Anda di halaman 1dari 8

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2021

UNIT KANTIN

1.0 PENDAHULUAN
Kantin merupakan salah satu premis yang sangat penting dalam sesebuah sekolah.
Sebuah kantin yang berkualiti pasti mempunyai tahap kebersihan , keselamatan,
keceriaan yang baik. Semoga apa yang telah dilakukan dan bakal dilakukan
perancangan 2017 hingga 2021 akan menjadikan kantin sekolah ini mampu
mencapai tahap kantin yang berkualiti dan menjadi penandarasan pada sekolah-
sekolah yang lain.

2.0 OBJEKTIF
2.1Melahirkan pelajar yang lebih bertanggungjawab dan sayang kepada
persekitaran sekolah.
2.2Pengurusan yang lebih efisien dan dapat memberi manfaat kepada warga
sekolah.
2.3Mewujudkan suasana sekolah yang sihat, selamat, bersih dan kondusif.
2.4Meningkatkan kualiti perkhidmatan yang mantap.
2.5Menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan dan memperluaskan khidmat
bantu berasaskan asipirasi budaya guru penyayang.

3.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA


Pengerusi : Pn. Jerah Pandin ( Pengetua )
Timb. Pengerusi : Pn. Amanda Chong Lee Ngo ( Penolong Kanan HEM)
Setiausaha : En. Sulaiman Bin Syarifuddin
AJK : Pn. Liton Anak jamali
Pengusaha Kantin

1
4.0 PENCAPAIAN SEMASA (TOV )
Markah berdasarkan Laporan KENDIRI Kantin
Bulan 2015 2016
% %
JANUARI - 89
FEBRUARI - 89
MAC - 81
APRIL - 90
MEI 85 81
JUN 74 86
JULAI 84 88
OGOS 89 86
SEPTEMBER 84 82
OKTOBER 86 87
NOVEMBER 88 85
DICEMBER - -

5.0 PELUNJURAN (ETR)


Markah berdasarkan Laporan KENDIRI Kantin
Bulan 2017
%
JANUARI 80 KE ATAS
FEBRUARI 80 KE ATAS
MAC 80 KE ATAS
APRIL 80 KE ATAS
MEI 80 KE ATAS
JUN 80 KE ATAS
JULAI 80 KE ATAS
OGOS 80 KE ATAS
SEPTEMBER 80 KE ATAS
OKTOBER 80 KE ATAS
NOVEMBER 80 KE ATAS
DICEMBER 80 KE ATAS

6.0 ANALISIS SWOT

2
6.1KEKUATAN [ S ]
6.1.1 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti
yang dilaksanakan.
6.1.2 Terdapat Jawatankuasa Sekolah yang selalu memberi kerjasama seperti AJK
Kantin dan AJK 3K.
6.1.3 Kerjasama yang baik dengan penguasaha kantin sekolah.
6.1.4 Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan warga sekolah.
6.1.5 Jalinan kerjasama PIBG yang sangat baik dalam melaksanakan aktiviti.
6.1.6 Persekitaran sekolah yang kondusif.

6.2KELEMAHAN [ W ]
6.2.1 Kelancaran mengendalikan waktu pelajar membeli makanan tidak lancar.
6.2.2 Tempat makan guru tidak diasingkan dengan tempat makan pelajar.
6.2.3 Kekurangan menu untuk pelajar dan menyediakan menu yang sama sahaja.
6.2.4 Sikap pelajar yang kurang bertanggungjawab terhadap kebersihan kantin .
6.2.5 Kesedaran pelajar terhadap pemilihan pemakanan yang sihat adalah kurang.

6.3PELUANG[ O ]
6.3.1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.
6.3.2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dalam semua program sekolah.
6.3.3 Sokongan padu dan kerjasama dari pihak Pejabat Kesihatan

6.4CABARAN [ T ]
6.4.1 Pengaruh pemakanan yang kurang sihat.
6.4.2 Sikap pelajar yang kurang bertanggungjawab terhadap kebersihan kantin.
6.4.3 Disiplin pelajar yang kurang terkawal semasa proses membeli makanan.

7.0 ISU-ISU
BIL ISU

ISU 1 Pelajar tidak mematuhi peraturan waktu rehat kantin


Rehat 1 (9.30am hingga 9.50am)
Rehat 2 (12.30pm hingga 12.50pm)
ISU 2 Menambah kemudahan prasarana yang lebih selesa

ISU 3 Sifar Sampah kawasan kantin sekolah

ISU 4 Kuantiti makanan dan kepelbagaian menu

8.0 PELAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN


8.1ISU 1
Isu Strategic Objektif Kpi Tov Sasaran
2016 ETR
Laporan 2017-

3
KENDIRI 2021
Laporan
KENDIRI
ISU 1 S1 O1 Bilangan Terdapat 85% ke
Pelajar tidak Pengawasa Memupuk pelajar sedikit atas
mematuhi n disiplin dan yang penguranga
waktu rehat yang lebih membentu tidak n
yang telah ketat. k sikap mematuh Berbanding
ditetapkan pelajar i pada tahun
S2 supaya peraturan sebelumnya.
Memberi
berdisiplin waktu
demerit
rehat
kepada
berkuran
pelajarpelaj
gan
ar yang
sehingga
melanggar
mencapai
peraturan
99.8%
semasa
menjelan
berada di
g tahun
kantin
2021.
sekolah.
INTERVENSI 1. Membuat papan kenyataan menunjukkan waktu rehat yang
perlu dipatuhi oleh setiap pelajar. 2. Menempatkan pengawas-
pengawas yang lebih berpengalaman di kawasan kantin sekolah.
Plan TINDAKAN Mohon kerjasama dengan penguasaha kantin bagi menyediakan
papan kenyataan dan Guru Penasihat Unit Pengawas
menyediakan jadual pengawas bertugas di kawasan kantin
PEMANTAUAN Pengawas bertugas menyediakan laporan semasa bertugas
DAN untuk diambil tindakan.
PENAMBAHBAI
KAN Check and
Action
PPPM 2013- 1. Aspirasi Murid:Kemahiran memimpin
2025

