Anda di halaman 1dari 7

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

BAHAGIAN A : PETA I-THINK

1-PETA DAKAP : PERLUASAN KUASA

Raja Philip II
Telah menyatukanYunani dan Macedonia
Alexander The Great
Memperluaskan empayar hingga ke Turkistan, Mesir,
Yunani Parsi, Samarkand dan seluruh kawasan Laut
Mediterranean
Menyebarkan budaya Hellenintik (campuran
kebudayaan Yunani, Parsi danTimur)
Empayar Yunani berpecah setelah kematiannya

Augustus Caesar
Menjadikan empayar berdasarkan sistem warisan
Rom
Memperluaskan empayar Rom sehingga ke Britain,
Sepanyol, kawasan Sg. Rhine, Danube, Laut Hitam,
Pergunungan Atlas, Afrika Utara, Macedonia, dan
sebahagian Turki dan Palestin

Chandragupta Maurya
Empayar meliputi India Utara, Punjab, Seleceus dan
India Barat.
Kejayaan disebabkan faktor ketenteraan yang besar, 600
Perluasan gajah, 1000 orang tentera berkuda, dan 10 000 infantri
Kuasa Bindusara (anak Candragupta Maurya)
India Meluaskan empayar ke Mysore dan Selatan India
Asoka
Mengubah teknik penaklukan kepada lemah lembut dan
terbuka berasaskan ajaran Buddha
Seluruh India menjadi jajahan takluk empayar Maurya

Shih Huang Ti (Dinasti Chin)


Memerintah secara autokratik
Melantik gabenor dan panglima tentera bagi mengelak
pemusatan kuasa bangsawan
Membina Tembok Besar China
China Maharaja Han Wu Ti (Dinasti Han)
Menggunakan kuasa tentera yang besar, kuat dan
kekerasan
Jajahan takluk wilayah Sin Kiang, Kwang Tung, Yang
Tze, dan Kwangsi serta Lembah Tarim dan Tutor
Meluaskan pemerintahan ke Jepun

1
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

2-PETA BUIH : PENINGKATAN EKONOMI

2
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

3-PETA BULATAN : PENDIDIKAN

Terdapat 3 peringkat pendidikan


iaitu rendah, menengah dan tinggi

Peringkat rendah
tertumpu kepada
mengenal dan
Peperiksaan awam menghafal
mempunyai 3 tahap tulisan ideogram
iaitu pertama (Hsiu dan buku suci
Tai, kedua (Chun- tanpa memahami
jen), dan ketiga Ciri-ciri Sistem maknanya
(Chih Shih) PendidikanTamadun
China

Matlamat adalah untuk


lulus peperiksaan awam
Peringkat menengah tertumpu
kepada karangan dan
sastera

3
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

BAHAGIAN B : SOALAN DAN CADANGAN JAWAPAN KBAT

1. Kegemilangan setiap tamadun adalah berasaskan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan


yang dikuasai oleh tamadun tersebut. Perumpamaan ada menyatakan ilmu pelita hidup.
Berikan pendapat anda tentang kepentingan ilmu kepada pembinaan sesebuah tamadun
berdasarkan perumpamaan tersebut.
Hanya dengan ilmu, kitadapat meneroka bidang baru yang membuka pelbagai peluang
Penguasaan ilmu menyuburkan budaya inovasi dan rekacipta dalam kalangan masyarakat
Penguasaan ilmu dapat mengangkat martabat sesebuah tamadun
Mendalami ilmu membolehkan masyarakat membezakan antara yang hak dan juga yang
batil
Ilmu membolehkan sesebuah tamadun dihormati dan tidak akan diperkotak-katikkan oleh
pihak yang berkepentingan
Menerusi ilmu membolehkan masyarakat menentukan hala tuju sendiri tanpa dipengaruhi
dan ditentukan oleh mana-mana pihak.

2. Penjajahan pada abad ke-21 ialah berbentuk baru. Penjajahan budaya dan pemikiran
dianggap lebih berbahaya daripada penjajahan bersifat ketenteraan. Apakah persediaan yang
perlu dilakukan oleh remaja kini bagi mempertahankan diri daripada penjajahan budaya dan
pemikiran?
Remaja kini perlu mendalami ilmu agama agar dapat membezakan antara betul dan salah
Remaja harus mendisplinkan diri supaya tidak terjebak dengan gejala tidak sihat
Remaja perlu mempunyai jati diri yang teguh agar mampu bersaing dengan pihak luar
Remaja kini mesti berketerampilan agar tahan lasak dalam mengharungi pelbagai cabaran
mendatang
Remaja perlu terus menimba ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang bagi
merealisasikan wawasan 2020

