Anda di halaman 1dari 5

[ 40 markah ]

Jawab semua soalan

1 Tulis 450 dalam perkataan (1


markah)

2 Tulis angka bagi Enam ratus tujuh puluh (1 markah)

3 Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor 258. (1 markah)

4 Cerakinkan 362 mengikut nilai digit. (1 markah)

5 702 + 276 = (2 markah)

6 226 + 137 = (2 markah)

1
7 364 + 286 = (2 markah)

8 Kira 123 + 34 + 22 = (2
markah)

9 402 + _____ = 654


(2 markah)

10 Ali ada 125 batang pen biru dan 250 batang pen hijau. Kira jumlah pen
semuanya? (3
markah)

2
11 Bina cerita.
315 + 210 = 525
Ada _______ helai kertas warna kuning dan _______ helai kertas warna

merah. Jumlah kesemuanya ialah ________ helai. (3

markah)
12 Afiq ada 247 biji bola merah dan 210
biji bola hijau. Berapakah jumlah bola
yang Afiq ada?
(3 markah)

13 Joshua membeli 310 biji gula-gula manakala Lina membeli 636 biji gula-
gula. Berapakah jumlah gula-gula yang dibeli oleh Joshua dan Lina?
(3 markah)

14 408 + 124 + 180 =


(2 markah)

15 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. (1


markah)

3
256
Rajah 2
Bundarkan 256 kepada puluh yang terdekat.

16 Susun nombor berikut dalam tertib menaik. (1


markah)

110 410 210 310

_____________________________________________________

17 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. (1


markah)

328
Rajah 1
Bundarkan 328 kepada ratus yang terdekat.

18 Lengkapkan mengikut tertib menurun.


Turutan lima-lima. (3
markah)

450 440 435

4
19 Azrina ada 120 biji epal, 200 biji limau dan 130 biji nanas. Berapakah
jumlah buah-buahan yang Azrina ada?
(3 markah)

20 Sebuah sekolah ada 437 orang murid lelaki dan 395 orang murid
perempuan. Berapakah jumlah murid di sekolah itu? (3
markah)