Anda di halaman 1dari 8

Dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat

penjuru dunia ini tentang isu peningkatan kos sara hidup rakyat Malaysia yang semakin
meningkat. Pada era globalisasi ini juga pihak kerajaan telah melakukan pelbagai cara atau
inisiatif demi menangani atau menampung kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat.
Secara umumnya, peningkatan kos sara hidup berlaku kerana peningkatan pendapatan
individu untuk suatu jangka masa tidak dapat menampung peningkatan harga barangan atau
perkhidmatan yang sama untuk jangka masa terbabit. Jika keadaan demikian berlaku,
seseorang individu terpaksa meningkatkan perbelanjaan rutinnya tanpa merubah corak
perbelanjaan. Dengan kata lain untuk mengekalkan peratus perbelanjaan rutinnya daripada
jumlah pendapatan, individu tersebut terpaksa menurunkan taraf perbelanjaannya dengan
menggunakan barangan dan perkhidmatan yang lebih rendah kualitinya. Jika ditinjau dari
sudut pendapatan, purata pendapatan isi rumah rakyat Malaysia untuk tahun 2014 adalah
RM6,141 berbanding RM5,000 untuk tahun 2012. Ini menunjukkan kadar pertumbuhan
pendapatan isi rumah sebanyak 7.7 peratus setahun untuk tempoh tersebut setelah mengambil
kira faktor inflasi. Malahan, upah benar purata untuk sektor pembuatan telah tumbuh
sebanyak 10.1 peratus untuk tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Faktor berlakunya
peningkatan kos sara hidup ini terbahagi secara meluas. Namun apakah faktor atau punca
utama yang menjadikan hidup rakyat Malaysia ini menjadi seperti yang kita lihat pada
mutakhir ini?
Faktor utama yang mendorong kita didalam kemurungan yang dihadapi oleh era dunia
ini ialah kenaikan gaji yang telah diberikan kepada segelintir masyarakat Malaysia secara
tidak setara. Kenaikan gaji secara tidak setara ini merupaka salah satu punca dalam isu kos
sara hidup rakyat yang semakin meningkat pada zaman kini. Di bandar, nilai gaji menjadi
rendah akibat dari peningkatan kadar inflasi yang tinggi. Bandaraya Kuala Lumpur
merupakan salah sebuah bandar yang merima impak yang sama akibat dari kadar penduduk
bandar yang semakin meningkat. Peningkatan harga barang keperluan dan makanan,
ditambah dengan kos pengangkutan harian dan sewa rumah semakin menekan kehidupan
rakyat. Harga barang yang meningkat menjadikan kadar keperluan rakyat di beberapa buah
kawasan semakin berkurang. Impaknya rakyat-rakyat yang kurang berkemampuan atau
berkelengkepan serba kekurangan terpaksa bekerja dengan lebih keras demi menampung
individu dan keluarga. Faktor kenaikan gaji ini merupakan slah satu faktor dan menjadi faktor
perdana dalam isu peningkatan kos sara hidup rakyat pada era globalisasi yang semakin
berkembang ini. Selain itu, perbelanjaan yang tidak terancang oleh individu dan masyarakat
merupakan salah satu faktor perdana peningkatan kos sara hidup rakyat di negara Malaysia
ini. Ini akan memberikan impak yang agak mempengaruhi perihal atau isu-isu berkaitan
dengan wang pada masa akan datang kerana jika kita tidak merancang atau menggunakan
wang itu dengan sebaik mungkin, risiko untuk kekurangan wang pada masa akan datang atau
era akan datang sangat tinggi. Persoalannya, apakah yang dapat dilakukan oleh kerajaan dan
masyarakat dalam menangani kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat?

