Anda di halaman 1dari 7

LED

SIMBOL

FUNGSI

PERINTANG
SIMBOL

FUNGSI
KAPASITOR
SIMBOL

FUNGSI

TRANSISTOR
SIMBOL

FUNGSI
BUZER
SIMBOL

FUNGSI

SUIS
SIMBOL

FUNGSI
Latihan 1
Namakan komponen elektronik yang terdapat dalam litar skematik di bawah.

1. . 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10. ..

5. 11. ..

6. ... 12. ...

Latihan 2
Namakan komponen elektronik yang terdapat dalam litar bergambar di bawah.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
K O M P O
N E N
E L E K T
R O N I K

ELEKTRO
ELEKTRO