Anda di halaman 1dari 14

BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

Nama Murid : ANDREW BULI AK FRANKY


Kelas :2 Tarikh: 05/01/2017
Nama Sekolah: SEK.KEB. NANGA PELAGUS

Tandakan bagi jawapan yang betul, jika murid tidak


dapat membuat sesuatu item.
Bi Analisis
Senarai Kemahiran Diuji
l. Guru
1 Nama huruf kecil.
Arahan 1.1 Tunjuk huruf yang guru sebut.
Arahan 1.2 Sebutkan huruf yang guru tunjuk.
/ /
b k /
a /
g o
/
/ / / / /
/ /
f h /
c /
p r
/
/ / / / /
/ /
t s /
l /
m d
/
/ / / / /
/ /
i n /
x /
e q
/
/ / / / /
/ /
u j /
v /
y w
/
/ / / / /

z
/
/

2 Nama huruf besar.


Arahan 2.1 Tunjuk huruf yang guru sebut.
Arahan 2.2 Sebutkan huruf yang guru tunjuk.
/ / / / /
K /
B /
A /
O /
H /
/ / / / /
G /
F /
C /
P /
R /
/ / / / /
T /
S /
L /
M /
D /
/ / / / /
I /
N /
X /
E /
U /
/ / / / /
Q /
J /
V /
Y /
W /
/
Z /

1
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

3 Nama huruf besar.


Arahan 3.1 Tunjuk huruf yang betul bagi
gambar di bawah.

sudu / dadu /
kapa
cicak / /
k
mand
/ guli /
i
baju / paku /
4 Vokal
Arahan 4.1 Tunjuk huruf yang betul bagi
gambar di bawah.
Arahan 4.2 Sebut vokal awal berdasar
gambar yang guru tunjuk.
/ /
a / e /
/ /
i / u /
/ /
o / e /

5 Suku kata KV
Arahan 5.1 Tunjuk suku kata yang guru
sebut.
Arahan 5.2Bunyikan suku kata yang guru
tunjuk.
/ /
ba / pa /
/ /
ji / ri /
/ /
mu / lu /
/ /
ca / so /
/ /
ne / ni /
/ /
gu / de /

2
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

6 Suku kata KVK


Arahan 6.1 Sebut suku kata yang guru
tunjuk.
Arahan 6.2Tunjuk suku kata yang guru sebut.
/ X
lam / ras /
/ /
lem / dul /
/ /
rok / kit /
/ /
sin / jum /
/ X
mah / tih /

7 Suku kata KV melibatkan diftong dan digraf. - murid


mempunyai
Arahan 7.1 Sebut suku kata yang guru
masalah dalam
tunjuk. membunyikan
Arahan 7.2Tunjuk suku kata yang guru sebut. suku kata KV
/ X
lau / ngu X
yang
/ / mengandungi
boi / nyi / digraph dan
X X diftong.
kai / sya /
X X
nga
tui X
u /

/ X
nga X nyai X
8 Suku kata KVK melibatkan digraf.
Arahan 8.1 Sebut suku kata yang guru
tunjuk.
Arahan 8.2Tunjuk suku kata yang guru sebut.
/ X
X /
X /
/ X
X X
X X
X X
/ /
X X
X X

3
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

9 Perkataan V + KV.
Arahan 9.1 Sebut perkataan yang guru
tunjuk.
Arahan 9.2Tunjuk perkataan yang guru
sebut.
X X
ela X isi X
/ X
ibu / itu X
/ X
ini X aku /
/ /
uli / ada /

10 Perkataan KV + KV.
Arahan 10.1 Sebut perkataan yang guru
tunjuk.
Arahan 10.2 Tunjuk perkataan yang guru
sebut.
/ X
kuku / budi x
X X
lidi / maju /
/ /
mej
suka
a / /

/ X
kota / biru /
/ X
kaki / kopi /

11 Perkataan KV + KV melibatkan digraf.


Arahan 11.1 Sebut perkataan yang guru
tunjuk.
Arahan 11.2 Tunjuk perkataan yang guru
sebut.
X X
X X
X X
/ X
/ X
X X

4
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

12 Perkataan KV + KV melibatkan diftong.


Arahan 12.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 12.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

gura X X

tapai
u / /

X X
kilau X kelui /
X X
serai / kaloi /

13 Perkataan KVK.
Arahan 13.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 13.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

