Anda di halaman 1dari 1

Sumbangan tamadun kepada dunia hari ini a) Tamadun Yunani.

1. Demokrasi rakyat terlibat secara langsung.


2. Kesan di Malaysia demokrasi berparlimen.
3. Aristotle, Socrates, Plato menjadi rujukan falsafah moden.
4. Karya Iliad masih dirujuk.
5. Teknologi matematik dan sains masih diterima pakai.
6. Sukan Olimpik terus diadakan 4 tahun sekali hingga kini.
b) Tamadun Rom.1. Republik- sistem 2 konsul.
2. Zaman kini di India, Perancis dan Afrika Selatan
mempunyai unsure demokrasi memilih president.
3. Aqueduct, Collosium menjadi sumber pelancongan.
4. Bahasa Latin digunakan agama Kristian.
c) Tamadun India.1. Agama Buddha dan Hindu hingga kini.
2. Stupa, candi dan pagoda menjadi sumber pelancongan.
3. Bahasa Sanskrit digunakan agama Hindu/Buddha.
4. Karya Ramayana Mahabharata masih dirujuk.
d) Tamadun China.1. Confucianisme dan Taoisme menjadi
amalan hingga kini.
2. Tembok Besar China menjadi sumber pelancongan.
3. Mewariskan teknologi kertas dan tembikar.
4. Sistem peperiksaan awam diteruskan dan diubahsuia.