Anda di halaman 1dari 1

PELAJARAN HARIAN HARI : TARIKH :

BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN
TASAWWUR ISLAM PEL 15 : SISTEM PEMERINTAHAN PEL 15 : SISTEM PEMERINTAHAN
4K1 ISLAM ISLAM
09.40 11.00 Unit 2 : Kepentingan pemimpin Unit 2 : Kepentingan pemimpin
dan rakyat dan rakyat
I) Pengertian khalifah I) Syarat-syarat menjadi
II) Ciri-ciri khalifah khalifah

CADANGAN PENGALAMAN
HASIL PEMBELAJARAN NILAI
PEMBELAJARAN
1. Memahami pengertian khalifah 1. Penerangan dan Menjadikan pemimpin Islam
2. Menghuraikan nilai-nilai yang perlu ada perbincangan tentang ciri- ciri sebagai contoh ikutan.
pada seorang khalifah. khalifah.
3. Menghuraikan peranan dan
tanggungjawab khalifah.
4. Menerangkan implikasi khalifah yang
tidak melaksanakan tugas dengan
baik.
1. Mengaitkan di antara khalifah dengan Membaca kisah tokoh Islam seperti Menjadikan pemimpin Islam
kepimpinan Syed Qutb dab Abul Ala al- sebagai contoh ikutan.
Maududi
BBM Buku Teks,
Buku Latihan Topikal,
Komputer Riba,
Projektor LCD

REFLEKSI