Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Mengajar Harian Sekolah Menengah

Pendekatan Pembelajaran Kontekstual

Kemahiran
MENULIS
bahasa
Tingkatan 1
Masa 60 minit
Tema/Tajuk Jati diri

Standard 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang


Kandungan

3.4.2 Menulis ayat perenggan pendahuluan dengan membina ayat


Standard tema, ayat rangsangan dan ayat arahan secara terancang, tertib
Pembelajaran dan kemas menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:


Pengajaran & i. Menyatakan ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan
Pembelajaran dalam perenggan pendahuluan.
ii. Menulis satu perenggan pendahuluan dengan
menggunakan
ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan

Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan


Nilai: Patriotisme, Bertanggungjawab
Elemen Kemahiran:
Merentas
Kurikulum a) KBAT menganalisis dan mensintesis
b) EMK- Kretiviti dan Inovasi
c) TMK
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
i. Guru menayangkan video tentang masalah sosial
Video berkaitan
dalam kalangan remaja gejala sosial
ii. Sumbang saran murid mengenai video tersebut.
Peta bulatan
iii. Guru bertanya soalan yang membawa kepada
perbincangan lebih lanjut:
- Apakah yang anda ingin tahu daripada video ini?
- Apa yang anda sudah tahu?
- Bagaimana anda tahu?
iv. Murid mengemukakan soalan berkaitan video
tersebut
dan mencatatkannya di dalam peta bulatan.

Aktiviti:
Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil . Bahan Grafik
i. Setiap ahli kumpulan diberikan satu artikel berkaitan
satu isu
ii. Setiap kumpulan diberikan bahan grafik
iii. Murid membaca dan perlu mengenal pasti ayat tema,
ayat rangsangan dan ayat arahan
iv. Setiap murid memindahkan maklumat yang diperoleh
ke dalam bahan grafik yang disediakan secara turn
and share
v. Setiap kumpulan berbincang dan memilih idea yang
terbaik serta menulisnya dalam kertas sebak

i. Murid memaparkan hasil kerja pada dinding kelas


a. Gallery
ii. Ketua kumpulan akan berdiri di samping hasil kerja Walk.
iii. Ahli kumpulan lain akan melawat hasil kerja kumpulan
lain
iv. Ahli kumpulan menambah baik hasil kerja kumpulan
hasil daripada dapatan lawatan kumpulan lain
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
i. Setiap kumpulan dikehendaki menulis satu
perenggan
Kerta sebak
pendahuluan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh
guru.
ii. Setiap kumpulan perlu menulis satu perenggan
yang
mengandungi ayat tema, ayat rangsangan dan ayat
arahan.
iii. Setiap kumpulan menampal hasil kerja masing-
masing dan ahli kumpulan lain diminta untuk
menggariskan penggunaan bahasa yang indah, tepat
dan menarik.
iv. Setiap kumpulan diminta menilai hasil kerja
kumpulan
lain memberikan pandangan sebagai
penambahbaikan.
v. Setiap pelajar perlu menulis satu perenggan
pendahuluan yang telah dimurnikan.