Anda di halaman 1dari 1

Bijlage 1 Tussentijdse feed-forward overdenking van de groep

(PPO-docent - stap 5-)

Naam student: Domeinexpert PPO:


Lisa Bos Suzanne Raaijmakers

Groep: Datum feed-forward: maart 2017

In orde Nog
aanpassing
nodig
x
Alle groepsaspecten (zie kijkwijzer typering van je groep PPO) krijgen
aandacht in de overdenking.

x
Van minimaal 3 van de onderscheiden aspecten van groepstypering is in
de toelichting zichtbaar wat de betekenis ervan is voor het lesontwerp.

x
De kijkwijzer typering van je groep is ingevuld en als bijlage toegevoegd
aan de overdenking.

x
De uitwerking van de overdenking van de groep is doordacht;
Er is een verband gelegd tussen de in kaart gebrachte groepsaspecten,
de typering v.d. groep en de lesvoorbereiding.

x
Taalgebruik is correct.

Minimaal 500 woorden maximaal 1000 woorden. x

x
Bronvermelding volgens APA-richtlijnen

Ontwikkelingsgerichte feedback:
Dag Lisa,

Je loopt stage in groep 1-2. Je hebt er goed aan gedaan de klimaatschaal te gebruiken om de groep te
observeren. Door het sociogram per kind apart af te nemen, heb je ook hiermee genvesteerd in relatie met
kinderen. De uitwerkingen van het sociogram, zou ik zeker toevoegen aan je typering (als bijlage).

Je bent nog niet zover met je overdenking, maar de kopjes die je wilt gebruiken zijn wat mij betreft prima om
meer verder te gaan. Wellicht dat deze info je nog kan ondersteunen met het afronden van je overdenking.
- de conclusies uit de typering? Neem er niet te veel, houd het behapbaar;
- Wat wil ik met de groep bereiken/ aan werken? Wat zijn je doelen en waarom? Beschrijf deze zo smart
mogelijk. Bijvoorbeeld: kinderen kennen na drie weken twee nieuwe coperatieve werkvormen; Bij de
waarom kun je bronnen verwerken.
- Hoe ga ik deze doelen bereiken? Hoe ga je dit doen en waarom zo? Denk aan: werkvormen en groepjes
vormen (of juist zelfstandig werken)
Succes met de uitvoering van je lessen.
Groeten, Suzanne
Handtekening domeinexpert: Suzanne Raaijmakers (digitaal aangeleverd)