Anda di halaman 1dari 2

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting (klassikaal)

(domeinexperts stap 7 -)

Student: Lisa Bos Student: J. S


Vakgebied: Geschiedenis Stagegroep: groep 1/2
Klas: PEH16VD Datum feed-forward: 13-4-2017

Voldoet Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


aan product op dit onderdeel te verbeteren?
gewenste
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is Goed
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving
van de beginsituatie van de groep, zowel
in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als
in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de Goed Hoe worden de lesdoelen afgestemd op de


beginsituatie. In de formulering ervan wordt verschillen niveaus die in de beginsituatie zijn
zichtbaar dat kennis van vakdidactiek en beschreven? (doel voor jonger en ouder kind) Of
leerlijnen op een logische manier is misschien kies je er voor om sommige kinderen
verwerkt. niet bij elkaar te plaatsen om zo spanningen in de
samenwerking te mijden.

Misschien dat je nog een procesdoel kan


beschrijven ten aanzien van de
samenwerkingsvorm?
Werk- en groeperingsvormen zijn Goed Heb je nagedacht over de samenstelling van de
afgestemd op specifieke kenmerken van groepjes? Zoals een goede verhouding tussen
de groep n op specifieke kenmerken van jonge en oudere kinderen zodat de jonge kinderen
vakdidactiek. als het waren gedragen worden door de oudere
kinderen
Werk- en groeperingsvormen zijn Goed
functioneel ondersteunend bij het behalen
van de lesdoelen.

De proces- en productdoelen worden Goed Samenwerking van de groepjes kan dan nog
expliciet gevalueerd met de kinderen. gevalueerd worden.

De werkvormen die worden gehanteerd bij Goed


evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en
sluiten aan op specifieke kenmerken van
de groep.

*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen

Goede lesvoorbereiding en prima uitgewerkt. Let er wel op dat als je, en vooral bij de kleuters, alles
heel precies van te voren bepaald wat je gaat zeggen, dat dit 9 van de 10 keer niet zo zou gaan zoals
je wilt. Gebruik dan de dingen die je wilt zeggen als leidraad maar wees niet bang om er van af te
wijken. Bepaalde reacties van de kleuters kunnen alles in de war gooien of geeft de behoefte om
even een ander onderwerp aan te snijden.
Je beschrijft daarnaast dat de groepsdynamiek niet altijd even goed is. Houdt hier rekening mee in de
samenwerkingsvormen en procesdoelen.