/ /
bas / pin X
/ X
pen X lap /
X X
bot x wap /
X X
van X zat X
/ /
jam / bin X

14 Perkataan V + KVK.
Arahan 14.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 14.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

/ X
adik X asam X
X X
iman X urat X
X X
ikut X ulas X
/ X
ekor X ubah X
X X
enam / opah /

5
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

15 Perkataan V + KVKK.
Arahan 15.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 15.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

X
usun X

ulung X
g X

eron X X

inang
g X X

X
adan X

ulang /
g X

usan X
aban X

g X
g X

X
oran X

iring X
g X

16 Perkataan KV + KVK / KVK + KV.


Arahan 16.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 16.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.
X X
botol X pergi X
X
lemb X

lapan X
u X

X
mind X

tujuh X
a X

ruma X
jump X

h x
a X

X
temp X

cicak X
o X

6
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

17 Perkataan KV + KVKK.
Arahan 17.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 17.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

burung terung
sarang perang
bawan
baring
g
musan
borong
g
tulang goreng
18 Perkataan KV + KVK / KVK + KV melibatkan
diftong dan digraf.
Arahan 18.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 18.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

pantai pangsa
rumpai longlai
langka bangka
u i
jangka
santau
u

7
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

19 Perkataan KVK + KVK.


Arahan 19.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 19.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

sampa
sumpit
h
kumpu
rentak
l
sumba
tindih
t
rambut gondol
hampir lembik
20 Perkataan KVKK + KVKK.
Arahan 20.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 20.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

kangkun bengkun
g g
pinggan
lengkung
g
tunggan
lenggang
g
sengkan
jengking
g
bangkan
tengking
g

8
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

21 Perkataan yang mengandungi vokal


berganding.
Arahan 21.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 21.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

kail suap
paut buas
liar neon
buih fius
tiup suis

22 Perkataan KV + KV + KV.
Arahan 22.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 22.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

kerusi keladi
pelita kelapa
menara semalu
petola neraka
kereta melati

23 Perkataan KV + KV + KKV.
Arahan 23.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 23.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

telinga
belanga
pelangi
kenanga
berenga

9
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

24 Perkataan KV + KV + KVV.
Arahan 24.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 24.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

belalai
kemarau
serunai
kelarai
merayau

25 Perkataan KV + KV + KKVV.
Arahan 25.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 25.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

perangai
meringai
jerangau
meranga
i
26 Perkataan KVK + KV + KVK.
Arahan 26.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 26.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

10
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

27 Perkataan KV + KV + KVKK.
Arahan 27.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 27.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

meradan
belulang
g
terowong belalang
bebenan
belakang
g
kerrawan
terajang
g
belukang binatang
28 Perkataan KV + KVK + KVKK.
Arahan 28.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 28.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

pelampun
berunding
g
melambun melombon
g g
melenting kecundang
menendan
selendang
g
penumpan
melancong
g

11
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

29 Perkataan KVK + KV + KVKK.


Arahan 29.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 29.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

benderang tembelang
pembohon pendayun
g g
pendatang jembalang
tempurun
temberang
g
pemboron pembayan
g g
30 Perkataan KVKK + KV + KVK.
Arahan 30.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 30.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

tangkisa bungkusa
n n
bingkisan jangkitan
tingkatan tengkorak
panggila
tengkolok
n
pengkala bangsawa
n n

12
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

31 Perkataan KV + KVKK + KVK.


Arahan 31.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.
Arahan 31.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut.

perangka
melanggar
p
merengko
peringkat
k
selonggok selongkar
merangka menangka
k p
belangkas meningkat
32 Membaca ayat mudah secara mekanis.
Arahan : Baca ayat-ayat di bawah.

Ini bunga.
Adik minum susu.
Kambing makan daun nangka.
Kakak suka menjahit baju.
Guru saya sangat baik.

13
BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU (LISAN)

33 Bacaan dan pemahaman.


Arahan : Baca petikan di bawah dan jawab
soalan-soalan yang guru sebut.

Maria seorang budak


perempuan.
Dia belajar dalam tahun dua.
Dia tinggal di Taman Sentosa.
Maria budak rajin.
Dia selalu membaca buku.
1.Maria belajar dalam tahun
berapa?
2.Di mana dia tinggal?
3.Apa yang Maria selalu buat?

Catatan Penguji:

Tandangan :
Nama Penguji: ( )
Tarikh :

14