Anda di halaman 1dari 4

KISAH ASHABUL KAHFI.

Assalamualaikum wbh..............
Yang dihormati tuan pengerusi majlis,
para hakim yang adil, guru-guru, serta
hadirin hadirat sekelian.
13. Kami kisahkan kepadamu
Dari jauh ku lihat silaunya, (Muhammad) cerita Ini dengan benar.
Cahaya wajah penuh bahagia Sesungguhnya mereka adalah pemuda-
7 pemuda yang kuat imannya, pemuda yang beriman kepada Tuhan
Ashabul kahfi ingin ku cerita. mereka, dan kami tambah pula untuk
mereka petunjuk.
Para hadirin sekelian,
Dengan izin Allah, 7 orang pemuda ini
Kisah Ashabul Kahfi ini telah dipertemukan di suatu tempat setelah
diceritakan oleh Allah di dalam Surah mereka mengelakkan diri dari meraikan
Al-Kahfi bermula ayat 9 hingga 26. pemujaan berhala.Mereka saling
Untuk pengetahuan hadirin,Ashabul mengeluarkan pendapat masing-masing
Kahfi merupakan 7 orang pemuda yang tentang keesaan Allah dan perkara syirik
beriman kepada Allah. Walaupun begitu yang dilakukan oleh penduduk Upsus.
mereka hidup di tengah-tengah Nyata sekali mereka percaya dengan
masyarakat yang syirik dan kuasa Allah lalu mereka telah berjanji
menyekutukan Allah. apa juga yang aklan terjadi, mereka tidak
akan berpaling dari beriman kepada
Setiap kali perayaan, semua penduduk di Allah.
negeri Upsus akan menghias patung
berhala, memuja dan menyembahnya Para hadirin sekelian,
dengan penuh ghairah, begitulah
jahilnya masyarakat tersebut. Akhirnya, keimana Ashabul kahfi ini
dapat dihidu oleh raja yang syirik pada
Hadirin sekelian, ketika itu. Maka raja pun memerintahkan
pengawal untuk memanggil 7 sahabat ini
Pada Zaman ini juga terdapat ramai ke istana.Setibanya mereka di istana,
dikalangan orang beragama islam yang Wahai orang muda, beta dengar kamu
melakukan perkara-perkara syirik, telah menganut satu agama yang tidak
antaranya percaya kepada dukun dan diketahui asal usulnya, Kamu sudah
ahli nujum. Yang lebih dahsyat ada pula menduakan agama raja dan rakyat
yang mengistiharkan diri mereka bukan Bentak raja tersebut.
beragama islam contohnya timbulnya
cerita persatuan Islam Kristian. Ashabul kahfi hanya mendiamkan
Astagfirullahhalazim. Dimanakah diri.Raja bertitah lagi,...
letaknya maruah kita sebagai orang Baiklah, beta akan beri kamu masa
Islam sejati ? Tepuk dada tanyalah untuk berbalik kepada agama asal,jika
iman.... tidak kamu semua akan beta hukum
dengan seberat-berat hukuman.tegas
raja yang sombong itu.

Mendengar ugutan diraja, Ashabul kahfi dalam surah Al Kahfi ayat 11 yang
mula merancang untuk melarikan diri, berbunyi :
Mana mungkin kita akan menyembah
berhala, saya cadangkan kita tinggalkan
saja negeri Upsus ini.kata salah seorang
11. Maka kami tutup telinga mereka
dari mereka.
beberapa tahun dalam gua itu[873],
Ya kita mesti keluar dari negeri ini!
cadangan itu disambut baik oleh 6 orang Tahukah hadirin sekelian, mereka telah
sahabatnya. tertidur bukan 1 hari atau 1 minggu,
tetapi Allah telah menidurkan mereka
Telah jauh mereka berjalan, selama tiga ratus sembilan
mencari arah serta tujuan, tahun.Bukankah itu satu jangkamasa
sebuah bukit, di dalam hutan, yang lama ? Ya , sesungguhnya Allah
Di dalam gua tempat tempat disediakan. maha berkuasa dan maha mengetahui,
( Syair ) inilah Qudrah Allah yang diceritakan
dalam Al-Quran.
Hadirin sekelian,