Dalam menangani fenomena ini, pihak berwajib seperti Kementerian dan Kerajaan
sewajarnya mengorak langkah dalam mengatasi isu yang semakin hangat dibicarakan dari
bibir ke bibir masyarakat Malaysia. Antara langkah yang dapat diatur atau dilakukan oleh
individu dan keluarga dalam menangani isu ini ialah dengan merancang atau mengatur
perbelanjaan isi-isi rumah dengan sebaiknya. Setiap individu perlulah merancang
perbelanjaan rumah agar keseimbangan ekosistem didalam rumah individu dan keluarga
menjadi teratur dan seimbang. Gaji atau pendapatan bulanan mereka dapat membantu mereka
dalam membahagikan wang kepada perbelanjaan bulanan dengan wang kecemasan sekiranya
berlakunya kemalangan atau perkara yang tidak diduga. Namun jika sesebuah keluarga atau
individu kurang berkemampuan atau bekerja sebagai nelayan dan petani, mereka tidak perlu
membahagikan duit atau wang yang diperoleh itu kepada beberapa bahagian tetapi mereka
seharusnya menggunakan wang yang diperoleh dari hasil titik peluh mereka itu dengan
sebaiknya dan mereka sewajarnya bertindak bijak dalam mengurus wang itu dengan sehabis
baik. Dengan cara ini golongan yang kurang berkemampuan tidak akan mempunyai masalah
dalam mengatur isi atau keperluan perbelanjaan di rumah dan jika mereka dapat
menggunakan wang atau pendapatan yang telah mereka peroleh itu dengan sebaiknya, ini
merupakan sesuatu perkara yang wajar diteladani oleh seantaro rakyat Malaysia agar sentiasa
mengenal erti berjimat-cermat dalam mengurus atau membelanjakan sesuatu barangan atau
keperluan agar tidak terlalu boros dalam berbelanja dan sentiasa ingat bahawa lebih ramai
masyarakat yang lebih memerlukan berbanding diri mereka yang dapat hidup dengan selesa,
mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang baharu. Tuntasnya, perancangan perbelanjaan
rumah yang dirancang merupakan salah satu perkara atau tindakan yang patut dilakukan oleh
seantero penduduk Malaysia demi bersama-sama menangani isu yang sedang berlaku di
negara Malaysia pada era ini.
Selain itu, langkah yang dapat kita ambil sebagai masyarakat dan inidividu ialah
dengan membuka perniagaan secara kecil-kecilan atau melakukan kerja sambilan . Pekerjaan
yang dapat dilakukan oleh penduduk setempat ialah dengan mengambil upah menjahit baju,
membuat kek, menorah getah, mencuci pakaian dan sebagainya yang tidak memerlukan kos
yang tinggi dan dapat memberikan keuntungan yang agak lumayan. Hal ini demikian kerana ,
secara tidak langsung kita dapat memperoleh pendapatan sendiri dan tidak hanya bergantung
kepada gaji bulanan yang telah diberikan oleh majikan atau kerajaan sahaja. Namun perkara
ini tidak diwajibkan dilakuakan oleh seluruh rakyat Malaysia , perkara ini hanyalah sekadar
cadangan dalam menangani isu ini. Golongan yang kurang upaya atau kurang berkemampuan
tidak perlulah bekerja dengan keras kerana jika mereka bekerja lebih masa atau bekerja
dengan terlalu kuat , ini akan menjejaskan kesihatan mereka. Maksudnya, impak jika mereka
mengambil serius tentang isu ini dan mereka bekerja dengan lebih kuat , tahap kesihatan
mereka akan menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri mereka dan kemungkinan untuk
penyakit yang dihadapi oleh orang yang mepunyai penyakit angin ahmar, hipertensi, penyakit
jantung koronari, diabetes dan penyakit kronik menjadi kritikal amat tinggi risikonya. Maka
masyarakat yang sudah tua yang mepunyai penyakit kronik dinasihatkan agar tidak terlalu
berat atau kuat melakukan sesuatu pekerjaan manakala masyarakat yang ingin memperoleh
pendapatan yang lebih atau pendapatan yang ingin digunakan untuk menghantar ibu dan bapa
mereka mereka untuk melakukan umrah dan haji adalah sesuatu perkara yang amat dialu-
alukan. Konklusinya ialah dengan membuka perniagaan secara kecil-kecilan dapat
menampung atau wang yang diperoleh daripada hasil jualan itu dapat menjadi penampung
kita jika berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada kita atau keluarga kembangan kita selain
meperoleh pendapatan yang lebih dalam menampung perbelanjaan individu dan isi-isi rumah
Seterusnya ialah pihak yang bertanggungjawab dalam isu-isu kewangan negara
Malaysia ini iaitu Pengurusan Kewangan dan Perbelanjaan Keranjaan , Kementerian
Kewangan dan tunjang utama yang mengurus keseluruhan wang , dana dan perbelanjaan
Malaysia ialah Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji
Abdul Razak telah mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengurangkan beban atau
mengurangkan kes-kes peningkatan kos sar hidup rakyat Malaysia yang semakin meningkat
ini. Perdana Menteri Malaysia dan pihak berwajib telah menyediakan bilangan kedai yang
menyediakan perkhidmatan dan barangan pada harga yang berpatutan seperti Kedai Rakyat
1Malaysia, Kedai Kain 1Malaysia, Menu 1Malaysia dan Kedai Buku 1Malaysia . Pihak
berwajib telah menyediakan pelbagai kemudahan yang seharusnya digunakan oleh rakyat
Malaysia demi bersama-sama memartabatkan ekonomi negara Malaysia yang tercinta.
Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Najib juga turut menyediakan rumah-rumah mampu
milik untuk diberikan kepada rakya atau golongan yang memerlukan tempat berteduh yang
lebih kukuh. Namun kerjasama diantara rakyat dan kerajaan adalah satu kombinasi yang
amat penting jika kita mahukan sesebuah negara yang aman dan makmur serta sentiasa
bekerjasama dalam isu menangani, mencegah, menghalang dan menangani sesuatu masalah
yang melibatkan diantara dua pihak iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah.
Bak kata puteri UMNO , langkah yang ketiga ialah kerajaan perlu memantau syarikat
monopoli berkepentingan awam supaya syarikat tersebut tidak mendapat keuntungan
melampau tanpa memberikan bebanan kepada rakyat. Jika sesebuah syarikat yang telah
berdaftar dibawah Akta Syarikat 1965 itu mendapat keuntungan yang melampaui batas dan
berlebihan dalam berniaga akan dikenakan tindakan atau denda ke atas syarikat terbabit. Jika
kita mengambil tindakan yang sepatutnya kepada sesebuah institusi yang mengenakan kadar
pembayaran yuran yang tinggi atupun sebuah kedai atau gerai yang menaikkan kadar bayaran
atau kadar harga yang tinggi yang berlebihan keatas barangan basah atau keperluan rakyat
pasti ia akan memberikan impak yang sangat bagus kepada gerai atau institusi yang didalam
proses menaikkan harga barangan dan yuran serta ianya sebagai salah satu langkah
pencegahan yang dapat membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat kian kini semakin
meningkat akibat kejatuhan mata wang dunia yang berlaku secara mendadak sejak akhir-
akhir ini.

