Anda di halaman 1dari 9

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K (KESELAMATAN, KECERIAAN & KESIHATAN)

SMK SYED MASHOR


2011

Pengerusi
Pn Hajah Siti Khalijijah bt Hassan

Naib Pengerusi
Pn Hafizah bt Khairuddin
Pn Raudah bt Mustafa

Setiausaha
Pn Kuni Masruhati bt Mohd Fadzin

Ahli Jawatankuasa :

Unit Keceriaan Program Tandas Unit L andskap &


Unit Rawatan (suntikan
Ketua : Pn Che Norlia bt Bermaklumat Keindahan
& Pergigian)
Ramli Ketua : En Zulkiflee bt En Ahmad Izwan b Abdullah
Ketua : Pn Zalina bt Abd
En Subramaniam a/l Djasman Zawawi
Rahman
Manjini Pn Tan Sai Gaik En Abdul Aziz b
Sesi pagi
Pn Siti Hawa bt Abdullah Pn Mazni bt Abd Rahman Kamaruzaman
Pn Rahana Bt Said
Pn Sarijah bt Seman Cik Suhana bt Hirdjat
Pn Ambigai Selvi Unit Kawad Kecemasan Program Makmal &
Sesi pagi: Sesi Petang
Pn Suryana bt Yusof Bengkel KHB Selamat Pn Hjh Jamaliah bt Ahmad
Pn Sabariah bt Mat Kasim Pn Norsaliza bt Hashim Ketua :
Cik Adibah bt Ibrahim Cik Suzieliana bt Tajuluddin
Pn Norhazlina bt Mohamad En Khairul Azhar bt Azmi Pn Norwahida bt Md Aini
Sesi Petang: Cik Nor Nadiah bt Mohd Nor
En Mohd Khaidir b Abd
Wahab
Pn Nurul Asilati
PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM 3K (KESELAMATAN, KECERIAAN & KESIHATAN) 2011- 2013

Program 3K merupakan satu program yang menjurus ke arah menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang memberangsangkan
untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3K merujuk kepada Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan. Secara amnya jika ketiga-
tiga elemen ini diterapkan ke dalam suasana persekitaran sekolah, sudah pasti para guru dan pelajar akan menjadi lebih selesa, selamat
dan berkeyakinan dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Program 3K SMKSM terdiri daripada unit-unit seperti
yang berikut:

Unit Keceriaan Kelas


Unit Tandas Bermaklumat
Unit Kawad Kecemasan
Unit Landskap & Keindahan
Unit Makmal & Bengkel Selamat
Unit Rawatan (Suntikan/Pergigian)

Persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat amat perlu bagi meningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang
seimbang dari segi emosi, rohani ,jasmani dan intelek.

MISI, VISI DAN MATLAMAT


VISI

TAHAP 3K SMK SYED MASHOR BERTARAF LIMA BINTANG DAN MENJADI JOHAN 3K PERINGKAT NEGERI/
KEBANGSAAN MENJELANG 2013

Tahap 3K sekolah memenuhi kualiti dan piawaian semasa


Tahap 3K sekolah setanding dengan sekolah-sekolah terbaik di dalam daerah/negeri/negara
Terkenal dan menjadi contoh dalam daerah/ negeri/negara

MISI

Dalam usaha untuk menjadikan Tahap 3K SMK SYED MASHOR bertaraf Lima Bintang, Jawatankuasa 3K bertekad
dengan penuh iltizam akan memberikan komitmen untuk menjadikan tahap 3K SMKSM Bertaraf Lima Bintang untuk
menjadikan sekolah kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Meningkatkan kualiti keselamatan dan kesihatan sekolah dengan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan
dalam Borang Penilaian 3K (Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan/Keceriaan)

Menjadikan semua blok bangunan, bilik khas, tandas, surau dan kelas bersih dan ceria dan bertaraf Lima
Bintang
Mewujudkan taman di kawasan sekolah dengan menjadikan persekitaran sekolah bersih, ceria dan hijau dengan
pokok buah-buahan, sayuran, herba dan bunga.

MATLAMAT

Membentuk keterampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui pengukuhan Program 3K.
OBJEKTIF
SKOP KECERIAAN
Objektif:
1. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih, indah dan ceria.
2. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan.
3. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian.
4. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah.
5. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan dan keceriaan sekolah.

SKOP KESIHATAN
Objektif:
1. Melahirkan murid berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam
aspek kesihatan .
2.Mewujudkan gaya hidup yang sihat, cergas dan cerdas.
3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.

SKOP KESELAMATAN
Objektif;
1. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan sikap dan amalan yang berkekalan
dalam aspek keselamatan.
2.Mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat.
3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah.
ANALISIS PERSEKITARAN PROGRAM 3K (KESELAMATAN, KECERIAAN & KESIHATAN)
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
(STRENGTH) (WEAKNESS) (OPPORTUNITIES) (THREATS)

S1 Sekolah mempunyai W1 Tahap 3K (Keselamatan, O1 Pihak PPD telah T1 PPD/JPN tidak memberikan
kemudahan asas yang Kebersihan dan Kesihatan) menyediakan garis panduan peruntukan untuk membaik
mencukupi. bilik-bilik khas, kelas, surau, pengurusan Program 3K yang pulih dan menaik taraf
tandas dan lain-lain masih boleh dijadikan panduan sekolah.
S2 Galakkan dan sokongan sederhana
daripada pihak sekolah pada
setiap aktiviti yang W5 Taman-taman di sekitar O2 Hubungan baik dan sumber
dilaksanakan. sekolah kurang terurus kewangan daripada PIBG
SMKSM.
S2 Semua guru memberi
komitmen yang tinggi