4
8.2ISU 2
Isu Strategic Objektif Kpi Tov Sasaran
2016 ETR
Laporan 2017-
KENDIRI 2021
Laporan
KENDIRI
ISU 2 S1 O1 KeperluaBeberapa 85% ke
Menambah Menambah Memberika n meja buah meja atas
kemudahan kerusi meja n dan dan kerusi
prasarana dan keselesaan kerusi dalam tahap
yang lebih memastikan para guru untuk kurang
selesa kerusi meja dan pelajar guru danmemuaskan.
yang sedia pelajar Ruang
ada dalam mencuku makan guru
keadaan pi dan pelajar
yang baik. menjelandi tempat
g 2021. yang sama.
S2
Pelajar
Menyediaka
makan
n satu
minum
ruang khas
dalam kelas
untuk guru-
kerana
guru
kekurangan
menjamu
meja dan
selera
kerusi di
kantin.
INTERVENSI 1. Menambah jumlah meja dan kerusi bagi menampung jumlah
pelajar.
2. Memperbaiki meja dan kerusi yang sedia ada
Plan TINDAKAN Mohon pihak pentadbir mengambil tindakan dan kerjasama
dengan penguasaha kantin.
PEMANTAUAN Membaiki kerusi dan meja yang sedia ada. Memberi satu ruang
DAN untuk kegunaan guru
PENAMBAHBAI
KAN Check and
Action
PPPM 2013- 1. Aspirasi murid : Etika dan Kerohanian
2025

5
8.3ISU 3
Isu Strategic Objektif Kpi Tov Sasaran
2016 ETR
Laporan 2017-
KENDIRI 2021
Laporan
KENDIR
I
ISU 3 S1 O1 Menjelang Pelajar 85% ke
Sifar sampah Menyediak Memupuk ke arah meninggalk atas
di kawasan an tong dan 2021 an plastik-
kantin sekolah sampah membentuk jumlah plastik
yang pelajar yang sampah pembungku
banyak di lebih berkurang san
kawasan bertanggungj an. makanan di
kantin awa b atas meja
sekolah menjaga tanpa
S2 kebersihan dibuang
Mengurang kantin dalam tong
kan sekolah sampah
penggunaa yang telah
n bekas disediakan.
makanan
plastik
polisterin
sebaliknya
menggunak
an piring
atau bekas
makanan.
INTERVENSI Menganjurkan Program I LOVE MY KANTIN
Plan TINDAKAN Ketua Unit bersama dengan AJK membuat mesyuarat dan
menyediakan pelan Operasi bagi pelaksanaan program
Intervensi
PEMANTAUAN Pemantauan dijalankan di kawasan kantin lebih kerap.
DAN
PENAMBAHBAI

6
KAN Check and
Action
PPPM 2013- 1. Aspirasi murid : Identiti Nasional
2025

8.4ISU 4
Isu Strategic Objektif Kpi Tov Sasaran
2016 ETR
Laporan 2017-
KENDIRI 2021
Laporan
KENDIRI
ISU 4 S1 O1 Guru dan Didapati 85% ke
Kuantiti Meminta Memastikan pelajar pelajar atas
makanan dan penguasah kuantiti akan cenderung
kepelbagaian a kantin makanan mempun memilih
menu menambah mencukupi yai makanan
kan menu dan banyak yang
yang lebih memperbany pilihan kurang
sihat akka n pilihan menu berkhasiat
menu dan seperti
S2 makanan kuantiti keropok,gul
Menggalak
makanan a-gula yang
kan pelajar
akan dijual di
membawa
dapat koperasi
bekalan
menamp sekolah..
dari rumah.
ung
jumlah
pelajar
sekolah.
INTERVENSI Membuat program hidup sihat Penambahan menu yang lebih
sihat untuk kebaikan guru dan pelajar
Plan TINDAKAN Ketua Unit bersama dengan AJK membuat mesyuarat dan

7
menyediakan Pelan Operasi bagi pelaksanaan program
Intervensi
PEMANTAUAN Menyediakan peti cadangan untuk pelajar dan guru. lebih kerap.
DAN
PENAMBAHBAI
KAN Check and
Action
PPPM 2013- 1. Aspirasi murid : Etika dan Kerohanian
2025

9.0 PENUTUP
Secara keseluruhannya, pengurusan kantin sekolah ini adalah menunjukkan pada
tahap yang baik. Walaubagaimanapun beberapa penambahbaikan perlu dilakukan
pada masa akan datang. Kerjasama yang diberikan daripada pihak pengurus kantin
menjadikan segala urusan dapat berjalan dengan lancar. Segala teguran dari segi
kebersihan premis, pekerja dan penyediaan makanan diterima dengan baik.
Semoga dengan adanya perancangan ini akan menjadikan urusan berkaitan dengan
kantin akan berjalan dengan lancar.

DISEDIAKAN OLEH:

_____________________
SULAIMAN SYARIFUDDIN
Setiausaha Jawatankuasa Kantin Smk Baru Miri