Konklusi bagi menyelesaikan masalah ini ialah kerjasama yang diperlukan diantara
kerajaan dan rakyat merupakan sesuatu yang amat penting demi menangani kos sara hidup
rakyat yang semakin meningkat atau kes-kes yang memerlukan pendapat dua pihak yang
berbeza. Bak kata pepatah bersatu kita teguh bercerai kita roboh atau bulat air kerana
pembentung bulat manusia kerana muafakat dan serumpun bak serai sesusun bak sirih.
Jikalau rakyat dan pemimpin dapat mengamalkan konsep kerjasama diantara satu sama lain,
pasti segala masalah yang dihadapi oleh negara dapat diselesaikan dengan mudah tidak kira
ianya dari segi politik, sosial, ekonomi mahupun didalam sistem pendidikan. Dengan
mengamalkan nilai kerjasama ini sesebuah negara itu juga akan terhindar dari dijajah oleh
kuasa luar, menjadi aman dan makmur dan negara juga akan menjadi sebuah negara yang
dicontohi oleh negara-negara lain. Selain itu, pihak kerajaan perlulah bersikap proaktif ketika
menangani, mengatasi, membelenggu atau mengorak langkah ketika menyelesaikan masalah
dalam dan luar negara atau dalam proses membentuk negara kepada negara yang
membangun. Akhir sekali, kesedaran dikalangan masyarakat dan individu juga merupakan
sesuatu yang amat penting demi memupuk sikap toleransi dikalangan masyarakat Malaysia.
Pelbagai cara atau langkah yang dapat kita ambil demi menangani isu-isu di negara kita
Malaysia ini kerana dimana ada kemahuan disitu pasti ada jalan.
KESAN-KESAN KENAIKAN HARGA BARANGAN KEPERLUAN DAN LANGKAH-
LANGKAH UNTUK MENGATASINYA