S3 Persekitaran sekolah sudah


kelihatan hijau

S4 Mempunyai Kelas Sains


Pertanian dan MPV
Landskap & Nurseri

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK


Bidang Isu Matlamat strategi Indikator prestasi Sasaran

3K Bangunan Sekolah Meningkatkan tahap 3K bangunan Tahap 3K Semua bangunan, bilik khas, kelas,
sekolah, bilik-bilik khas (bilik sakit, tandas bertaraf 5 Bintang
Tahap 3K (Keselamatan, makmal, bengkel, bilik kaunseling, Prestasi 2013:
Kebersihan/Keceriaan dan surau, bilik pendidikan seni, kantin
Kesihatan) bangunan sekolah dan Bertaraf 1 atau 2 Bintang
bilik SPBT dll) kelas, tandas
bilik-bilik dalam bangunan masih Mendapat Anugerah 3K peringkat
sederhana daerah

3K Kawasan Sekitar Sekolah Meningkatkan tahap 3K kawasan Tahap 3K Mendapat Anugerah 3K peringkat
sekitar sekolah daerah
Prestasi 2013:

Tahap 3K kawasan sekitar masih Bertaraf 1 atau 2 Bintang


pada tahap sederhana sahaja Landskap kawasan sekolah bertaraf
5 Bintang
PROGRAM
3K Kehijauan Kawasan Sekitar Menjadikan kawasan sekitar sekolah Tahap Kehijauan 90% taman mini di semua koridor
Sekolah kelihatan hijau dengan pokok buah- kawasan sekitar kelas dan bilik-bilik khas kelihatan
buahan, sayuran, herba dan bunga hijau, ceria dan berinformasi
Tahap kehijauan kawasan sekitar untuk menghasilkan taman di seluruh Prestasi 2013:
sekolah masih di peringkat sederhana kawasan sekitar sekolah
Menjadikan sekolah
berkonsepkan sekolah Mendapat Anugerah 3K peringkat
dalam taman. daerah
Aspek kesihatan Meningkatkan kesedaran murid Murid sihat mencapai 78%
tentang kepentingan menjaga
Tahap kesedaran murid berkaitan
kesihatan
kesihatan kurang memuaskan

Aspek keselamatan Meningkatkan aspek-aspek Ciri-ciri keselamatan 80% prasarana sekolah mematuhi
keselamatan diri murid dan yang mencukupi, semua aspek keselamatan.
Penekanan aspek keselamatan di persekitaran sekolah . sempurna dan berfungsi
sekolah masih berada pada tahap Murid menekankan aspek
sederhana keselamatan diri di sekolah.

PELAN TAKTIKAL PROGRAM 3K (KESELAMATAN, KECERIAAN & KESIHATAN)

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator


Sumber Pencapaian
1 SEKOLAH Meningkatkan tahap -Pengetua Jan -Nov Tahap Tahap Peratus
DALAM TAMAN keceriaan sekolah. keceriaan keceriaan keceriaan
-PK HEM mencapai mencapai 85% sekolah
80% tercapai.
-Unit Landskap &
Keindahan JK 3K.
2 PERTANDINGAN Menjadikan kelas lebih -Pengetua Jan - Nov Tahap Tahap Tahap
KECERIAAN ceria, bersih, kondusif dan keceriaan keceriaan keceriaan dan
SEKOLAH menarik. mencapai kelas kebersihan
-PK HEM 70% mencapai 80% kelas
meningkat.
-Unit Keceriaan Kelas
JK 3K

-Murid
3 TANDAS Meningkatkan imej, -Pengetua Jan - Nov Tahap Tahap Tahap
ANGKAT kebersihan dan keceriaan keceriaan keceriaan kebersihan dan
tandas. -PK HEM mencapai meningkat keceriaan
60% sehingga 65% meningkat.
-Unit Tandas
Bermaklumat Jk 3K

-Guru bertugas Harian

-Semua guru

-Semua murid
4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan -Pengetua Jan - Nov Murid yang Tahap Tahap
80%. sihat seramai kesihatan kesihatan murid
-PK HEM 78% murid pada tahap
mencapai 85% yang baik.
-AJK 3K

-Semua guru

-Semua murid
5 GOTONG- Membersihkan persekitaran -Pengetua Sepanjang Tahap Tahap Kawasan
ROYONG sekolah dan kawasan tahun kebersihan kebersihan sekolah bebas
PERDANA sekolah yang berpotensi -PK HEM sekolah sekolah daripada
menjadi tempat pembiakan mencapai 85 mencapai 80% sebarang
nyamuk dan vektor % penyakit
pembawa penyakit. -AJK 3K bawaan
nyamuk dan
-PIBG vektor yang
lain.
-Semua guru

-semua murid
6 LATIHAN Meningkatkan tahap -Pengetua Jun Tahap Tahap Kadar
KEBAKARAN kesedaran murid tentang kesedaran kesedaran kemalangan
keselamatan diri apabila -PK HEM murid murid akibat
berlaku kebakaran. mengenai mencapai 90% kebakaran yang
-Unit Kawad kebakaran melibatkan
Keselamatan mencapai murid rendah.
80%
7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap -Pengetua Jan Nov Tahap Tahap Kesedaran
kesedaran murid menjaga kesedaran kesedaran menjaga
keselamatan diri di dalam -PK HEM murid murid keselamatan
kelas/ makmal. mencapai mencapai 80% diri meningkat.
-Unit Makmal& 75%
Bengkel KHB
Selamat.

-Semua guru

-Semua murid

-Pembantu makmal