Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu ISNIN


Tarikh 2 Januari 2017 Masa 1030-1130 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Tema Sekolah
Kandungan/ Unit Mari Bekerjasama

Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran 2.2.1

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Membaca 10 perkataan yang ditulis oleh guru
dengan betul.
2. Membaca perkataan yang mempunyai imbuhan
awalan dan akhiran
Elemen Merentas Kurikulum Bahasa

ABM buku teks,

Aktiviti PdP
1. Guru menulis beberapa perkataan untuk dibaca oleh murid.
2. Murid dipilih membaca dan mengeja perkataan tersebut.
3. Murid bersama guru membaca petikan di dalam buku teks.
4. Murid diterangkan dengan imbuhan awalan dan akhiran.
5. Murid mencari imbuhan tersebut di dalam buku teks.
6. Murid membuat kesimpulant tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

En MOHD MUHAIMIN BIN NUR ANUAR / SK KELAPA SAWIT NO 2


Rancangan Pengajaran Harian
Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu SELASA
Tarikh 3 Januari 2017 Masa 1100-1200 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Ulangkaji selepas cuti
Kandungan/
Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Mengulangkaji bacaan dan mengeja.

Elemen Merentas Kurikulum Kemahiran Berfikir,

ABM lembaran kerja

Aktiviti PdP

1. Murid menyebut huruf A-Z beramai-ramai.


2. Murid dipilih secara rawak menyebut huruf A Z.
3. Guru menulis huruf A Z di papan hitam.
4. Murid menyebut huruf berdasarkan perkara yang ditunjukkan oleh guru.
5. Murid menyalin apa yang telah ditulis oleh guru.
6. Murid membuat kesimpulan tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu RABU


Tarikh 4 Januari 2017 Masa 710-810 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Hari Keluarga

En MOHD MUHAIMIN BIN NUR ANUAR / SK KELAPA SAWIT NO 2


Rancangan Pengajaran Harian
Kandungan/
Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran 1.2.6, 2.2.1

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Menyebut dua daripada tiga frasa yang ditunjukkan oleh
guru dengan betul.
2. Menyebut 3 perkataan yang mengandungi diftong dan
vokal berganding.
Elemen Merentas Kurikulum Kemahiran Berfikir, Nilai murni

ABM lembaran kosong

Aktiviti PdP
1. Murid mendengar teks yang telah dibaca oleh guru.
2. Murid membaca kembali teks yang telah dibaca oleh guru.
3. Murid diterangkan dengan diftong dan vokal bernganding.
4. Guru menulis vokal berganding dan diftong .
5. Murid membaca perkataan vokal berganding dan diftong yang ditunjukkan oleh
guru.
6. Murid menulis perkataan yang dtunjukkan oleh guru.
7. Murid menyelesaikan buku aktiviti m/s 1.
8. Murid membuat kesimpulan tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu KHAMIS


Tarikh 5 Januari 2017 Masa 810-910 Darjah Tahun 2

Tajuk / Standard Hari Keluarga


Kandungan/
Fokus pembelajaran

En MOHD MUHAIMIN BIN NUR ANUAR / SK KELAPA SAWIT NO 2


Rancangan Pengajaran Harian
Standard Pembelajaran 2.2.1, 3.2.4

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Membaca dua daripada 3 perkataan yang mengandungi
diftong dan vokal berganding.
2. Murid menulis sekurangnya 3 perkataan yang
mengandungi vokal berganding dan diftong
Elemen Merentas Kemahiran Berfikir, nilai murni
Kurikulum

ABM buku teks,

Aktiviti PdP
1. Murid membaca bersama guru teks ms3.
2. Murid diminta menyenaraikan teks yang berwarna merah dan biru.
3. Murid mengelaskan perkataan tersebut kepada diftong dan vokal berganding.
4. Murid dipilih secara rawak membacakan perkataan diminta guru.
5. Murid menyelesaikan buku aktiviti ms 2.
6. Murid membuat kesimpulan tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu JUMAAT


Tarikh 6 Januari 2017 Masa 1000-1100 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Hari Keluarga
Kandungan/
Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran 3.2.4, 2.2.2

En MOHD MUHAIMIN BIN NUR ANUAR / SK KELAPA SAWIT NO 2


Rancangan Pengajaran Harian
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menyenaraikan beberapa perkataan yang mengandungi
digraph dan konsonan bergabung.
2. Murid menulis dengan betul sekurangnya 3 perkataan
yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung
dengan betu.
Elemen Merentas Kemahiran Berfikir, Nilai murni.
Kurikulum

ABM buku teks,

Aktiviti PdP
1. Murid bersama guru membaca teks ms 4.
2. Murid diterangkan oleh guru berkenaan dengen digraph dan konsonan bergabung.
3. Murid membaca perkataan yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung.
4. Murid menulis kembali perkataan tersebut di dalam buku tulis.
5. Murid menyelesaikan buku aktiviti ms 3 dan 4.
6. Murid membuat refleksi tajuk pembelajaran hari ini.

Refleksi

En MOHD MUHAIMIN BIN NUR ANUAR / SK KELAPA SAWIT NO 2