Nama : Roland Teo Hock Ming


No.Kad Pengenalan: 920830-13-6313

Isi Kandungan

1.0 Pendahuluan
2.0 Kesan-kesan kenaikan harga barangan keperluan
2.1 Kehiduopan golongan yang berpendapatan rendah
2.2 Sosioekonomi
2.3 Sumber bahan bakar tinggi
2.4 Kenaikan kos pengangkutan dan kos pemprosesan
3.0 Langkah-langkah mengatasi masalah kenaikan harga barang
3.1 Kempen jimat cermat
3.2 Menjimatkan perbelanjaan harian
3.3 Membuat pemantauan dan mengambil tindakan yang tegas
4.0 Kesimpulan
5.0 Rujukan
1.0 Pendahuluan
Belakangan ini, kenaikan harga barang telah melanda negara kita. Kenaikan ini
menyebabkan perbelanjaan rakyat Malaysia semakin bertambah. Bagi golongan
yang hidup seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang atau kurang
berada ini,kenaikan ini sudah pasti menimbulkan beban kepada mereka khususnya
yang berpendapatan rendah. Hal ini menyebabkan kesan-kesan kenaikan harga
barang keperluan berlaku. Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil oleh pelbagai
pihak untuk menghadapi kenaikan ini bak kata pepatah, ingat sebelum kena jimat
sebelum habis.

