Anda di halaman 1dari 11

Bank Soalan 4 Markah

1. Tumbuhan boleh membiak dengan berbagai cara.

a. Tuliskan satu cara bagaimana tumbuhan membiak.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Tuliskan cara bagaimana tumbuhan di bawah ini membiak.

Cara Membiak : ________________________________________________


( 1 markah )

c. Lihat tumbuhan di bawah. Tandakan


terhadap sentuhan.
jenis tumbuhan yang bergerakbalas

( 1 markah )

d. Tumbuhan di bawah menyebarkan biji benihnya melalui haiwan. Jelaskan inferens kamu.

Inferens : _______________________________________________________________
( 1 markah)

1
Bank Soalan 4 Markah

2. Manusia menggunakan pelbagai jenis sumber asas bahan untuk menghasilkan barang
kegunaan harian.

a. Tuliskan satu contoh sumber asas bahan.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Lengkapkan maklumat berkaitan dengan objek berikut.

Bahan : __________________________________________

Sumber Asas Bahan : __________________________________________


( 1 markah )

c. Tuliskan sifat bahan dari segi kebolehan penembusan cahaya bagi objek X dan objek Y.

Sifat bahan : ________________________


( 1 markah )

Objek X

Sifat bahan : ________________________


( 1 markah )

Objek Y

2
Bank Soalan 4 Markah

3. Haiwan mempunyai tabiat makan yang berbeza-beza.

a. Tuliskan satu tabiat makan haiwan.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Tuliskan definisi tabiat makan haiwan dalam jawapan (a) di atas.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

c. Tuliskan contoh haiwan dari tabiat makan haiwan dalam jawapan (b) di atas.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

d. Apakah tabiat makan haiwan di bawah ini.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

3
Bank Soalan 4 Markah

4. Magnet mempunyai pelbagai bentuk.

a. Tuliskan nama bagi bentuk-bentuk magnet di bawah ini.

( 1 markah )
b. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan magnet?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

c. Tuliskan apa yang akan berlaku jika kedua-dua magnet berikut didekatkan.

( 2 markah )

4
Bank Soalan 4 Markah

1. Manusia mempunyai dua set kegigian iaitu set gigi susu dan set gigi kekal.

a. Bandingkan antara set gigi susu dengan set gigi kekal.

Set Gigi Susu Set Gigi Kekal

( 1 markah )

b. Gigi manusia mempunyai struktur yang tertentu. Labelkan keratan rentas gigi di bawah.

( 1 markah )

c. Kita mempunyai tiga jenis gigi.

i. Tuliskan satu daripada tiga jenis gigi tersebut.

__________________________________________________________________
( 1 markah )

ii. Tuliskan fungsi gigi yang kamu nyatakan dalam jawapan c (i) di atas.

__________________________________________________________________
( 1 markah )

5
Bank Soalan 4 Markah

1. Unit piawai dalam sistem metric bagi isipadu ialah milimeter padu (mm), sentimeter
padu (cm) dan meter padu (m).

a. Apakah yang dimaksudkan dengan isipadu?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Lihat rajah dibawah ini.

Kubus X = 2 cm

Kubus Y = 36 cm

Berapakah jumlah Kubus X yang diperlukan untuk memenuhi ruang dalam Kubus Y?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

c. Kirakan rumus isipadu bagi kuboid di bawah ini.

tinggi = 3cm

lebar = 2cm

panjang = 4cm

( 2 markah )

6
Bank Soalan 4 Markah

1. Terdapat pelbagai kaedah pengawetan makanan yang boleh digunakan bagi memastikan
makanan tahan lebih lama.

a. Tuliskan satu kaedah pengawetan yang boleh digunakan untuk mengawet makanan.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Gambar dibawah menunjukkan 2 jenis sumber makanan manusia.

Apakah jenis pengawetan yang sesuai digunakan untuk jenis makanan di atas?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

c. Tuliskan ciri-ciri kerosakan makanan yang dapat dilihat pada sayuran dan buah-buahan.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

d. Dua jenis makanan dibawah telah diawet menggunakan kaedah pembungkusan vakum.

Mengapakah kaedah pembungkusan vakum sesuai digunakan sebagai salah satu daripada
kaedah pengawetan makanan?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
( 1 markah )

7
Bank Soalan 4 Markah

2. Tanah adalah bahan yang terdapat di permukaan bumi. Tanah sangat penting untuk
benda-benda hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuhan.

a. Terdapat perbezaan warna antara tanah kebun dengan tanah liat.

Mengapakah tanah kebun berwarna hitam?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Sekumpulan murid telah menjalankan satu kajian untuk mengenalpasti kandungan


yang terdapat dalam tanah menggunakan cara mendapan. Tanah liat digunakan sebagai
salah satu contoh tanah yang dikaji.

Tuliskan kandungan yang terdapat dalam tanah liat yang ditunjukkan.

( 2 markah )

c. Pokok jagung memerlukan air yang banyak untuk membesar tetapi akan mati jika
akarnya terendam di dalam air.

Apakah tanah yang sesuai untuk menanam pokok jagung?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

8
Bank Soalan 4 Markah

2. Terdapat pelbagai alat yang dicipta dan digunakan untuk mengatasi had keupayaan
manusia.

a. Namakan alat yang dicipta untuk membantu had keupayaan deria penglihatan manusia.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Gambar di bawah menunjukkan teknologi pengangkutan air.

kapal layar kapal enjim stim rakit sampan

Susun perkembangan teknologi pengangkutan ini mengikut dari mundur ke maju.

( 1 markah )

c. Gambar di bawah menunjukkan jenis-jenis baja yang digunakan dalam teknologi


pertanian.

Tuliskan kebaikan dan keburukan baja dalam teknologi pertanian.

Kebaikan : __________________________________________________________
( 1 markah )

Keburukan : __________________________________________________________
( 1 markah )

9
Bank Soalan 4 Markah

3. Proses pencaran biji benih membolehkan biji benih disebarkan ke tempat yang lain dan
jauh dari induknya.

a. Berikan satu contoh bagaimana biji benih boleh dipencarkan jauh daripada induknya?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Berikan satu contoh biji benih berdasarkan jawapan kamu di (a) di atas.

________________________________________________________________________
( 1 markah )

c. Tumbuhan mempunyai cara yang tertentu untuk melindungi diri daripada gangguan
musuh.

Tuliskan nama sejenis tumbuhan dan cara tumbuhan tersebut melindungi dirinya.

Nama tumbuhan : __________________________________________

Cara tumbuhan melindungi


diri : __________________________________________
( 1 markah )

d. Gambar di bawah menunjukkan sebatang pokok kelapa.

Rupabentuk daun pokok kelapa berpecah-pecah. Jelaskan mengapa?

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
( 1 markah )

10
Bank Soalan 4 Markah

1. Haiwan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan berbagai cara.

a. Tuliskan satu cara haiwan bergerak.

__________________________________________________________________
( 1 Markah )

b. Cadangkan satu contoh haiwan dari jawapan (a) di atas.

__________________________________________________________________
( 1 Markah )

c. Apakah tujuan haiwan bergerak?

__________________________________________________________________
( 1 Markah )

2. Perhatikan gambar haiwan di bawah ini.

Semua haiwan di atas bergerak dengan cara yang sama.


Jelaskan mengapa?

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
( 1 Markah )

11