Anda di halaman 1dari 1

ISU PENGURUSAN PANITIA

KURANG PEMANTAUAN TERHADAP FAIL PANITIA

- Pengurusan fail panitia matapelajaran di sekolah bermaksud


kemampuan dan kecekapan panitia mata pelajaran:
1) merancanag
2) mengurus
3) melaksanakan matlamat, objektif strategi dan program panitia
secara berterusan dan berkesan.

- Guru kanan matapelajaran bertanggungjawab memantau fail-fail


panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun .

- Pemantauan oleh pengetua dibuat dari semasa ke semasa atau


penolong kanan.
- Merasakan bahawa fail panitia Pendidikan Seni Visual tidak penting
untuk dikemaskini.
- Sistem fail menjadi tidak sistematik dan tidak terurus
- Guru perlu menyiapkan dan menghantar fail panitia tepat pada
masa supaya dapat disemak oleh pihak yang terlibat
- Sikap guru yang malas dan sambil lewa
- Ketua panitia dan guru matapelajaran perlu menjalani kursus
memantapkan pengurusan panitia.
- Memegang tugas ketua panitia lebih daripada satu dan mempunyai
jawatan lain pada mana-mana organisasi.
- Pihak PPD perlu memantau pengurusan fail panitia setahun sekali.
- Ketua panitia tidak peka
- Pengurusan fail panitia tidak teratur dan tidak sistematik.