3. Asoka menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan empayarnya.
Apakah kelebihannya jika perluasan kuasadilakukan tanpa kekerasan?
Tiada kemusnahan harta benda
Tiada kehilangan nyawa
Tiada kerugiaan akibat peperangan
Ekonomi berkembang dengan pesat
Kesejahteraan dan keamanan masyarakat terpelihara
Perpaduan kaum terjamin

4
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

4. Pada pandangan anda, apakah matlamat perluasan kuasa bagi seseorang pemerintah?
Untuk memperluaskan kuasa dan kawasan jajahan
Mendapatkan kekayaan dan sumber ekonomi
Memperoleh kemasyhuran
Menunjukkan kekuatan dan kekuasaan
Menguasai bahan mentah kawasan yang dijajah
Menambahkan bilangan rakyat dan pengikut

5. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan
ekonomi negara kita?
Lahirkan pekerja mahir dan berpengetahuan tinggi
Laksanakan pembangunan dan penyelidikan serta inovasi
Membangunkan sumber bioteknologi
Meluaskan pasaran produk tempatan
Menghasilkan produk berkualiti setanding dengan antarabangsa
Melebarkan jaringan perdagangan antarabangsa

6.Colleseum dan Tembok Besar China merupakan antara seni bina yang unik dalam Tamadun
Rom dan Tamadun China.Pada pendapat anda, mengapakah generasi tamadun awal mampu
membina seni bina yang hebat ini?
Pemerintah yang berwibawa
Pemerintah yang berwawasan
Pemerintah yang tegas
Pemerintah yang zalim
Rakyat yang setia kepada pemerintah
Rakyat yang bersatu padu
Rakyat yang bekerjasama
Rakyat yang mempunyai kemahiran dalam seni bina

5
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

Rakyat yang berilmu


Kemahiran dalam ilmu matematik,sains, geometri dan kesenian

7. Penjara Pudu merupakan bangunan bersejarah yang telah dirobohkan pada tahun 1996 untuk
memberi laluan kepada pembangunan negara. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara dalam
usaha memelihara dan memulihara tinggalan sejarah negara kita.
Kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi
Memerlukan tenaga pakar untuk menyelenggara tinggalan sejarah
Pertembungan dengan kepentingan ekonomi negara
Pertembungan keperluan pembangunan untuk rakyat pada masa kini
Masyarakat yang tamak dan mementingkan keuntungan
Sikap generasi hari ini yang tidak mementingkan tinggalan sejarah
Kurangnya pendedahan kepada generasi hari ini kepentingan tinggalan sejarah negara.
Kerajaan dan rakyat perlu memberi sokongan untuk memelihara dan memulihara
tinggalan sejarah negara.

8. Sebagai rakyat Malaysia , mengapakah kita perlu menjaga dan memulihara seni bina berunsur
sejarah?
Menghargai warisan bangsa dan negara
Menghargai jasa tokoh-tokoh masa lampau
Sebagai sumber rujukan kepada generasi hari ini
Sumber pendapatan negara melalui pelancongan
Meningkatkan ekonomi negara
Memperkenalkan nama negara
Menunjukkan identiti negara
Lambang pencapaian bangsa dan negara

9. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah langkah-langkah yang patut diambil untuk
memelihara dan memulihara tinggalan sejarah di negara kita?
Mengetatkan undang-undang melindungi warisan negara mengikut Akta Warisan
Kebangsaan tahun 2005
Mewartakan tapak warisan negara
Memelihara bangunan bersejarah
Memulihara bangunan bersejarah
Menjaga kebersihan
Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar kepentingan memelihara dan
memulihara tinggalan sejarah
Meningkatkan kempen-kempen melalui media massa
Membina laman web dan blog berkenaan tinggalan sejarah
Menjaga struktur bangunan

6
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

10. Gambarajah di atas menggambarkan peperiksaan awam dalam tamadun China. Berdasarkan
pemerhatian anda, mengapakah bidang pendidikan penting kepada sesebuah negara?
Melahirkan ilmuan dan cendekiawan
Melahirkan masyarakat yang berilmu
Memajukan sesebuah negara
Melahirkan pemimpin yang bijaksana
Melahirkan pemimpin yang berwibawa
Melahirkan rakyat yang setia kepada negara
Masyarakat yang berdaya saing
Masyarakat yang rajin berusaha
Melahirkan masyarakat yang berkemahiran