Setelah menyediakan serba sedikit
kelengkapan, Ashabul Kahfi pun mula
berjalan menuju ke dalam hutan, di sana 25. Dan mereka tinggal dalam gua
ada sebuah bukit yang terletak diatasnya mereka tiga ratus tahun dan ditambah
sebuah gua, itulah tempat yang mereka sembilan tahun (lagi).
tuju untuk bersembunyi dari
pengetahuan raja. Dalam perjalanan Surah Al Kahfi ayat 25.
didalam hutan, datanglah seekor anjing
menunjukkan jalan untuk ke bukit Hadirin sekelian,
tersebut. Itulah pertolongan dari Allah
yang esa. Setelah mereka tidur, Allah telah
mengejutkan tidur mereka dengan
Setelah penat berjalan merentas hutan sinaran matahari yang masuk ke pintu
dan padang pasir, akhirnya sampailah gua tersebut. Mereka pun tersedar, perut
mereka ke tempat yang dituju. Mereka mula berasa sangat lapar.
bersyukur kerana selamat dan memohon Wahai sahabat-sahabat ku, kamu rasa
dengan Allah agar diberikan berapa lama kita telah tertiodur ?soal
perlindungan dan petunjuk kearah salah seorang dari mereka.
kebaikkan. Oleh kerana terlalu letih,
mereka pun tertidur. Oh.... Mungkin kita tidur baru sehari
semalam, sebab itulah kita berasa
Malam berganti siang,tahun berganti laparJawab seorang dari mereka.
tahun, dan abad berganti abad, semua
Ashabul kahfi tidur denan Tak mungkin, lihatlah matahari masih
nyenyaknya.Pelbagai bunyi dentuman ada, kita hanya tidur setengah hari
guruh, hujan, angin ribut dan taufan sahaja.Jawab sahabat yang lain dengan
tidak mereka dengari. Firman Allah rasa tak puas hati.
Hai sahabatku, tiada gunanya kita selanjutnya.Maka pemudaa itu pun
bertengkar, perut pun sudah lapar, siapa bercerita tentang Ashabul Kahfi yang
antara kita yang boleh ke kota untuk menyembunyikan diri dari raja untuk
membeli makanan ? ambillah wang yang menyelamatkan diri.
saya bawa ini.Tegas salah eorang dari
mereka. Setelah mendengar cerita tersebut,maka
jelaslah pemuda itu adalah salah seorang
Setelah bersetuju seorang pemuda telah buruan raja berabad abad
keluar dari gua menuju kekota Upsus dahulu.Hilangnya 7 pemuda dari ugutan
untuk mencari makanan. raja untuk menyembah Allah yang esa.

Alangkah terkejutnya pemuda itu, Berkata seorang penduduk di Upsus,


apabila kota yang dituju seperti tidak Hai pemuda jamganlah kamu
pernah dilihat, semuanya telah takut,kepada raja yang zalim itu,Raja itu
berubah,begitu juga degan orang yang telah mati pada tiga abad yang lalu, Raja
tinggal di situ, eorang pun tidak dikenali. yang memerintah sekarang adalah raja
Dengan keadaan bingung, datang yang beriman kepada Allah sama seperti
seseorang menyapa beliau, kamu.

Tuan nampaknya orang baru disini ? Hadirin hadirat sekelian,


Apa yang tuan cari ? bolehlah saya
bantu Ashabul Kahfi diundang ke Istana, dan
diberikan penghormatan oleh raja yang
Oh, saya bukan orang baru, saya soleh.Baginda menempatkan mereka di
mencari kedai untuk membeli tempat yang mulia.
makanan.Jawab pemuda itu yang masih
kebingungan. Setelah mengadap raja, Ashabul Kahfi
berkata kepada raja,
Orang tadipun menunjukkan bazar untuk Kami tidak memerlukan hidup yang
membeli makanan. Alangkah terkejutnya panjang lagi,kerana kami telah melewati
si penjual apabila pemuda itu beberapa keturunan yang semuanya telah
menghulurkan wang yang telah lama meninggal dunia.Apa yang kami lihat
tidak digunakan, mungkinkan pemuda sekarang semuanya baru dan egeri ini
ini menjumpai harta karun.bisik penjual. telah maju,kami puas melihat penduduk
Dengan cepat cerita ini tersebar ke di sini beriman kepada Allah
seluruh kota. Semua penduduk
mengerumuni pemuda dengan pelbagai Sesudah iti Ashabul Kahfi pun bersujud
soalan. dan berdoa kepada Allah agar
menurunkan rahmatnya untuk dan
mengizinkan mereka kembali ke
rahmatullah.
Hadirin sekelian,
Pemuda itu takut rahsianya bersama Tidak lama kemudian, Ashabul kahfi
Ashabul Kahfi dikeyahui, dia cuba pun meninggal dunia.
melarikan diri ke gua, tetapi ditahan oleh
penduduk yang ingin mendengar cerita Hadirin sekelian,
Begitulah kisah Ashabul Kahfi, antara
pengajaran dari kisah ini ialah

1. Kita wajib beriman kepada Allah.


2. Kita diharamkan melakukan
perkara-perkara syirik.
3. Jadilah mukmin yang taat kepada
perintah Allah.

Sekian saja cerita saya,


Ada masa kita berjumpa,
Ashabul Kahfi tajuk dicerita,
Jadikan tauladan setiap masa...
( Lagu Rasa Sayang )

Sekian wabillahitaufik
walhidayah.......................

Anda mungkin juga menyukai