2.0 Kesan-kesan kenaikan harga barangan keperluan utama


2.1 Kehidupan golongan yang berpendapatan rendah
Kenaikan harga barangan telah memberikan kesan kepada semua orang.
Antaranya ialah masalah ini akan menyebabkan kehidupan golongan yang
berpendapatan rendah semakin terhimpit. Hal ini berlaku demikian kerana kuasa beli
mereka semakin berkurangan dan pendapatan mereka menjadi semakin
berkurangan. Contohnya, barang-barang keperluan dapur semakin meningkat dan
dianggarkan meningkat dalam lingkungan 20 hingga 50 peratus daripada harga
yang sebelumnya. Perkara ini sudah tentu akan mendatangkan kesan kepada
mereka kerana pendapatan mereka sebelum ini hanya cukup untuk makan. Oleh itu,
masyarakat perlu berbelanja dengan bijak dan mengurangkan perbelanjaan yang
tidak perlu.
2.2 Sosioekonomi
Kesan sosioekonomi sememangnya teruk seperti yang pernah kita saksikan
dan alami sebelum ini. Kegiatan mengambil untung berleluasa dan pengguna
menjadi mangsa eksploitasi peniaga. Peniaga dan badan korporat menggunakan
kesempatan ini untuk menaikkan harga barang dan perkhidmatan. Pihak yang tidak
mahu memikul beban kenaikan akan memindahkan lebihan kos kepada pihak lain,
sama ada pembekal atau peruncit dan mangsanya ialah pengguna. Selain itu,
terdapat juga peniaga yang sewenang-wenangnya menaikkan harga barang dengan
sesuka hati. Sikap tidak bertanggungjawab ini mambawa kesan negatif kepada
sosioekonomi dan menyekat kemajuan ekonomi negara. Peranan penting orang
tengah dalam rangkaian makanan di mana mereka menentukan harga dan bekalan
barang makanan yang dijual di pasaran. Orang tengah berada dalam kedudukan
selesa kerana mereka menjana keuntungan besar daripada pihak pengeluar dan
pihak pengguna. Rantaian kenaikan berkenaan menjadikan harga barang-barang
keperluan turut naik yang mana menjadi bahan tunjang dalam menggerakkan aktiviti
ekonomi. Hal ini melibatkan kos pembuatan dan pemprosesan. Keadaan yang
meruncing dan mendadak akan menyebabkan rakyat yang kurang bersedia untuk
menghadapinya terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah seperti
petani, buruh dan pengusaha kecil. Fenomena ini akan dianggap suatu yang amat
membebankan.
2.3 Sumber bahan bakar tinggi
Selain kenaikan harga bahan keperluan yang membebankan masyarakat,
terdapat kesan kenaikan harga lain kerana melibatkan sumber bahan bakar ini.
Antaranya ialah industri perumahan yang mana mengalami kesan tinggi terhadap
kenaikan minyak. Kos perkhidmatan yang membebankan juga akan bertambah
seperti tambang bas dan teksi kerana keperluan terhadap bahan bakar ini.
Pengusaha khususnya golongan yang kurang mampu terpaksa menanggung
bebanan kos yang tinggi seperti kenaikan kadar sewa dan cukai yang melampau
bagi sesebuah premis perniagaan sehingga ada pemilik restoran yang terpaksa
menutup restorannya ekoran daripada kenaikan kadar sewa tapak premis
berkenaan. Bagi mengurangkan bebanan ini, peniaga terpaksa menaikkan harga
barang yang dijual. Kesannya, tekanan harga yang tinggi ini terpaksa dihadapi oleh
pengguna. Dalam keadaan sekarang, masyarakat perlu mengambil pendekatan
berhemah untuk menguruskan kewangan mereka.
2.4 Kenaikan kos pengangkutan dan kos pemprosesan
Peningkatan harga minyak yang tinggi tersebut akan memberi kesan kepada
kenaikan harga barang, terutama harga barang makanan. Bahan makanan, sama
ada dalam bentuk mentah, separa proses atau siap diproses perlu diangkut dari
tempat pengeluaran atau pemprosesan kepada tempat pemasaran. Kenaikan kos
pengangkutan dan kos pemprosesan sudah tentu akan dipindahkan kepada
pengguna dengan menaikkan harga barang akhir barang yang diangkut. Kerajaan
boleh campur tangan dengan mengumumkan Dasar Kawalan Harga barangan tetapi
dari segi ekonomi, dasar campur tangan tersebut akan membawa kepada herotan
ekonomi dan memberi lebih banyak keburukan. Orang ramai masih gemar
memandu kenderaan sendiri daripada menggunakan pengangkutan awam. Hal ini
menyebabkan penggunaan bahan api terus meningkat. Walau bagaimanapun kita
tidak boleh menyalahkan pengguna atas pilihan tersebut. Jika mutu perkhidmatan
awam baik bas, teksi dan kemudahan LRT dan komuter masih kurang memenuhi
kehendak dan permintaan rakyat. Kita tidak boleh membandingkan dengan negara
lain sekiranya ingin menggalakkan pengguna menggunakan pengangkutan awam.
Contohnya, sistem pengangkutan awam di Singapura adalah cekap dan lengkap.
Oleh itu, kenaikan harga barang memberikan impak yang sangat besar kepada
kuasa beli masyarakat.
3.0 Langkah-langkah mengatasi masalah kenaikan harga barang
3.1 Kempen jimat cermat
Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan dan
anggota masyarakat di negara kita untuk menangani masalah ini. Langkah tersebut
ialah pihak kerajaan perlu menjalankan kempen jimat cermat dalam kalangan
pengguna. Hal ini berlaku demikian kerana dengan melalui kempen atau mesej
kerajaan,kerajaan boleh menggalakkan masyarakat supaya berjimat cermat bagi
mendatangkan hasil. Kempen tersebut boleh dijalankan melalui media massa arus
perdana seperti televisyen, radio dan juga media cetak. Di samping itu, kempen
tersebut juga sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan kesedaran kepada
para pengguna. Dengan cara itu, kesan kenaikan harga barang akan dapat
ditangani dengan lebih berkesan dalam kalangan pengguna.
3.2 Menjimatkan perbelanjaan harian
Masyarakat yang juga merupakan pengguna digalakkan untuk menanam
sayur-sayuran bagi menjimatkan perbelanjaan harian. Sebenarnya, cadangan ini
pernah dipraktikkan pada 1970an dengan rancangan Buku Hijau. Dengan cara ini,
para pengguna tidak perlu membeli sayur-sayuran di pasar setiap hari. Contohnya,
masyarakat boleh menanam sayur-sayuran yang mudah ditanam di belakang rumah
ataupun di dalam pasu seperti cili, kangkung, sawi, kunyit, serai, tomato dan
sebagainya. Selain untuk kegunaan sendiri, sayur-sayuran itu juga boleh diberikan
kepada jiran-jiran yang berhampiran. Sudah tentu tindakan ini akan menjimatkan
perbelanjaan dan secara tidak langsung, cara ini juga boleh merapatkan hubungan
sesama jiran dan seterusnya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Selain itu,
cara ini juga boleh menjimatkan masa untuk membeli sayur-sayuran di pasar.
3.3 Membuat pemantauan dan mengambil tindakan yang tegas
Pihak kerajaan hendaklah sentiasa membuat pemantauan dan mengambil
tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga barangan
dengan sesuka hati tanpa mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Pegawai
yang bertanggungjawab hendaklah mengadakan lawatan secara mengejut dari
semasa ke semasa untuk memastikan penjual mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan atau tidak bersikap seperti lintah darat. Contohnya, mana-mana pihak
yang menaikkan harga barangan dengan sesuka hati atau cuba memasang lukah di
pergentingan,mereka hendaklah didakwa di mahkamah. Tindakan ini akan
menyebabkan mereka tidak berani untuk mengambil kesempatan dalam suasana
negara menghadapi kenaikan harga barang.

