Anda di halaman 1dari 1

WACANA PENULISAN (GWP 1092)

ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA
SURAT
BIODATA DIRI

1.0 SOALAN TUGASAN

( PENGHASILAN RESENSI BERDASARKAN ARTIKEL AKADEMIK YANG DIBEKALKAN )


1.1 Pengenalan Resensi

1.2 Pengenalan umum artikel

1.3 Ulasan kandungan keseluruhan

1.4 Tahap intelektual artikel

1.5 Kekuatan dan kelemahan artikel

1.6 Kesan tersurat dan tersirat kepada pembaca

1.7 Rumusan dan cadangan

LAMPIRAN

RUJUKAN