Anda di halaman 1dari 33

NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK

PENGAMATAN

SENARAI KEMAHIRAN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN

NAMA MURID :

KELAS : TARIKH :

NAMA SEKOLAH:

BILANGAN
BIL. KEMAHIRAN SKOR
SOALAN
1. Diskriminasi yang sama 10
2. Diskriminasi yang ganjil 10
3. Diskriminasi saiz 10
4. Ingat kembali 20
5. Orientasi kedudukan 5
6. Turutan 15
7. Menyudah atau Melengkapkan 10
8. Menyalin 10
9. Rajah latar belakang atau bertindih 15
10. Ko-ordinasi motor mata tangan 10
11. Pertalian jarak atau ruang 10
12. Gambar bersiri 5
13. Kekalan atau keabadian bentuk 5
14. Mazing atau cari jalan keluar 5
15. Benda tersembunyi 10
JUMLAH 150

CATATAN PENGUJI:

TANDA TANGAN PENGUJI:

NAMA PENGUJI: TARIKH:

0
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

1
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

2
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

3
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

4
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

5
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

6
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

7
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

8
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

9
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

10
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

11
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

12
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

13
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

14
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

15
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

16
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

17
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

18
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

19
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

20
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

21
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

22
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

23
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

24
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

25
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

26
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

27
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

28
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

29
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

30
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

31
NAMA: UJIAN DIAGNOSTIK
PENGAMATAN

32

Anda mungkin juga menyukai