Anda di halaman 1dari 2

Arthis Casa de Cultura Belgo-Romna

www.radioarthis.be
33 Rue de Flandre, 1000 BRUXELLES BELGIA
Tel./Fax : 0032 2 511 34 20
www.arthis.org - info@arthis.be

Bruxelles,
2017

Declaratie de angajament de participare ca partener n


cadrul proiectului
INFLORIM EUROPA 2017

Subsemnatul(a) _____________________________________________,

reprezentant legal al ___________________________________________________,

cu sediul
la__________________________________________________________________,

nr. de telefon : ___________________________, e-mail :


____________________________,

declar ca organizatia pe care o reprezint se angajeaza sa participe la


activitatile derulate n cadrul proiectului Inflorim Europa , implementat
de asociatia Arthis Casa de Cultura Belgo-Romna si sunt de acord ca
lucrarile selectate si fotografiile diferitelor expozitii organizate sa fie
utilizate fara drepturi de autor n cadrul acestui proiect.

Data completarii ________________

Nume si prenume,
_____________________________
(semnatura)