa itu Tanpa Ilmu itu terus menitik Kenal pasti
emas. semangat adalah itu akan kelemahan
Hargailah tidak ada dapat
suatu diri anda
menembusi
masa pekerjaan kemuliaan batu dan
dengan besar yang yang tidak walaupun bertindak
sebaiknya- dapat ternilai kerasnya mulai
baiknya. diciptakan harganya batu tersebut sekarang
Manusia
Ilmu itu Fokus Setiap itu semua
adalah Untuk
kepada orang sama
suatu berjaya
kerja boleh tetapi ilmu
kemuliaan saya mesti
penting berjaya menjadikan
yang tidak lebih rajin
walaupun asalkan dia mereka
ternilai daripada
tidak berlatih cukup
harganya orang lain tanpa jemu
seronok berbeza
Ilmu itu Jangan
Kejayaan Kenal pasti didapati
semanis Modal yang gagal
kelemahan dengan
madu paling baik lidah yang untuk
diri anda mencuba
memerlukan daripada gemar
dan bertanya tetapi
usaha seseorang
bertindak dan akal jangan
sepahit adalah
mulai yang suka cuba untuk
hempedu kerajinannya
sekarang berfikir gagal
Setiap orang Pelajar yang RAJIN itu
Belajar tanpa Berharap
boleh baik adalah adalah punca
berfikir tidak tanpa usaha
berjaya pelajar yang segala
ada gunanya adalah
asalkan dia suka kejayaan
tetapi berfikir sesuatu
berlatih, menerima tanpa belajar
dan MALAS
yang pula punca
berlatih dan nasihat dan lagi sangat segala
sekali lagi meminta merbahaya sia-sia kegagalan
berlatih nasihat
PAKEJ DIBAWAH
UNTUK PROGRAM
NILAM
Air yang
Masa itu Tanpa Ilmu itu terus menitik Kenal pasti
emas. semangat adalah itu akan kelemahan
Hargailah tidak ada dapat
suatu diri anda
menembusi
masa pekerjaan kemuliaan batu dan
dengan besar yang yang tidak walaupun bertindak
sebaiknya- dapat ternilai kerasnya mulai
baiknya. diciptakan harganya batu tersebut sekarang
Manusia
Ilmu itu Fokus Setiap itu semua
adalah Untuk
kepada orang sama
suatu berjaya
kerja boleh tetapi ilmu
kemuliaan saya mesti
penting berjaya menjadikan
yang tidak lebih rajin
walaupun asalkan dia mereka
ternilai daripada
tidak berlatih cukup
harganya orang lain tanpa jemu
seronok berbeza
Ilmu itu Jangan
Kejayaan Kenal pasti didapati
semanis Modal yang gagal
kelemahan dengan
paling baik untuk
madu diri anda lidah yang
memerlukan daripada gemar mencuba
dan bertanya tetapi
usaha seseorang
bertindak dan akal jangan
sepahit adalah
mulai yang suka cuba untuk
hempedu kerajinannya
sekarang berfikir gagal
Setiap orang Pelajar yang Belajar RAJIN itu
Berharap
boleh baik adalah tanpa berfikir adalah punca
tanpa usaha
berjaya pelajar yang tidak ada segala
adalah
asalkan dia suka gunanya kejayaan
sesuatu
berlatih, menerima tetapi dan MALAS
berfikir tanpa yang pula punca
berlatih dan nasihat dan
belajar lagi sangat segala
sekali lagi meminta
merbahaya sia-sia kegagalan
berlatih nasihat
SIFIR 1 SIFIR 3 SIFIR 7 SIFIR 9
1 3 7 9
2 6 14 18
3 9 21 27
Nombor 4 12 28 36
5 15 35 45
Ganjil 6 18 42 54
7 21 49 63
8 24 56 72
9 27 63 81

SIFIR 2 SIFIR 4 SIFIR 6 SIFIR 8


2 4 6 8
4 8 12 16
6 12 18 24
Nombor 8 16 24 32
10 20 30 40
Genap 12 24 36 48
14 28 42 56
16 32 48 64
18 36 54 72