Anda di halaman 1dari 8

Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari

2016

MODUL 3
Standard 3.1Projek Brif
kandungan:
Standard 3.1.6 Membuat projek brief dalam bentuk mock-up
pembelajaran: atau model
3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model

Masa: 240 minit

NOTA RUJUKAN

3.1.6 Membuat projek brief dalam bentuk mock-up atau model

Setelah dokumen projek brief dilengkapkan dan maklumat diperolehi,


cadangan bahan untuk mock-up atau model dihasilkan bagi
menunjukkan secara visual produk yang hendak dihasilkan. Pengurus
projek dan pelanggan dapat melihat dan memegang produk dalam
bentuk 3 dimensi seterusnya membuat penambahbaikan dari segi
kestabilan, sturktur, saiz, kesesuaian bahan, keselamatan dan
pelanggan/pengguna.

Mock-up

Mock-up ialah model reka bentuk samada bersaiz penuh ataupun


berskala digunakan untuk demonstrasi, penilaian reka bentuk dan
promosi. Bahan yang digunakan dalam penghasilan mock-up seperti
busa, mounting board, kadbod, tanah liat dan apa-apa sahaja bahan
yang bersesuaian dengan reka bentuk yang dihasilkan.

1
Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari
2016

Contoh Mock-up:

Model

Model ialah produk contoh dalam bentuk 3 dimensi yang dihasilkan


samada lebih kecil atau sama dengan produk sebenar tetapi belum
boleh berfungsi sepenuhnya.

2
Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari
2016

Bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan model adalah seperti


plastic, besi, mounting board dan tanah liat.

Contoh model:

Produk sebenar

Model

3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model

Guru memberikan borang penilaian sebagai aktiviti penilaian

3
Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari
2016

Kriteria Produk A Produk B

Fungsi

Persembahan

Tujuan pasaran

Kuantiti

Kos

Jangka masa

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID

1. Murid telah boleh menyediakan projek brif

KEPERLUAN BAHAN

1. Borang projek brief yang lengkap


2. Borang penilailan penghasilan mock -up

4
Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari
2016

3. Mounting board
4. Glu
5. Gunting
6. Pensel
7. Pembaris

KEPERLUAN PERALATAN

1. LCD
2. Komputer

AKTIVITI

Membuat projek brif dalam bentuk mock-up atau model

Set Induksi 1. Guru menunjukkan beberapa contoh mock-up atau


model
2. Murid diminta memberi penilaian dari segi kekemasan,
keselamatan, keseimbangan dan persembahan.

Langkah 1 1. Guru menayangkan video berkaitan dengan kaedah


pembinaan mock-up.

Langkah 2 1. Murid merujuk projek brif yang telah dihasilkan.


2. Murid memberi cadangan bahan untuk membina
mock-up dengan merujuk projek brif.
3. Guru membimbing dan memantau aktiviti murid
4. Guru dan murid membuat rumusan.

5
Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari
2016

Penutup Murid bersama guru membuat rumusan topik pelajaran


yang telah dipelajari.

AKTIVITI 1

Menyatakan pengetahuan sedia ada

Langkah 1: Guru menunjukkan beberapa contoh mock-up atau


model
Langkah 2: Murid diminta memberi penilaian dari segi kekemasan,
keselamatan, keseimbangan dan persembahan.

AKTIVITI 2

Membuat projek brif dalam bentuk mock-up atau model

Langkah 1: Murid merujuk projek brif yang telah dihasilkan.


Langkah 2: Murid memberi cadangan bahan untuk menghasilkan
mock-up dengan merujuk projek brif.
Langkah 3: Guru membimbing dan memantau aktiviti murid

6
Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari
2016

Langkah 4: Guru dan murid membuat rumusan.

AKTIVITI 3

Menilai hasil mock-up atau model


Langkah 1: Murid merujuk projek brif yang telah dihasilkan.
Langkah 2: Murid mengisi borang penilaian sebagai aktiviti
penilaian
Langkah 3: Guru membimbing dan memantau aktiviti murid
Langkah 4: Guru dan murid membuat rumusan.

PENILAIAN 1

1. Namakan gambarajah objek di bawah samada mock-up atau


model.

7
Bahagian Pembangunan Kurikulum Januari
2016

2. Senaraikan bahan-bahan yang sesuai untuk menghasilkan mock- up


dan model.

Anda mungkin juga menyukai