4.0 Kesimpulan
Kesimpulannya, kenaikan harga barang telah melanda negara kita. Kenaikan
harga barang yang tidak terkawal akan menyebabkan kekacauan dan
ketidaktentuan ekonomi, sosial dan politik yang mengancam keharmonian negara.
Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan membendung masalah kenaikan
harga barangan keperluan dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini
supaya masalah kenaikan harga barang dapat dikurangkan.

5.0 Rujukan
1. http://twoohiok.wordpress.com/2010/08/16/langkah-langkah-untuk-menangani-
kenaikan-harga-barang-keperluan/
2. http://cikgu-rozali.blogspot.com/2011/05/contoh-karangan-pmr.html
3. http://agy7500.blogspot.com/2008/10/karangan-contoh-pmr-kenaikan-harga.html
4. http://goaypastpm.wordpress.com/2009/08/27/rencana-masalah-kenaikan-harga-
barang-keperluan/
5. http://www.tutor.com.my/bank/SPM/BM/SPM_BM_TRIAL_2_1.PDF
6. http://khirkassim.blogspot.com/2008/11/karangan-stpm-2008.html
7. http://gerbangsejaraham.blogspot.com/2010/11/contoh-karangan-spm-langkah-
langkah.html
8. http://www.scribd.com/doc/22370591/kesan-kenaikan-harga-minyak-terhadap-
masyarakat

Anda mungkin juga menyukai